English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 306 / 378 << < 60 130 190 250 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 320 > >>
 • 7626. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 321
  Karar No : 2007 / 47
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : OLAY : DAVACI, ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK BELDESİ, YATSISAY MEVKİİ 34/2 PAFTA, 1257 VE 1258 PARSELLERDE TOPLAM 17730 M2 ARSALARI ÜZERİNDE YENİLEME KADASTROSU YAPILDIĞINI VE BUNUN SONUCUNDA: 1)TAŞINMAZLARIN DEĞERLERİNİN RAİCİN ÇOK ÜZERİNDE TAKDİR EDİLEREK HARÇ ÖDENMESİNİN İSTENDİĞİNİ, BU HESAPLAMANIN GERÇEKLERE UYGUN OLMADIĞINI, BU NEDENLE, HESAPLANAN HARCIN DÜZELTİLMESİNE, 2) TAŞINMAZIN BULUNDUĞU AYNI YERDE, 1257 VE 1258 PARSELLERDEN KAMUYA BEDELSİZ OLARAK TERK EDİLEN YEŞİL ALANA(ÇOCUK PARKI)DA YENİ KADASTRO PLANINDA 400 M² ² CİVARINDA ARSANIN 233 NUMARALI PA...
 • 7627. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 320
  Karar No : 2007 / 46
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : DAVACI : E. TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. VEKİLİ : AV.C.Ç.T. DAVALI : ANTALYA VALİLİĞİ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : ANTALYA VALİLİĞİ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 19.12.2005 GÜN VE 237 SAYILI İŞLEMİ İLE, 5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN'UN 29. MADDESİNİN (A) BENDİ UYARINCA DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZ KONUSU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ; 25.1.2006 GÜN...
 • 7628. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 315
  Karar No : 2007 / 45
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : O L A Y: EMEKLİ HAKİM ALBAY OLUP, HALEN AVUKATLIK YAPAN DAVACI; BİR DAVA SEBEBİYLE, EGE ORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİNDE VEKALET GÖREVİ YAPARKEN UĞRADIĞI MUAMELELERDEN DOLAYI, ORDU KURMAY BAŞKANI TÜMGENERAL GALİP MENDİ HAKKINDA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİNDE ŞAHSİ DAVA AÇTIĞINI, ANCAK YENİ CEZA MUHAKEMELERİ KANUNUNUN ŞAHSİ DAVA YOLUNU KALDIRDIĞI GEREKÇESİYLE DAVA DİLEKÇESİNİN SORUŞTURMA EMRİ HUSUSUNDA GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİĞİNİ; GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ 17.11.2005 TARİHLİ YAZISIYLA VERİLEN CEVAPTA, AYNI TARİHLİ BİR ANDIÇA ATIFLA SORUŞTURMA EMRİ VERİLMESİNE GERE...
 • 7629. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 314
  Karar No : 2007 / 44
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : O L A Y: VAN 100 YATAKLI ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ EMRİNDE, ORDU HEMŞİRESİ (SİVİL MEMUR) OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ; OCAK 1998- EYLÜL 2000 TARİHLERİ ARASINDA VAN İLİNDE GÖREV YAPMASINDAN DOLAYI, 657 SAYILI YASA'NIN 64. MADDESİ UYARINCA İNTİBAKININ YENİDEN YAPILARAK, TARAFINA KADEME İLERLEMESİ VERİLMESİ VE ÖZLÜK HAKLARININ BUNA GÖRE DÜZENLENMESİ TALEBİYLE YAPTIĞI BAŞVURU; "DAVACININ ATAMASININ, MECBURİ OLARAK DEĞİL, EŞ DURUMUNDAN DOLAYI, KENDİ İSTEĞİ İLE YÖREYE ATANDIĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLMİŞTİR. DAVACI İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN 3.5.2005 GÜN VE 1...
