English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 309 / 378 << < 60 130 190 250 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 320 > >>
 • 7701. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 210
  Karar No : 2006 / 267
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : Y.A. DAVALI : ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAY : ÜNYE BELEDİYESİ ENCÜMENİ'NİN 14.1.2005 GÜN VE 11 SAYILI KARARI İLE, BELEDİYE ZABITA MEMURLARINCA 5272 SAYILI BELEDİYE KANUNU'NUN 15. MADDESİNİN (B) BENDİNE UYULMADIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE DAVACI ADINA PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 8.3.2005 TARİHİNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ÜNYE SULH CEZA MAHKEMESİ; 8.4.2005 GÜN VE 2005/141 MUH.; 2005/216 MÜT. SAYI İLE, İTİRAZ EDEN HAKKINDA DÜKKANININ ÖNÜNE MALZEME KOYDUĞU VE UYARILARA RAĞMEN MALZEMELERİ KALDIRMADIĞ...
 • 7702. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 204
  Karar No : 2006 / 266
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : O L A Y: BORNOVA BELEDİYESİ ENCÜMENİ'NİN 20.4.2004 GÜN VE 24-523 SAYILI KARARI İLE, 3257 SAYILI SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ KANUNU'NA AYKIRI OLARAK BANDROLSÜZ, KORSAN MÜZİK VE FİLM CD'Sİ SATTIĞININ 5.3.2004 TARİHİNDE TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE DAVACIYA 3257 SAYILI YASA'NIN 12. MADDESİ VE 1580 SAYILI YASA'NIN 83/9. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. İZMİR 4. SULH CEZA MAHKEMESİ; 3.5.2005 GÜN VE E:2004/33 D.İŞ; K:2005/81 D.İŞ SAYI İLE, MUTERİZ VEKİLİNİN MAHKEMELERİNE VERMİŞ OLDUĞU...
 • 7703. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 195
  Karar No : 2006 / 265
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : M. Ö. DAVALI : BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAY : BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİNİN 7/Ç. MADDESİNE AYKIRI OLARAK, YAPILAN BÜTÜN İKAZLARA RAĞMEN ISRARLA, AÇIKTA DÖNER SATIŞI YAPTIĞININ TESPİT EDİLDİĞİ NEDENİYLE, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİLA TARİH VE CİLT/SIRA NO :002/0093 SAYILI CEZA KARARNAMESİ İLE 151 SAYILI KANUNUN VERDİĞİ YETKİYE İSTİNADEN 2 GÜN SÜRE İLE TİCARET VE SANAT İCRASINDAN MEN CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞ; DAVACI, SÖZ KONUSU CEZANIN KALDIRILMASI İSTEMİYLE 13.6.2005 TARİHİNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. BEYOĞLU 1.SULH CEZA MAHKEMESİ; 4....
 • 7704. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 194
  Karar No : 2006 / 264
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : S. Z. D. DAVALI : AYASKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAY : AYASKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN 5.10.2005 GÜN VE 393 SAYILI İŞLEMİ İLE, BERGAMA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI'NIN 26.9.2005 GÜN VE 9543 SAYILI YAZISI ÜZERİNE BELEDİYE ENCÜMENİNİN 3.10.2005 GÜN VE 41 SAYILI KARARI İLE 5259 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN'UN 6. MADDESİNE İSTİNADEN DAVACI ADINA 1.000.- YTL İDARİ PARA CEZASI VERİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. BERGAMA SULH CE...
 • 7705. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 184
  Karar No : 2006 / 263
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : P. EĞİTİM HİZMETLERİ VE YAYINCILIK TİC. LTD. ŞTİ. VEKİLİ : AV. T. G. DAVALI : SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI OLAY : 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4822 SAYILI KANUN'LA DEĞİŞİK 16. MADDESİNE MUHALEFETTEN DOLAYI ANILAN KANUNUN 17 VE 25/8. MADDELERİ UYARINCA İDARİ PARA VE REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERİLMİŞ VE 12.9.2005 GÜN VE 23694 SAYILI DAVALI İDARE İŞLEMİ İLE DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 4. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 17.10.2005 GÜN VE MÜT. K...
 • 7706. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 181
  Karar No : 2006 / 262
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACILAR : Ü. Ü.- R. Ü. DAVALI : ÇAY KAYMAKAMLIĞI OLAY : ÇAY KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2.12.2005 GÜN VE 1691 SAYILI İŞLEMİ İLE, MENŞE ŞAHADETNAMESİZ HAYVAN SEVKİ YAPILDIĞINDAN BAHİSLE 3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU'NUN 22 VE 47. MADDELERİ İLE 4648 VE 5252 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA DAVACILAR ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞ VE ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLMİŞTİR. DAVACILAR, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞLARDIR. ÇAY SULH CEZA MAHKEMESİ; 16.1.2006 GÜN VE 2005/249 MÜTEFERRİK SAYI İLE, İTİRA...
