HukukTürk | Mevzuat-İçtihat Bilgi Bankası | Hukuk Sözlüğü
28 Ocak 2015
  YARGITAY KARARLARI
    Maddeye Göre
    Konuya Göre
    Esas Numarasına Göre
    Karar Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  DANIŞTAY KARARLARI
     Maddeye Göre
     Konuya Göre
    Esas Numarasına Göre
    Karar Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  ANAYASA MAH. KARARLARI
    Maddeye Göre
    Konuya Göre
    Esas Numarasına Göre
    Karar Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  A.İ.H.M. TÜRKİYE KARARLARI
    Avrupa İ. H. Sözleşmesi
    Maddeye Göre
    Konuya Göre
    Dava Adına Göre
    Başvuru Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  T.C. MEVZUATI
    Kanun
    K. Hükmünde Kararname
    Tüzük
    Yönetmelik
    Bakanlar Kurulu Kararı
    Genelge
    Tebliğ
  Hakkında 
  DİLEKÇELER / SÖZLEŞMELER
Ceza
Hukuk
İcra
Sözleşme
  Tüm Liste 
  Hakkında 
  T.C. MEVZUAT GRUPLARI
   Amme Alacakları Mevzuatı
   Avrupa Birliği Mevzuatı
   Bağ-Kur Mevzuatı
   Bankalar Mevzuatı
   Belediyeler Mevzuatı
   Çevre Mevzuatı
   Damga Vergisi Mevzuatı
   Değerli Kağıt Mevzuatı
   Dernekler Mevzuatı
   Devlet İhaleleri Mevzuatı
  Tüm Liste 
  Hakkında 
  T. HUKUK BİBLİYOGRAFYASI
    Konuya Göre
    Yazara Göre
    Adına Göre
    Kaynak Adına Göre
    Yılına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  T.C. RESMİ GAZETE
    Bugün
    Arşiv
    Kelime Arama
  Hakkında 
  YENİ VE DEĞİŞEN MEVZUAT
    - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel S...
    - Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişik...
    - Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda D...
    - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kur...
    - Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetm...
  Tüm Liste 
  Hakkında 
  KANUN TASARILARI
    Yükseköğreti?m Kurumlari Teşki?lati Kanunun...
    Mera Kanununda Deği?şi?kli?k Yapilmasina Da...
    İş Sağliği Ve Güvenli?ği? Kanunu Tasarisi
    Eski?şehi?r 2013 Türk Dünyasi Kültür Başken...
    Ceza Ve Güvenli?k Tedbi?rleri?ni?n İnfazi H...
  Tüm Liste 
  Hakkında 
Sözlük > H ile başlayanlar

  A . B . C . Ç . D . E . F . G . H . I . İ . J . K . L . M . N . O . Ö . P . R . S . Ş . T . U . Ü . V . Y . Z
Bulunan Kayıt Sayısı : 243
Kelime / Kelime GrubuAnlam
HABBENokta.
HACAMATYaralama.
HACATGerekli olanlar.
HACETGerek
HACİRKısıt , kısıtlı
HACİZAlacaklının talebiyle, borçlunun mal ve haklarına icra dairesi tarafından el konulması
HACİZ TUTANAĞIHaczedilen mal hakkında icra memurunca tutulan tutanak.
HACZİN FEKK-İHaczin kaldırılması.
HADSınır,uç
HADDİ OLMAMAKKanunla belirlenen bir hakkının olmaması.
HADDİZATİNDEZaten, esasen, aslında.
HADIMErkekte kısırlık.
HADİMHizmet eden.
HÂDİSMeydana gelen; yeni çıkan
HADİSEOlay.
HAFAGizlilik ,kapalılık.
HAFİGizli.
HAFİF İHMALKişinin gerekli dikkati tam olarak göstermemesi nedeni ile hukuka aykırı bir durumun ortaya çıkması.
HAFİYENGizli olarak.
HAFİYYENGizlice
HAFRİYATKazı; toprak kazma
HAİLTaşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller
HAİZSahip
HAKHukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir.
HAK DÜŞÜRÜCÜ ZAMAN AŞIMIHakkın üzerinden belli bir zaman geçince ortadan kalkması.
HAKEMKişiler arasındaki uyuşmazlıkları yasanın tanıdığı olanaklar ölçüsünde gidermeye çalışan uzlaştırıcıdır.
HAKEM KARARITaraflarca seçilmiş veya mahkemeler tarafından belirlenen yeminli hakemlerin verdiği karar
HAKEZAAynı şekilde.