 • 7630. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 313
  Karar No : 2007 / 43
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : OLAY: DAVACI VEKİLİ MÜVEKKİLİNE, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 48/5. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE TRAFİK ZABITASINCA 379,00 YTL PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN 14.6.2005 TARİHİNDE DÜZENLENEN, DR/656270 NO.LU TRAFİK CEZA TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİYLE, 17.6.2005 GÜNÜNDE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. SAKARYA 1. İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 29.12.2005 GÜN VE E:2005/2993, K:2005/3599 SAYI İLE, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2. MADDESİNE GÖRE "KABAHAT" DEYİMİNDEN KANUNUN KARŞILIĞINDA İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINI ÖNGÖRDÜĞÜ HAKSIZLIĞIN ANLAŞILACAĞI; 3. MADDESİNDE, BU KANUN...
 • 7631. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 304
  Karar No : 2007 / 42
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : O L A Y: ANTALYA VALİLİĞİ ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 10.6.2003 GÜN VE 0084 SAYILI İŞLEMİ İLE, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU'NUN 8. MADDESİNE AYKIRILIKTAN DOLAYI AYNI KANUNUN 20/A VE 20/SON MADDELERİ UYARINCA DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE 1.7.2005 TARİHİNDE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ; 10.11.2005 GÜN VE E:2005/1552; K:2005/1672 SAYI İLE, UYUŞMAZLIK HAKKINDA GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN 1.6.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN İRDE...
 • 7632. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 302
  Karar No : 2007 / 40
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : O L A Y: TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2.7.1998 GÜNLÜ İŞLEMİ İLE, YÖNETİM KURULUNUN 27.6.1997 TARİH VE 270/15 SAYILI OLUR'U İLE KAPSAM DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE 55 YAŞINI DOLDURMASI VE EMEKLİLİĞE HAK KAZANMASI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN, İŞ KANUNU'NUN 13 VE 14. MADDELERİNE GÖRE 3.7.1998 TARİHİ İTİBARİYLE FESH EDİLDİĞİ, DAVALI DOĞAN KELTEK'E BİLDİRİLMİŞTİR. BUNUN ÜZERİNE, DAVALI VEKİLİ, İŞ AKDİNİN FESHİNE İLİŞKİN SÖZ KONUSU İŞLEMİN İPTALİ İLE İŞLEM NEDENİYLE YOKSUN KALDIĞI PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ...
 • 7633. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 300
  Karar No : 2007 / 39
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : DAVACI : A. T.A.Ş. VEKİLİ : AV. A.Ç. DAVALI : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI OLAY : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU BAYRAMPAŞA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN15.8.2005 GÜN VE 5824 SAYILI İŞLEMİ İLE, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU'NUN 48. MADDESİNE AYKIRILIKTAN DOLAYI AYNI KANUNUN 54. MADDESİ UYARINCA DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. İSTANBUL 3. İDARE MAHKEMESİ;30.9.2005GÜN VE E:2005/2025; K:2005/1248 SAYI İLE, 5326 SAYILI...
 • 7634. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 295
  Karar No : 2007 / 38
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : DAVACI : TCDD'Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI VEKİLİ : AV. M.B. DAVALI : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI OLAY : TÜRKİYE İŞ KURUMU ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN25.01.2006 GÜN VE 2084 SAYILI İŞLEMİ İLE, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU'NUN 48. MADDESİNE AYKIRILIKTAN DOLAYI AYNI KANUNUN 54. MADDESİ UYARINCA DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI VEKİLİ, PARA CEZASINA YAPILAN İTİRAZIN KURUMUN ÜNİTE İTİRAZ KOMİSYONUNCA REDDİ ÜZERİNE SÖZ KONUSU CEZAYA KARŞI ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 2. SULH...
 • 7635. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 292
  Karar No : 2007 / 36
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : DAVACI : R.Z. DAVALI : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLAY : DAVACI, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 47 VE 51. MADDELERİNE AYKIRILIK NEDENİYLE, TRAFİK ZABITASINCA DÜZENLENEN VE CEZA PUANI İLE PARA CEZASI İÇEREN30.8.2005 TARİHLİ, 065201 SAYILI TRAFİK CEZA TUTANAĞININ PARA CEZASINA İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİYLE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ANTALYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 14.12.2005 GÜN VE E:2005/1585, K:2005/2753 SAYI İLE, BAŞVURAN HAKKINDA, ANTALYA BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İDARİ BİRİMİ TARAFINDAN DOSYA KAPSAMINDAKİ İDARİ PARA CEZASININ DÜZ...
