HukukTürk
 Tam metinleri görüntülemek için üye olunuz
 94 kayıt / 10 sayfa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last
Esas No :  2012 / 27307   Karar No :  2013 / 15812
Merci :  Yargıtay 2. Ceza Dairesi      Tarih :  13/06/2013  
Esas No :  2011 / 25994   Karar No :  2012 / 34654
Merci :  Yargıtay 15. Ceza Dairesi      Tarih :  12/04/2012  
Özü : 5549 SAYILI "SUÇ DELİLLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN" KAPSAMINDA HAZIRLANAN ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU DOĞRULTUSUNDA "AKLAMA SUÇU" AÇISINDAN MASAK TARAFINDAN YAPILAN SUÇ İHBARININ AKIBETİNİN, VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET SUÇLAMASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM SONUCUNUN, AYNI OLAY NEDENİYLE İLGİLİ KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA İDARİ VE CEZAİ SORUŞTURMA YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR.
Esas No :  2011 / 294   Karar No :  2012 / 64
Merci :  Yargıtay Ceza Genel Kurulu      Tarih :  28/02/2012  
Özü : HÜKMÜN ESASINA ETKILI BULUNMAYAN VE BOZMADAN SONRA KURULACAK HÜKMÜ DE DEĞIŞTIRMEYECEK OLAN YARGILAMA HUKUKUNA DAIR AYKIRILIKLAR, TEMYIZ INCELEMESI SIRASINDA HÜKMÜN ESASININ INCELENMESINE GEÇILMEDEN ÖNCE MUTLAK BOZMA NEDENI YAPILMAMALI, ANCAK HÜKMÜN BOZULMASINI GEREKTIREN BAŞKA BIR HUKUKA AYKIRILIĞIN BULUNMASI DURUMUNDA, ANILAN HUKUKA AYKIRILIĞA DA YER VERILMEK SURETIYLE HÜKMÜN BOZULMASI YOLUNA GIDILMELIDIR.
Esas No :  2009 / 21672   Karar No :  2011 / 22022
Merci :  Yargıtay 4. Ceza Dairesi      Tarih :  23/11/2011  
Özü : SUÇTAN ZARAR GÖREN MALIYE BAKANLIĞINA DURUŞMA GÜNÜ BILDIRILEREK KAMU DAVASINA KATILMA OLANAĞI SAĞLANMADAN HÜKÜM KURULARAK 5271 SAYILI CYY.NIN 234/6-1 VE 238.MADDELERINE AYKIRI DAVRANILMASI, YASAYA AYKIRIDIR.
Esas No :  2009 / 17121   Karar No :  2011 / 21110
Merci :  Yargıtay 4. Ceza Dairesi      Tarih :  15/11/2011  
Özü : HACİZLİ MALI YERİNE GETİRMEME EYLEMİNDE, MUHAFAZA GÖREVİNİ İHMAL SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLENMİŞ BİR İDDİANAME BULUNMAMASI KARŞISINDA, DURMA KARARI VERİLEREK, İDDİANAME DÜZENLETİLMESİNİN SAĞLANMASI YERİNE DURUŞMAYA DEVAMLA HÜKÜM KURULMASI HUKUKA AYKIRIDIR.
Esas No :  2011 / 15075   Karar No :  2011 / 33673
Merci :  Yargıtay 2. Ceza Dairesi      Tarih :  14/09/2011  
Özü : 5271 SAYILI C.M.K.'NUN 260/1. MADDE VE FIKRASI UYARINCA HÜKMÜ TEMYİZE HAKKI BULUNMAKTADIR. CELSEDE SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDEN MAĞDUR VEKİLİNE DAVAYA KATILMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİ SORULMAYARAK 5271 SAYILI C.M.K.NIN 238/2. MADDELERİNE AYKIRI DAVRANILMASI HUKUKA AYKIRIDIR.
Esas No :  2011 / 3450   Karar No :  2011 / 4868
Merci :  Yargıtay 5. Ceza Dairesi      Tarih :  20/06/2011  
Özü : SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR T. D. VE E. Y. HAKLARINDA, İZMIR 2. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESI'NIN 2009/72 ESAS 2009/233 KARAR SAYILI BIRLEŞEN DOSYASINDA DAVAYA USULEN KATILIP MÜDAHIL SIFATINI ALMAYAN MAĞDURE VE VEKILININ KAMU DAVASI AÇILDIKTAN SONRA DURUŞMADAKI BEYANINDA ŞIKAYETÇI OLDUKLARINI BELIRTMELERI KARŞISINDA, C.M.K.NUN 238/2. MADDESI GEREĞINCE DAVAYA KATILMAK ISTEYIP ISTEMEDIĞININ SORULMASI, SONUCUNA GÖRE BU KONUDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BIR KARAR VERILMESI GEREKTIĞININ GÖZETILMEMESI, KANUNA AYKIRIDIR.
Esas No :  2011 / 108   Karar No :  2011 / 2049
Merci :  Yargıtay 11. Ceza Dairesi      Tarih :  14/04/2011  
Özü : YAKINAN VEKİLİNİN ŞİKAYET VE DAVAYA KATILMA İRADESİNİ ORTAYA KOYMASINA RAĞMEN CMK'NUN 238/2 MADDESİNE AYKIRI OLARAK DAVAYA KATILMA İSTEMİNDE BULUNUP BULUNMADIĞI SORULUP VARSA USULÜNE GÖRE KATILIM KARARI VERİLMEDEN YARGILAMAYA DEVAMLA YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI, YASAYA AYKIRIDIR.
Esas No :  2009 / 3554   Karar No :  2011 / 1958
Merci :  Yargıtay 5. Ceza Dairesi      Tarih :  14/03/2011  
Özü : MÜŞTEKİ A. DENETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU BELİRTMİŞ İSE DE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN KOOPERATİFİ TEMSİLE YETKİLİ OLMADIKLARI DİKKATE ALINARAK MÜŞTEKİLER A. VE H.H.'İN KOOPERATİF ÜYESİ VEYA KOOPERATİFİ TEMSİLE YETKİLİ OLUP OLMADIKLARININ ARAŞTIRILMASI, DAHA SONRA DAVAYA KATILMAK İSTEYİP İSTEMEDİKLERİ SORULARAK BU KONUDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ, KANUNA AYKIRIDIR.
Esas No :  2010 / 7228   Karar No :  2011 / 369
Merci :  Yargıtay 5. Ceza Dairesi      Tarih :  27/01/2011  
Özü : MÜŞTEKININ 21.11.2007 VE 17.12.2007 TARIHLI TALIMATLA ALINAN BEYANLARINDA SANIKTAN ŞIKAYETÇI OLDUĞUNU BILDIRDIĞI HALDE C.M.K.NUN 238/2. MADDESI GEREĞINCE DAVAYA KATILMAK ISTEYIP ISTEMEDIĞI SORULUP SONUCUNA GÖRE 238/3. MADDE UYARINCA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BIR KARAR VERILMESI GEREKTIĞININ GÖZETILMEMESI, KANUNA AYKIRIDIR.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last