 • 7707. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 178
  Karar No : 2006 / 261
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : O L A Y: ANKARA VALİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 17.11.2005 GÜN VE 42136 SAYILI İŞLEMİ İLE, 6948 SAYILI SANAYİ SİCİLİ KANUNU'NUN 9. MADDESİ UYARINCA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASININ VALİLİKÇE KARARLAŞTIRILDIĞI HUSUSU DAVACIYA BİLDİRİLMİŞTİR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 11. SULH CEZA MAHKEMESİ; 12.12.2005 GÜN VE 2005/950 MÜT. SAYI İLE, 5326 SAYILI KABAHATLER YASASI GENEL BİR YASA OLUP, 3. MADDESİ, BU YASANIN GENEL HÜKÜMLERİNİN DİĞER KANUNLARDAKİ KABAHATLER HAKKINDA DA UYGULANACAĞINI ÖNGÖRMÜŞ İSE DE; KURAL OLA...
 • 7708. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 165
  Karar No : 2006 / 260
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : S. S. DAVALI : KONYA SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NUN 9.MADDESİNİN AKSİNE, SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ZAMANINDA VERİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE, AYNI YASANIN 140. MADDESİ UYARINCA İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ; İTİRAZIN KOMİSYONUN 15.2.2005 TARİH VE 84 SAYILI KARARIYLA REDDEDİLMESİ ÜZERİNE DAVACI; SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 5.4.2005 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KONYA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ; 26.5.2005 GÜN VE E:2005/464 MÜT. SAYI İLE, 506 SAYILI YASA'NIN 140. MADDESİNDE, İDARİ PARA CEZ...
 • 7709. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 155
  Karar No : 2006 / 259
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : D. K. DAVALI : GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ OLAY : GÜMÜŞHANE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 19.12.2005 GÜN VE 2005/4 SAYILI İŞLEMİ İLE, 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU'NA MUHALEFET SUÇLARINDAN DOLAYI İDARİ PARA CEZASI KESİLMESİ VE AYRICA KABAHATTE KULLANDIĞI EŞYANIN MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ ÜZERİNE DAVACI ADLİ YARGI YERİNE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. KELKİT SULH CEZA MAHKEMESİ ; 27.12.2005 GÜN VE E: 2005/198 D.İŞ SAYI İLE, GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 19.12.2005 TARİH VE 2005/4 SAYILI İDARİ YAPTIRIM KARARI İLE, D. K. İSİMLİ KİŞ...
 • 7710. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 153
  Karar No : 2006 / 258
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : M. A. VEKİLLERİ : AV. N. A. - AV. A. Y. DAVALI : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI OLAY : ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.8.2005 GÜN VE 360980 SAYILI İŞLEMİ İLE, YETKİ BELGESİZ TAŞIMA YAPTIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU'NUN 26. MADDESİNİN (A) BENDİ UYARINCA DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ERZURUM 2. SULH CEZA MAHKEMESİ; 17.8.2005 GÜN VE 2005/735 DEĞİŞİK İŞ SAYI İLE, İTİRAZ EDEN TARAFINDAN ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜ...
 • 7711. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 150
  Karar No : 2006 / 257
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : Y. TEKSTİL ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VEKİLLERİ : AV. İ. Y., AV. M. K. DAVALI : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ) OLAY : 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ (YAPILMAK İSTENİLEN TEFTİŞ İLE İLGİLİ OLARAK BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE YAPILAN DAVETE İCABET ETMEYİP, İŞYERİ İLE İLGİLİ KAYIT VE BELGELERİ İBRAZ ETMEYEREK, TEFTİŞİN SONUÇLANMASINI ENGELLEMEK) NEDENİYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 107. MADDESİNE GÖRE, DAVACI ŞİRKET ADINA 11.7.2005 TARİH, 29931 SAYILI İŞLEMLE İDARİ...
 • 7712. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 149
  Karar No : 2006 / 256
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : A. OTELCİLİK TUR. TİC.LTD. ŞTİ. VEKİLİ : AV. C. M. DAVALI : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ) OLAY : 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ (BELİRTİLEN TARİHE KADAR İSTENİLEN KAYIT VE BELGELERİ MÜFETTİŞE İBRAZ ETMEMEK SURETİYLE TEFTİŞİN SONUÇLANDIRILMASINA ENGEL OLMAK) NEDENİYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 107. MADDESİNE GÖRE, DAVACI ŞİRKET ADINA 11.8.2005 TARİH, 14923 SAYILI İŞLEMLE İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ; DAVACI ŞİRKET VEKİLİ, PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE, ADLİ Y...