 • 7636. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 290
  Karar No : 2007 / 35
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : İSTANBUL VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 31.1.2006 GÜN VE 583 SAYILI İŞLEMİ İLE, 2860 SAYILI YARDIM TOPLAMA KANUNU'NUN 4. MADDESİNE AYKIRILIKTAN DOLAYI AYNI KANUNUN 29. MADDESİ UYARINCA DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI, PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZ KONUSU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ; 21.3.2006 GÜN VE E:2006/886, K:2006/535 SAYI İLE, DAVANIN, 4854 SAYILI YASA'YA AYKIRI DAVRANILDIĞINDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN 31.01.2006 TARİHLİ VE 583 SAYILI İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇIL...
 • 7637. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 289
  Karar No : 2007 / 34
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : DAVACI : H.A. DAVALI : ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ(ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)'NÜN19.12.2005 GÜN VE 3976 SAYILI İŞLEMİ İLE, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU'NUN 8. MADDESİNE AYKIRILIKTAN DOLAYI AYNI KANUNUN 20/A VE 20/SON MADDELERİ UYARINCA DAVACI ADINA İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI, PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR. ANKARA 3. İDARE MAHKEMESİ;3.2.2006GÜN VE E:2006/43; K:2006/105 SAYI İLE, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 1, 2, 3, 16, 27...
 • 7638. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 279
  Karar No : 2007 / 33
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : DAVACI : O.E. DAVALI : S. HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ : AV. M.O. OLAY : K. A.Ş. DE KAPSAM DIŞI PERSONEL OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN, 4046 SAYILI YASA GEREĞİ BAŞKA KURULUŞA NAKLEN ATANAN DAVACI; K. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI KURULUNUN K-21 SAYILI KARARI İLE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE, ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİ OLARAK, ANA SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN KONULARDA FAALİYET YAPMAK ÜZERE KURULDUĞUNU,24.11.1998 TARİH VE 98/92 SAYILI ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI İLE30.12.1998 TARİHLİ BİLANÇOSU İLE S. HOLDİNG A.Ş.'NE DEVREDİLEREK T...
 • 7639. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 241
  Karar No : 2007 / 32
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : O L A Y: AVUKAT OLAN DAVACI, 29.09.2005 TARİHİNDE VEKALETİNİ ÜSTLENDİĞİ BİR DAVA DOSYASINI İNCELEMEK ÜZERE, İZMİR HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI KIŞLASININ NİZAMİYESİNE BAŞVURDUĞUNU, İKİ KART ÇIKARARAK ASKERİ SAVCILIĞA ULAŞTIĞINI, ANCAK DOSYASININ ADLİ MÜŞAVİRLİKTE OLDUĞUNUN BİLDİRİLDİĞİNİ, BURAYA GİTMEK İÇİN ÜÇÜNCÜ KARTIN GEREKTİĞİNİN SÖYLENMESİ ÜZERİNE, UYGULAMANIN UYGUNSUZLUĞU SEBEBİYLE KARŞI ÇIKINCA, ADININ YAŞAR TINAZ OLDUĞUNU SANDIĞI SUBAYIN, HAZIR KITA KUVVETİYLE KENDİSİNİ ZORLA ARACA BİNDİREREK VE ENTERNE EDEREK KIŞLA DIŞINA ÇIKARDIĞINI, AVUKATLIK HAK VE YETKİLERİNİN ÇİĞNENDİĞİNİ, MADDİ VE...
