English (United Kingdom)

HukukTürk

HUKUK VERİ TABANI

Madde :
Merci :

Bulunan Kayıt Sayısı : 8939
Sayfa 1 / 358 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 120 180 240 300 > >>
 • 1. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 17
  Karar No : 2017 / 17
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KADRO VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN SİVİL PERSONEL STATÜSÜNDE BULUNAN SANIK HAKKINDA “VAZİFE VEYA HİZMETTE TEKASÜL DOLAYISIYLE BİR GEMİ VEYA TAYYARENİN VEYA EŞLİHA VE HARB MALZEMESİNDEN BİRİNİN MÜHİMCE HASARA UĞRAMASINA SEBEP OLMAK” SUÇU NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ, 353 SAYILI YASA’NIN 10. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (C) BENDİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 2. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 16
  Karar No : 2017 / 16
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 1 VE 14. MAD-DESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ
 • 3. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 15
  Karar No : 2017 / 15
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 1 VE 14. MAD-DESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, (ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDİĞİNDEN) AYNI YASA'NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ
 • 4. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 18
  Karar No : 2017 / 18
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : JANDARMA PERSONELİ OLAN SANIK HAKKINDA MÜLKİ GÖREVLERİ SIRASINDA İŞLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN SUÇ NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 5. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 9
  Karar No : 2017 / 12
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ OLAN SANIK HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVASININ, 2692 SAYILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU’NUN 21. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİNDE, SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNE SADECE ASKERİ GÖREV VERİLDİĞİ TAKDİRDE BU GÖREVLERDEN DOĞAN SUÇLARDA ASKERİ MAHKEMELERDE YARGILANABİLE-ÇEKLERİ DÜZENLENDİĞİNDEN VE YÜKLENEN EYLEM-LERİN DE ASKERİ BİR GÖREV SIRASINDA İŞLENMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖ-RÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 6. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 14
  Karar No : 2017 / 14
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : SUÇ TARİHİNDE ASKER KİŞİ OLAN SANIK HAKKINDA “ASTA MÜESSİR FİİL” SUÇU NEDENİYLE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKIL-MASI KARARININ, SANIĞIN DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASTEN YENİ BİR SUÇ İŞLEMESİ NEDENİYLE HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE AÇIKLANMASINA KARAR VERİL-DİKTEN SONRA YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCUN-DA, SANIK HAKKINDA “KASTEN YARALAMA” SUÇU KAPSAMINDA KALDIĞI KABUL EDİLEN EYLEMLERİ NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ, SUÇUN ASKERİ SUÇ OLMAMASI, ASKERİ SUÇA BAĞLI BULUNMAMASI VE ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANMAYI GEREKTİREN İLGİNİN KESİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 7. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 13
  Karar No : 2017 / 13
  Merci : Ceza Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 20.03.2017
  ÖZÜ : JANDARMA PERSONELİ OLAN SANIKLAR HAKKINDA MÜLKİ GÖREVLERİ SIRASINDA İŞLEDİKLERİ İLERİ SÜRÜLEN SUÇLAR NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 8. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 160
  Karar No : 2017 / 193
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, HAKSIZ OLARAK GÖREVİNE SON VERİLDİĞİNİ İLERİ SÜREREK TALEP ETTİĞİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 9. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 168
  Karar No : 2017 / 199
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 10. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 162
  Karar No : 2017 / 195
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 26. MADDESİNİN BİR, SEKİZ VE ON DOKUZUNCU FIKRALARI UYARINCA VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 11. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 155
  Karar No : 2017 / 192
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI ASAT’A AİT ŞEHİR ŞEBEKE HATTININ PATLAMASI SONUCU DAVACI ŞİRKETİN SİGORTALISINA AİT İŞYERİNDE MEYDANA GELEN VE TEMİNAT KAPSAMINDA ÖDENEN ZARARIN RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 12. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 165
  Karar No : 2017 / 197
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 13. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 166
  Karar No : 2017 / 198
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN DAVALI İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 14. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 161
  Karar No : 2017 / 194
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVACI SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN KASKO GÜVENCESİ ALTINDA OLAN 06 AÇ 1488 PLAKA SAYILI ARACIN 19/05/2007 TARİHİNDE KARIŞTIĞI MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR BEDELİNİN SİGORTALIYA ÖDENMESİNDEN SONRA BU TUTARIN, ZARAR SORUMLUSU OLDUĞU İDDİA EDİLEN DAVALI KURUMDAN RÜCUEN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILMIŞ OLAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İİK 67. MADDESİ UYARINCA İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 15. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 154
  Karar No : 2017 / 191
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLEN ARACIN KAÇAK OLDUĞUNUN TESPİTİ VE ARACA BU NEDENLE EL KONULMASI ÜZERİNE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN; 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GEREĞİNCE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 16. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 164
  Karar No : 2017 / 196
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 17. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 153
  Karar No : 2017 / 190
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : VATANI GÖREVİNİ YAPMAKTA İKEN SAĞ BACAĞINI KAYBETMESİ NEDENİYLE 2330 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MALULEN EMEKLİ OLAN DAVACININ, SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYALI PROTEZ BEDELİNİN BİR KISMININ DAVALI KURUMCA KARŞILANMAMASI NEDENİ İLE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI 14.205,25 TL’NİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 18. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 151
  Karar No : 2017 / 189
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 19. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 139
  Karar No : 2017 / 183
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 36. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 20. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 149
  Karar No : 2017 / 187
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİ-ĞİNİN 5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 21. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 145
  Karar No : 2017 / 185
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 22. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 150
  Karar No : 2017 / 188
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI TRAFİK KAZASI OLAYINDA, YOL VE BUNA BAĞLI HİZMET KUSURU BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE, MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.01.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 23. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 138
  Karar No : 2017 / 182
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 24. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 147
  Karar No : 2017 / 186
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 2247 SAYILI YASA’NIN 20. MADDESİ KAPSAMINDA GÖREV UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ İÇİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPABİLECEK MERCİLERİN, TEMYİZ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ YÜKSEK MAHKEMELER OLDUĞUNUN BELİRLENMESİNE KARŞIN, BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN YASA METNİNDE GEÇTİĞİ ŞEKİLDE YÜKSEK MAHKEME OLARAK KABULÜ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN, BAŞVURU KOŞULLARININ OLUŞMAMASI NEDENİYLE, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
 • 25. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  Esas No : 2017 / 140
  Karar No : 2017 / 184
  Merci : Hukuk Bölümü
  Uyuşmazlık Türü : Görev Uyuşmazlığı
  Karar Tarihi : 13.03.2017
  ÖZÜ : 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 36. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Sayfa 1 / 358 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 120 180 240 300 > >>