 • 7713. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 148
  Karar No : 2006 / 255
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACILAR : İ. A. VE T. D. DAVALI : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI( ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ) OLAY : 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ (YAPILMAK İSTENİLEN TEFTİŞ İLE İLGİLİ OLARAK BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE YAPILAN DAVETE İCABET ETMEYİP, İŞYERİ İLE İLGİLİ KAYIT VE BELGELERİ İBRAZ ETMEYEREK, TEFTİŞİN SONUÇLANMASINI ENGELLEMEK) NEDENİYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 107. MADDESİNE GÖRE, ÖRNEK APARTMANI KAT MALİKLERİ KURULU ADINA 25.1.2006 TARİH, 1954 SAYILI İŞLEMLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞ; KAT MALİKLERİNDEN...
 • 7714. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 146
  Karar No : 2006 / 254
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : T. END. TEK. İML. MON. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. VEKİLİ : AV. R. M. DAVALI : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) OLAY : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 8.9.2005 GÜN VE 24270 SAYILI İŞLEMLE, 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 77. MADDESİNE MUHALEFET EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE AYNI KANUNUN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 105. MADDESİNE GÖRE DAVACI ŞİRKET ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI ŞİRKET VEKİLİ, SÖZ KONUSU İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE 28.9.2005 TARİHİNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞT...
 • 7715. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 144
  Karar No : 2006 / 253
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : K. B. VEKİLİ : AV. T. A. DAVALI : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI(ANKARA SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ) OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN; SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ, AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGESİNİ VE DÖRT AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BORDROLARINI SÜRESİ İÇİNDE KURUMA VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE, AYNI YASANIN 140. MADDESİ UYARINCA 23.5.2003 TARİHLİ, 74795 SAYILI İŞLEMLE İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ, YAPILAN İTİRAZIN KOMİSYONCA REDDEDİLMESİ ÜZERİNE DAVACI VEKİLİ; SÖZ KONUSU PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE 3.7.2003 GÜNÜNDE ADLİ YARGI YERİNDE İ...
 • 7716. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 51
  Karar No : 2006 / 252
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 25.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : U. Ç. DAVALI : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ZONGULDAK SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ZONGULDAK SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 16.9.2005 GÜN VE 84125 SAYILI İŞLEMİ İLE 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NUN 140. MADDESİ UYARINCA DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACININ PARA CEZASINA YAPTIĞI İTİRAZ İDARECE REDDEDİLMİŞTİR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ALAPLI SULH CEZA MAHKEMESİ ; 1.11.2005 GÜN VE 2005/271 D.İŞ SAYI İLE, DAVACININ ADINA TAHAKKUK ETTİRİLEN İDARİ PARA CEZASINI...
 • 7717. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2014 / 5
  Karar No : 2014 / 34
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 19.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : M.D. DAVALI : TRABZON VALİLİĞİ OLAY : TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İNCELEMEDE 61……. PLAKA SAYILI ARACIN YASA DIŞI TAŞIMACILIK YAPTIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE; 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN EK 2/3. MADDE VE FIKRASI UYARINCA, SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ DAVACI ADINA 18.1.2013 TARİH VE GK-081547 SERİ-SIRA NUMARALI TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI DÜZENLENEREK 2.102,00 TL İDARİ PARA CEZALARI VERİLMİŞ VE AYRICA BU TUTANAĞA İSTİNADEN ARAÇ SAHİBİ A.D.ADINA DÜZENLENEN 18.1.2013 TARİH VE 208394 SAYILI ARAÇ TRAFİKTEN MEN TUTANAĞI İLE ARAÇ 60 G...
 • 7718. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2010 / 321
  Karar No : 2011 / 53
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 19.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : Ç. P. VEKİLİ : AV. Ö. S. P., AV. A. M. Ü. DAVALI : FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. M.Z. G. OLAY : FATİH BELEDİYESİ ENCÜMENİNİN 29.12.2009 TARİH 804-1 SAYILI KARARI İLE, RÜSTEMPASA MAHALLESİ MISIR ÇARŞISI İÇİ NO. 44 KAPI SAYILI YERDE KURUYEMİŞ ALIM-SATIMI YAPMAKTA OLAN DAVACIYA, AÇIKTA GIDA ÜRÜNLERİ SATTIĞINDAN BAHİSLE 1608 SAYILI KANUN'UN 1. MADDESİ GEREĞİNCE 140,00.-TL PARA CEZASI VE 1 KEZ YASAKLANAN FAALİYETİN MEN'İNE KARAR VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, BU KARARA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. İSTANBUL 3. SULH CEZA M...