 • 7640. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2007 / 17
  Karar No : 2007 / 17
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : O L A Y: ORTAKÖY/GELİBOLU 18. ZRH. TUG. 2. MKNZ. P. TB. 6. MKNZ. P. BL. KOMUTANLIĞI EMRİNDE GÖREVLİ SANIK P. ER ABDULLAH KOYUNCU'NUN, 31.1.2003 GÜNÜ, FİRAR ETMEK AMACIYLA YAT YOKLAMASI ALINDIKTAN SONRA ÜZERİNDEKİ ASKERİ ELBİSELER İLE TEL ÖRGÜLERDEN DIŞARIYA ÇIKARAK KIŞLAYI TERK EDİP KAVAK KÖYÜNE GİTTİĞİ, DAHA SONRA İSTANBUL'A GİTMEK İÇİN GELDİĞİ YOL KAVŞAĞINDA ÜZERİNDEKİ KAMUFLAJ ELBİSE VE BİR ÇİFT BOTU ÇIKARTARAK YOL KENARINDAKİ BİR KULÜBENİN ARKASINA BIRAKTIĞI, ORADAN GEÇEN BİR ARABAYA BİNEREK İSTANBUL'A GİTTİĞİ, BÖYLECE ASKERİ EŞYAYI KASTEN TERK ETMEK SUÇUNU İŞLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK EYLE...
 • 7641. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2007 / 16
  Karar No : 2007 / 16
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : DAVACI :K.H. SANIK :Y.E. OLAY :SİVİL KİŞİ SANIK Y.E.'İN, 10.2.1998-26.4.2005 TARİHLERİ ARASINDA, OĞLU İLYAS ERDEM'İN BAKAYA DURUMUNDA OLMASINA RAĞMEN ADRESİNİ BİLDİRMEKTEN KAÇINDIĞI, OĞLUNUN ADRESİNİ BİLEREK YANLIŞ VERDİĞİ, ASKERE SEVK İÇİN ÇAĞRI TEBLİGATINI TEBELLÜĞ ETMEKTEN İMTİNA ETTİĞİ, BÖYLECE ASKER KAÇAĞINA YARDIM ETMEK SUÇUNU İŞLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK, EYLEMİNE UYAN ASKERİ CEZA KANUNU'NUN 75/1. MADDESİ UYARINCA CEZALANDIRILMASI İSTEMİYLE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI'NIN 25.1.2006 GÜN VE E:2006/287, K:2006/31 SAYILI İDDİANAMESİYLE KAMU DAVASI AÇILMIŞTIR....
 • 7642. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2007 / 15
  Karar No : 2007 / 15
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : O L A Y: HALEN SÖKE/AYDIN 11. P. TUG. 4. P. TB. 11. P. BL. KOMUTANLIĞI EMRİNDE GÖREVLİ P. ER ERHAN SAZ'IN, 6.6.2004 TARİHİNE KADAR ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAATLA ASKERE SEVKİNİ SAĞLATMASI GEREKİRKEN KANUNEN GEÇERLİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN ASKERE SEVKİNİ SAĞLATMADIĞI, BÖYLECE, 6.6.2004-20.7.2005 GÜNLERİ ARASINDA TEMADİ EDEN BAKAYA SUÇUNU İŞLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK EYLEMİNE UYAN ASKERİ CEZA KANUNU'NUN 63/1-A MADDESİ UYARINCA CEZALANDIRILMASI İSTEMİYLE EGE ORDUSU KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI'NIN 30.3.2006 GÜN VE E:2006/447, K:2006/236 SAYILI İDDİANAMESİYLE AÇILAN KAMU DAVASINDA, EGE ORDUSU KOMUTAN...
