English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 14 / 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 130 190 250 320 > >>
 • 326. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 318
  Karar No : 2017 / 368
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : MÜLKİYETİ DAVACIYA AİT TAŞINMAZDA BULUNAN BAHÇEDEN ŞU KANALI GEÇİRİLMEK SURETİYLE TAŞINMAZA EL KONULDUĞU, EKİLİ VE DİKİLİ AĞAÇLARIN YERİNDEN SÖKÜLDÜĞÜ BU NEDENLE MEYDANA GELDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 327. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 226
  Karar No : 2017 / 351
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : DAVACIYA AİT TAŞINMAZIN, BİRECİK BARAJI VE HES İNŞASI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR SONRASINDA FİİLEN KULLANMA İMKANI KALMADIĞINDAN BAHİSLE KAMULAŞTIRILMASI VE BELİRTİLEN TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN; 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 12. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 328. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 291
  Karar No : 2017 / 359
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 329. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 317
  Karar No : 2017 / 367
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 330. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 244
  Karar No : 2017 / 353
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN 48/5 VE 44/1-B. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDE-SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 331. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 312
  Karar No : 2017 / 362
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : 4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA KANU-NU’NUN 26. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (I) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNİN 76. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (O) BENDİ UYARINCA VERİLEN 5 UYARMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 332. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 227
  Karar No : 2017 / 352
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL GEREĞİNCE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE DAVACININ SAHİBİ OLDUĞU ECZANE ARASINDAKİ İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN İKİ YIL SÜRE İLE FESHEDİLMESİ VE SAHTE REÇETELER BEDELİ VE BU BEDELİN ÖN KATI TUTARINDAKİ CEZAİ ŞARTIN DAVACIDAN TAHSİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 333. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 282
  Karar No : 2017 / 357
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ, DURAN TAKİBİNİN DEVAMI VE DAVALININ % 20 İCRA İNKAR TAZMİNATINA MAHKUM EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 334. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 49
  Karar No : 2017 / 345
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : DAVACININ 2004 YILINDAN İTİBAREN DAVALI BANKANIN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE AVUKAT OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN, HAKKINDA YAPILAN BİR SORUŞTURMA SONRASINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNİN 71/L.B-L MADDESİ UYARINCA KINAMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN 9.4.2015 GÜN VE 2015/1 SAYILI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 335. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 47
  Karar No : 2017 / 344
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN, ŞİRKETLERİNE AİT OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN LPG İKMAL İSTASYONUNUN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ GEÇERLİLİĞİNİN KAYBEDİLDİĞİNE İLİŞKİN, OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 336. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 1
  Karar No : 2017 / 342
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN ANCAK TRAFİK KAYDINA MÜSADERE ŞERHİ İŞLENMEMİŞ OLAN ARACIN TRAFİK KAYDINA GÜVENİLEREK SATIN ALINDIĞINDAN BAHİSLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 337. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2016 / 653
  Karar No : 2017 / 341
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 5.06.2017
  ÖZÜ : İDARİ PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 5510 SAYILI YASA’NIN 88. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 338. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 301
  Karar No : 2017 / 335
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE TESİS EDİLEN DAVACIYA AİT İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİNE VE DÜZENLENEN YAPI TATİL TUTANAĞININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN YARGISAL DENETİMİNİN ADLİ YARGI YERİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ
 • 339. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 311
  Karar No : 2017 / 339
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 340. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 309
  Karar No : 2017 / 337
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 341. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 300
  Karar No : 2017 / 334
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 342. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 310
  Karar No : 2017 / 338
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2/3. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3.MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 343. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 307
  Karar No : 2017 / 336
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 344. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 299
  Karar No : 2017 / 333
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 345. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 298
  Karar No : 2017 / 332
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 346. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 297
  Karar No : 2017 / 331
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİ İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 347. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 288
  Karar No : 2017 / 325
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 14. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYNI KANUN’UN 26. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 348. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 294
  Karar No : 2017 / 329
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ İLLER BANKASI İLE KAMU PERSONELİ NİTELİĞİNDEKİ ÇALIŞANI ARASINDA, DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 349. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 295
  Karar No : 2017 / 330
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN MADDİ HASARLI VE YARALAMALI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN MADDİ TAZMİNAT İSTEMLİ DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 350. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 292
  Karar No : 2017 / 327
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 8.05.2017
  ÖZÜ : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 14 / 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 130 190 250 320 > >>