 • 7719. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 306
  Karar No : 2006 / 251
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : S.K. VEKİLLERİ : AV. H.K. - AV.A.G. DAVALI : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI OLAY : 7.12.2005 GÜN VE 8853 SERİ NO'LU İDARİ PARA CEZASI KARARI İLE, TORBA GÖZ AÇIKLIĞINDAN DAHA KÜÇÜK GÖZLÜ AĞ BULUNDURMAKTAN DOLAYI, 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU'NUN 36. MADDESİ UYARINCA DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, SÖZ KONUSU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ; 20.12.2005 GÜN VE E: 2005/3045; K:2005/2557 SAYI İLE, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 1, 2, 16, 17 VE 27. MADDELERİNDEN SÖZ...
 • 7720. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 305
  Karar No : 2006 / 250
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : E.U. VEKİLİ : AV.H.S. DAVALI : ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV.P.G. OLAY : ÇANKAYA BELEDİYE ENCÜMENİ'NİN 21.7.2005 GÜN VE 2594.15 SAYILI KARARI İLE, 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESİ UYARINCA DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, SÖZ KONUSU ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ ; 19.8.2005 GÜN VE E: 2005/1579; K:2005/787 SAYI İLE, 1.6.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2,3,16 VE 27. MADDELERİNDEN SÖZ EDEREK, BELİRTİLE...
 • 7721. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 287
  Karar No : 2006 / 249
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : A. AJANS YAY. SAN. LTD. ŞTİ. (YETKİLİSİ AYSON KARABAĞ) DAVALI : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI OLAY : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 16.9.2005 GÜN VE 39454 SAYILI İŞLEMİ İLE, 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESİNE MUHALEFET EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE AYNI KANUNUN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 107. MADDESİNE GÖRE DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. BAKIRKÖY 3. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 16.12.2005 GÜN VE D.İŞ E:2005/93; D.İŞ K:2005/92 SAYI...
 • 7722. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 286
  Karar No : 2006 / 248
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : A. YAPI DENETİM LTD. ŞTİ. VEKİLİ : AV. N.U. DAVALI : MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. A.D. OLAY : MURATPAŞA BELEDİYESİ ENCÜMENİ'NİN 28.10.2005 GÜN VE 1117 SAYILI KARARI İLE, 3621 SAYILI KIYI KANUNU'NUN 21. MADDESİ VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESİNE GÖRE DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, SÖZ KONUSU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ; 15.12.2005 GÜN VE E: 2005/1926; K:2005/1837 SAYI İLE, UYUŞMAZLIK HAKKINDA GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN...
 • 7723. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 285
  Karar No : 2006 / 247
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : M. İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. VEKİLİ : AV. N.U. DAVALI : MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. A.D. OLAY : MURATPAŞA BELEDİYESİ ENCÜMENİ'NİN 28.10.2005 GÜN VE 1113 SAYILI KARARI İLE, 3621 SAYILI KIYI KANUNU'NUN 21. MADDESİ VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESİNE GÖRE DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, SÖZ KONUSU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ; 15.12.2005 GÜN VE E: 2005/1923; K:2005/1834 SAYI İLE, UYUŞMAZLIK HAKKINDA GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ...
 • 7724. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 283
  Karar No : 2006 / 246
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : O. İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. VEKİLİ : AV. M. M. E. DAVALI : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI OLAY : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.3.2006 GÜN VE 9002 SAYILI İŞLEMİ İLE, 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 30. MADDESİNE MUHALEFET EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE AYNI KANUNUN 108. MADDESİNE DAYANILARAK 101. MADDESİNE GÖRE DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 4. SULH CEZA MAHKEMESİ; 8.5.2...
 • 7725. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 282
  Karar No : 2006 / 245
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 11.12.2006
  Ön İzleme : DAVACI : Y. MARKET İŞLETMELERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ VEKİLİ : AV. M.O.S. DAVALI : ANKARA İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : ANKARA VALİLİĞİ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 9.12.2005 GÜN VE 2715 SAYILI İŞLEMİ İLE, TÜRK GIDA KODEKSİ 2000-5 TEBLİĞİ'NE AYKIRI OLARAK HAZIR KIYMA ÜRETİMİ YAPIP SATTIĞINDAN BAHİSLE 5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN'UN 29. MADDESİNİN (D) BENDİNE GÖRE DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, SÖZ KONUSU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI...
Sayfa 309 / 378 << < 60 130 190 250 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 320 > >>