 • 7643. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2007 / 14
  Karar No : 2007 / 14
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : O L A Y: DİYARBAKIR/LİCE 2. İÇ GÜV. TUG. MU. BL. KOMUTANLIĞI EMRİNDE GÖREVLİ SANIK MU. ER UMUT DEMİR'İN, 30.5.2001 GÜNÜ SAAT 04.30 SIRALARINDA, AYNI KOMUTANLIK EMRİNDE GÖREVLİ KOĞUŞ NÖBETÇİSİ MU. ONB. YÜKSEL ÖZDOĞAN TARAFINDAN UYANDIRILDIĞI VE KENDİSİNE MUHABERE MERKEZİ VARDİYA NÖBETÇİSİ MU. UZM. ÇVŞ. AHMET DAL TARAFINDAN ÇAĞRILDIĞININ SÖYLENDİĞİ, SANIĞIN KALKMADIĞI VE GİTMEYECEĞİNİ SÖYLEDİĞİ, BİR SÜRE SONRA YÜKSEL ÖZDOĞAN TARAFINDAN TEKRAR KALDIRILMAK İSTENDİĞİNDE "BEN KALKMAM, BENİ KALDIRMAK SENİN GÖREVİN DEĞİL, SEN KİM OLUYORSUN, AHMET UZMAN DA KİMMİŞ?" DEDİĞİ, BUNUN ÜZERİNE, YÜKSEL ÖZDO...
 • 7644. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2007 / 13
  Karar No : 2007 / 13
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 2.04.2007
  Ön İzleme : O L A Y: BATMAN J. KOMD. ÖZL. HRK. TB. 2. (B) BÖLÜK KOMUTANLIĞI EMRİNDE GÖREVLİ SANIK J. UZM. ONB. MEHMET KÖSE'NİN, 3.5.2001 GÜNÜ, AYNI KOMUTANLIK EMRİNDE GÖREVLİ J. UZM. ONB. MENDERES VURGUN'UN DOLABINDA BULUNAN CÜZDANINDAN YAPI KREDİ BANKASINA AİT VİSA KREDİ KARTINI ALARAK 216.000.000. T.L. TUTARINDA HARCAMA YAPTIĞI, J. UZM. ÇVŞ. MEHMET BAYRAM'IN DOLABINDA BULUNAN CÜZDANINDAN 50 ALMAN MARKI PARA İLE AYNI BANKAYA AİT KREDİ KARTINI ALARAK, HESABINDAN 340.000.000. T.L. TUTARINDA PARA ÇEKTİĞİ, BÖYLECE, ÜSTÜNÜN PARASINI VE EŞYASINI ÇALMAK, ARKADAŞININ PARASINI VE EŞYASINI ÇALMAK SUÇLARINI İŞLE...
 • 7645. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 259
  Karar No : 2007 / 30
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.03.2007
  Ön İzleme : DAVACI : O.K. DAVALI : SAKARYA VALİLİĞİ(BÖLGE TRF. DEN. ŞB. MÜD. PAMUKOVA İS. AMİRLİĞİ) OLAY : DAVACI, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 51/2-A MADDESİNE AYKIRILIK(HIZ SINIRINI İHLAL) NEDENİYLE, TRAFİK ZABITASINCA DÜZENLENEN VE CEZA PUANI İLE PARA CEZASI İÇEREN 27.4.2005 TARİHLİ, 87787 SAYILI TRAFİK CEZA TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİYLE, 4.5.2005 GÜNÜNDE SULH CEZA MAHKEMESİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. PAMUKOVA SULH CEZA MAHKEMESİ;10.5.2005 GÜN VE E:2005/60 MÜT. SAYI İLE, YARGITAY VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARINA GÖRE, 2918 SAYILI KANUNUN 116. MADDESİNDE TESCİL PLAK...
 • 7646. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 219
  Karar No : 2007 / 29
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.03.2007
  Ön İzleme : DAVACI : S. GROUP A.Ş. VEKİLİ : AV. H. D. DAVALI : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI(İSTANBUL SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ) OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN; SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ SÜRESİ İÇİNDE KURUMA VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE, AYNI YASANIN 140. MADDESİ UYARINCA 30.4.2003 TARİHLİ, 49350 SAYILI İŞLEMLE İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞ, DAVACI VEKİLİ; SÖZ KONUSU PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. BEYOĞLU 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 20.8.2003 GÜN VE E:2003/750, K:2003/1210 MÜT. SAYI İLE, HER NE KADAR 506 S...
