English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 9428
Sayfa 12 / 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 130 190 250 320 > >>
 • 276. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 405
  Karar No : 2017 / 467
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 5326 SAYILI YASA’NIN 41. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 277. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 403
  Karar No : 2017 / 465
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 278. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 402
  Karar No : 2017 / 464
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 279. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 394
  Karar No : 2017 / 456
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 280. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 392
  Karar No : 2017 / 454
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİ-ĞİNİN 6. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 281. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 396
  Karar No : 2017 / 458
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 282. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 397
  Karar No : 2017 / 459
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2. MADDESİ ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ
 • 283. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 393
  Karar No : 2017 / 455
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 284. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 391
  Karar No : 2017 / 453
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA DAVACI HAKKINDA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 285. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 390
  Karar No : 2017 / 452
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİ-ĞİNİN 5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 286. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 389
  Karar No : 2017 / 451
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : DAVALI BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN ISLAH İMAR PLANI UYGULAMASI SONRASINDA DAVACILARA AİT TAŞINMAZA KARŞILIK, EKSİK YER VERİLDİĞİ VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞI NEDENİYLE FAZLAYA İLİŞKİN TALEP VE DAVA HAKLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA 10.000,00 TL EKSİK YER BEDELİNİN FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 287. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 395
  Karar No : 2017 / 457
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 288. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 380
  Karar No : 2017 / 444
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 3621 SAYILI KIYI KANUNU’NUN 15. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 289. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 357
  Karar No : 2017 / 441
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 2330 SAYILI KANUN UYARINCA VAZİFE MALULÜ OLAN DAVACI TARAFINDAN, 37.960,90-TL PROTEZ BEDELİNİN ÖDENMESİ TALEBİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE BU BEDELİN, FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 290. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 383
  Karar No : 2017 / 446
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2/3. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3.MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 291. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 361
  Karar No : 2017 / 442
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 5510 SAYILI KANUN UYARINCA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA DAVACI ADINA TANZİM VE TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 292. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 290
  Karar No : 2017 / 433
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 293. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 319
  Karar No : 2017 / 435
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 294. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 381
  Karar No : 2017 / 445
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KANUN’UN 17. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENME-Sİ GEREKTİĞİ
 • 295. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 225
  Karar No : 2017 / 428
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ OLAN DAVACININ, 2008-2009 VE 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETİ OLARAK ÖDEDİĞİ MİKTARIN İADESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 296. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 232
  Karar No : 2017 / 429
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : DAVACILAR MÜRİSİ F.A.'IN MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ, E. KÖMÜR MADENİ OCAĞINDA MEYDANA GELEN GRİZU PATLAMASI VE YANGIN SONUCUNDA VEFAT ETMESİ NEDENİYLE ÇALIŞMA SIRASINDA DAVALILAR TARAFINDAN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMADIĞINDAN BAHİSLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARLARA KARŞILIK OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN HESAPLANACAK FAİZİ İLE BİRLİKTE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 297. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 163
  Karar No : 2017 / 425
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ
 • 298. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 142
  Karar No : 2017 / 424
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : ENGELLİ ATLETİZM SPORU YAPAN DAVCIYA SAĞ DİZ ÜSTÜ EKLEMLİ KOŞU PROTEZİ KULLANMASI GEREKLİLİĞİ YÖNÜNDE VERİLEN HEYET RAPORU ÜZERİNE, ÖDENEN PROTEZ BEDELİNİN İADESİ İSTEMİNİN, BEDELİ KARŞILANMAYAN DİĞER TIBBİ MALZEMELER LİSTESİNDE YER ALDIĞINDAN BAHİSLE, REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE 63.750,00 TL FATURA BEDELİNİN BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN HESAPLANACAK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 299. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 107
  Karar No : 2017 / 421
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : DAVACI ŞİRKETE AİT OLAN İPLİK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN YANGIN NEDENİ İLE 6183 SAYILI YASA UYARINCA DAVACI ŞİRKET HAKKINDA TAHAKKUK ETMİŞ PRİM, IŞSIZLIK, DAMGA VERGİSİ, İDARİ PARA CEZASI VE GECİKME FAİZİNE İLİŞKİN TÜM BORÇLARININ TERKİN EDİLMESİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN, CEVAP VERİLMEMEK SURETİYLE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 300. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 137
  Karar No : 2017 / 423
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 10.07.2017
  ÖZÜ : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/9. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 12 / 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 130 190 250 320 > >>