HukukTürk
 Tam metinleri görüntülemek için üye olunuz
 138 kayıt / 14 sayfa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Next Last
Esas No :  2011 / 2506   Karar No :  2012 / 105
Merci :  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi      Tarih :  17/01/2012  
Özü : DAVA KONUSU TAŞINMAZIN KAMU MALI NITELIĞINDE MERA OLMADIĞI SONUCUNA VARILDIĞI TAKDIRDE, YETERLI BIÇIMDE ZILYETLIK ARAŞTIRMASI YAPILMALI, ÖZELLIKLE UZMAN BILIRKIŞI FEN MEMURUNDAN KEŞFI IZLEMEYE, BILIRKIŞI SÖZLERINI DENETLEMEYE, UZMAN ZIRAATÇI BILIRKIŞIDEN ISE MAHKEMENIN KEŞIF TUTANAĞINA GEÇEN GÖZLEMINI YANSITMAYA ELVERIŞLI AYRINTILI, GEREKÇELI RAPOR ALINMALI, BUNDAN SONRA TOPLANAN VE TOPLANACAK TÜM DELILLER BIRLIKTE DEĞERLENDIRILEREK SONUCUNA GÖRE BIR HÜKÜM KURULMALIDIR.
Esas No :  2010 / 7154   Karar No :  2011 / 5892
Merci :  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi      Tarih :  10/10/2011  
Özü : DAVALI TARAFIN TUTUNDUĞU TAPU KAYDININ YEREL MAHKEMENIN 2009/480-2010/242 E.K SAYILI DOSYASINDA DA KADASTRO TESPITI SIRASINDA DAVA DIŞI 102 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA UYGULANDIĞI ANILAN DOSYANIN TEMYIZI ÜZERINE YAPILAN INCELEME SONUCU ANLAŞILMIŞTIR. AZ YUKARDA AÇIKLANAN HUKUKSAL OLGU GÖZETILDIĞINDE BU DAVALARDAN BIRI HAKKINDA VERILECEK HÜKMÜN DIĞER DAVALARIN SONUCUNU ETKILEYEBILECEĞININ KABULÜ GEREKIR.
Esas No :  2011 / 1806   Karar No :  2011 / 3467
Merci :  Yargıtay 16. Hukuk Dairesi      Tarih :  10/06/2011  
Özü : BİLİRKİŞİ VE TANIK AÇIKLAMALARI, KADASTRO TESPİTİ VE MERA HAKKINDA
Esas No :  2010 / 5282   Karar No :  2011 / 3122
Merci :  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi      Tarih :  06/05/2011  
Özü : . DAVA KONUSU 144 ADA 57 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN HAZINE'YE AIT 03.07.1967 TARIH VE 78 SAYILI TAPU KAYDININ KAPSAMI IÇINDE KALDIĞI, ANCAK TAPU KAYDININ OLUŞTURULDUĞU GÜNE KADAR ZILYET DAVACI S. YARARINA KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZILYETLIĞI ILE TAŞINMAZ EDINME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTIĞI, DAVA KONUSU 167 ADA 101 VE 176 ADA 13 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLAR ÜZERINDE DE TESPIT TARIHINDE DAVACI SAKINE YARARINA 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU'NUN 14. MADDESI HÜKMÜNDE ÖNGÖRÜLEN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZILYETLIĞI ILE TAŞINMAZ EDINME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTIĞI MAHKEMECE YAPILAN KEŞIF, UYGULAMA VE TOPLANIP DEĞERLENDIRILEN DELILLERLE BELIRLENMIŞTIR.
Esas No :  2011 / 1465   Karar No :  2011 / 2905
Merci :  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi      Tarih :  28/04/2011  
Özü : DAVA VE TEMYİZE KONU 1085 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN KAMU MALI NİTELİĞİNDE MERA OLMADIĞI, TAŞINMAZ ÜZERİNDE HAZİNE TAPUSUNUN OLUŞTUĞU 1962 TARİHİNDEN ÖNCE ZİLYET DAVACI H. H. Ç. MİRASÇILARI YARARINA 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 46/1 MADDESİ HÜKMÜNDE ÖNGÖRÜLEN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİ, MAHKEMECE YAPILAN KEŞİF, UYGULAMA VE TOPLANIP DEĞERLENDİRİLEN DELİLLERLE BELİRLENMİŞTİR.