 • 7647. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 212
  Karar No : 2007 / 28
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.03.2007
  Ön İzleme : DAVACI : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI VEKİLİ : AV. Ö. S.- AV. H. S. DAVALI : T.C.D.D. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (5. İŞLETME BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ) OLAY : ELAZIĞ SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI İŞYERİ İŞÇİLERİNDEN OLAN İSMAİL ÇOLAK'IN KULLANDIĞI ARACA, 27.4.2002 TARİHİNDE HEMZEMİN GEÇİTTE TRENİN ÇARPMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZADA; ADI GEÇEN KİŞİ YARALANMIŞ VE DAVACI KURUMCA KENDİSİNE 942,00 YTL MASRAF VE ÖDEMEDE BULUNULMUŞTUR. MEYDANA GELEN KAZA İLE İLGİLİ OLARAK AÇILAN KAMU DAVASINDA, MADEN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, 26.2.2003 GÜN VE E: 2002/80, K:2003/17...
 • 7648. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 211
  Karar No : 2007 / 27
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.03.2007
  Ön İzleme : O L A Y: ÜNYE BELEDİYESİ ENCÜMENİ'NİN 2.6.2005 GÜN VE 157 SAYILI KARARI İLE, BELEDİYE ZABITA MEMURLARINCA 5272 SAYILI BELEDİYE KANUNU'NUN 15. MADDESİNİN (B) BENDİNE UYULMADIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE; DAVACI ADINA, 1608 SAYILI YASA UYARINCA PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 26.7.2005 TARİHİNDE ADLİ YARGI YERİNDE İTİRAZDA BULUNMUŞTUR. ÜNYE SULH CEZA MAHKEMESİ;10.8.2005 GÜN VE 2005/274 MUH., 2005/461 MÜT. SAYI İLE, İTİRAZ EDEN HAKKINDA BELEDİYE MALINA ZARAR VERDİĞİNDEN BAHİSLE ÜNYE BELEDİYE ENCÜMENİNİN 2.6.2005 TARİH VE 157 NOLU KARARI İLE 25...
 • 7649. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 201
  Karar No : 2007 / 26
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.03.2007
  Ön İzleme : O L A Y: DAVACI VEKİLİ, MÜVEKKİLİNİN 01.11.1984 TARİHİNDE 14395175 SİGORTA SİCİL NUMARASI İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI SORGUN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DİKİŞ NAKIŞ HOCALIĞI YAPTIĞINI, BU GÖREVİNİ FASILASIZ OLARAK 15.06.2000 TARİHİNE KADAR DEVAM ETTİRMESİNE RAĞMEN; DAVALI KURUMUN, MÜVEKKİLİNİN SİGORTASINI MUHTELİF TARİHLERDE MÜVEKKİLİNİN BİLGİSİ DIŞINDA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPMAK SURETİ İLE S.S.K.'NA EKSİK GÜN BİLDİRİMİNDE BULUNDUĞUNU; MÜVEKKİLİNİN ŞAHSİ SİCİL DOSYASI İNCELENDİĞİNDE, DAVALI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI SORGUN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE SSK İL MÜDÜRLÜĞÜNE...
 • 7650. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2006 / 192
  Karar No : 2007 / 25
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.03.2007
  Ön İzleme : O L A Y: VAN-ÖZALP İLÇE JANDARMA KOM.BL.'NDE ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAKTA OLAN J.KOM.ER ABDULAZİZ BAKIR, 14.12.2001 GÜNÜNDE AYNI YERDE GÖREVLİ BİR ASTEĞMENİN, DİĞER BİR ASTEĞMENE AİT GÖREV SİLAHINI ATEŞLEMESİ SONUCUNDA VURULARAK ÖLMÜŞTÜR. DAVACILARIN VEKİLİNCE, ADI GEÇENİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALAN VE BÜYÜK ACI VE ELEM DUYAN MÜVEKKİLLERİ İÇİN TOPLAM 96.000.000.000.-TL. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN, OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALI İDARECE ÖDENMESİNE HÜKMEDİLMESİ İSTEMİYLE, ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞTIR. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMES...
Sayfa 306 / 378 << < 60 130 190 250 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 320 > >>