Esas No :  2010 / 4296   Karar No :  2011 / 1179
Merci :  Yargıtay 16. Hukuk Dairesi      Tarih :  11/03/2011  
Özü : TAŞINMAZIN KEŞİF SIRASINDA ÇEKTİRİLECEK FOTOĞRAFLARI ÜZERİNDE TAŞINMAZIN SINIRLARI VE MERA PARSELİ İLE ARADAKİ SINIRIN KABACA GÖSTERİLMESİ SAĞLANMALI, ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN SINIRINDAKİ 129 ADA 74 SAYILI MERA PARSELİ DAVALI BULUNDUĞUNDAN MERA PARSELİNE İLİŞKİN DAVA DOSYASINDA TOPLANAN DELİLLER VE TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORLARI DA NAZARA ALINMALI, TESPİTE ESAS HAZİNE TAPUSUNUN UYGULANDIĞI VE AYNI ŞEKİLDE DAVALI BULUNAN 129 ADA 48 VE 49 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DAVA DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKİP GEREKMEDİĞİ TARTIŞILMALI, BUNDAN SONRA TÜM DELİLLER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMELİDİR.
Esas No :  2010 / 383   Karar No :  2010 / 6568
Merci :  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi      Tarih :  11/11/2010  
Özü : DAVA KONUSU 102 ADA 18 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SINIRINDA KOMŞU 102 ADA 3 PARSEL SAYILI EYLEMLİ MERA BULUNDUĞU, DAVACI HAZİNENİN TUTUNDUĞU TAPU KAYDI DA SINIRINDA MERA OKUDUĞU HALDE MAHKEMECE YÖNTEMİNE UYGUN MERA ARAŞTIRMASI DA YAPILMAMIŞTIR. BÖYLESİNE EKSİK ARAŞTIRMA VE İNCELEME İLE KARAR VERİLEMEZ.
Esas No :  2010 / 7268   Karar No :  2010 / 5713
Merci :  Yargıtay 16. Hukuk Dairesi      Tarih :  04/10/2010  
Özü : MAHKEMECE YAPILACAK İŞ KABUL YÖNÜNDEKİ DAVALININ GERÇEK İRADESİNİ TESPİT ETMEK, KABULÜN KAPSAMINI BELİRLEMEK, BUNA GÖRE TAŞINMAZIN GERİ KALAN BÖLÜMÜ YÖNÜNDEN YARGILAMA YAPMAK SURETİYLE DELİLLERİ TOPLAYIP SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURMAKTAN İBARETTİR.
Esas No :  2010 / 4826   Karar No :  2010 / 4511
Merci :  Yargıtay 16. Hukuk Dairesi      Tarih :  24/06/2010  
Özü : FEN BİLİRKİŞİSİNDEN TOPRAK TEVZİİ KOMİSYONUNCA OLUŞTURULAN MERA HARİTASI İLE KADASTRO PAFTASI ÇAKIŞTIRILMAK SURETİ İLE KEŞFİ VE UYGULAMAYI İZLEMEYE ELVERİŞLİ RAPOR ALINMALI, FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDE ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ İŞARETLETTİRİLMELİ, TAŞINMAZIN MERA OLMADIĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE ZİLYETLİĞİN ASLİ YA DA FERİ ZİLYETLİK OLUP OLMADIĞI HUSUSU ARAŞTIRILMALI, BUNDAN SONRA TÜM DELİLLER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.
Esas No :  2010 / 2277   Karar No :  2010 / 2421
Merci :  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi      Tarih :  22/04/2010  
Özü : SOMUT OLAYDA USULÜNE UYGUN MER'A ARAŞTIRMASI YAPILMAMIŞTIR. DAVA KONUSU 101 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BİTİŞİĞİNDE KOMŞU 101 ADA 73 PARSEL SAYILI MER'A OLARAK SINIRLANDIRILAN TAŞINMAZ BULUNDUĞUNA GÖRE, TEMYİZE KONU TAŞINMAZIN MER'ADAN KAZANILIP KAZANAMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKİR.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Next Last