HAKİKATGerçek.
HAKİKİYYEDoğru; gerçek; sahici
HAKİMHüküm veren.
HAKİMİYYETEgemenlik.
HAKİRİtibarsız, değersiz.
HAKKAllah; tanrı
HAKKANİYETHakka ve adalete uygunluk
HAKKI KAZAYargılama hakkı.
HAKK-I MESİLSu yolu hakkı
HAKK-I MÜRÛRGeçit hakkı
HAKK-I ŞUF-AÖnalım hakkı
HAKK-I ŞÜRBİçme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı
HAKKIHIYARSeçme hakkı
HAKKIMÜKTESEPKazanılmış hak
HAKKISÜKÛTSusma hakkı, sus payı
HAKSIZ FİİLHukukun izin vermediği, başkasına zarar veren eylemler
HALELBozma; eksiklik
HALELDAR OLMAKBozulmak; çiğnenmek
HALETDurum, vaziyet.
HALİBoş
HALİ SABIKA İRCAEski hale getirme
HALİTArazi hukukunda ortak olan kişi.
HALİTAKarışım
HAMASETKahramanlık.
HAMIZEkşi olan.
HAMİKoruyan.
HAMİLTicârî senedin taşıyıcısı.
HAMLETMEKYüklemek.
HAMULEYük.
HANÇEREGırtlak.
HAPİSCürümlere verilen ve hürriyeti bağlayıcı türden ceza.
HARÂC-I MUKASEMEArâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi.
HARÂC-I MUVAZZAFArâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi.
HARBKavga, savaş.
HARCIRAHYol, yemek gibi masrafları karşılamak için verilen yolluk.
HARFİYYENAynı şekilde; Değiştirmeksizin
HÂRÎMYabancıların girmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem
HARİCEN SATIŞHukukun istediği biçimde yapılmayan satış.
HARİCİYE VEKALETİDışişleri bakanlığı
HARİÇDış, dışarı
HARİMKutsal olan şeyler.
HARNUPKeçiboynuzu
HARPUŞTAYağış etkilerinden korumak için yapılan açık duvar üstleri kaplamasına verilen ad.
HARRESıcak, hararetli.
HARTAMAPedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta.
HASSıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme.
HASÖzgü.
HASÂRÂTZararlar; hasarlar
HASBGöre, nazaran.
HASB-EL-KANUNKanun gereği
HASEBİYLEDolayısıyla; bu nedenle
HASENGüzel.
HASIMDavalı.
HASÎMİki düşmandan herbiri
HASİMİki düşmandan her biri.
HÂSİMKesip atan
HASİSCimri
HASLAyrıntı, ayırma, halletme.
HASLETKarakter.
HASMHalletme, meseleyi çözme.
HASRBelirleme; Sıkıştırma
HASRENEtrafını çevirerek
HASRETMEBelirleme.
HÂSSÖzgü
HASSATENÖzellikle.
HAŞİVUzun ve gereksiz anlatım.
HAŞİYEBir yazının üzerine,satır aralarına not olarak yazılan yazılar.
HATÇizgi.
HATAYanılgı, yanlış.
HATEMİmza yerine kullanılan mühür.
HATIRAAnı.
HATİAGünah; suç; yanlış; kabahat
HATİMENihayet, son.
HAVALİBölge, mıntıka.
HAVAYİÇİhtiyaçlar.
HAVFKorku, korkma
HÂVİ (HAVİ)Kapsayan; içeren
HAVSALAAnlayış, zihin, akıl.
HAVZA-İ FAHMİYYEKömür havzası
HAYASIZUtanmaz.
HAYLÛLETAraya girme; engel olma
HAYMATLOSVatansız
HAYRİyilik, fayda.
HAYR (HAYIR)İyilik
HAYRATSevap için kurulan müessese
HAYRÂTHayırlı işler; sevap için yapılan iş
HAYSİYYETŞeref, onur, itibar.
HAZARBarış ve güven hali.
HAZIKUzman
HAZIMHazmeden, ihtiyatlı.
HAZİNEDevletin mal ve sair kıymetleri.
HAZİNE DAVALARIMüstakil tüzelkişiliğe sahip olmayan devlet dairelerince açılan dava.
HAZİRUNHazır olanlar.
HEBAENBoşuna, yok yere.
HEDEFNişan, amaç.
HEDER OLMAZiyan olma; boşa gitme
HEDMYıkma; harap etme
HENGAMEGürültü.
HERCKargaşa.
HERCAİKarışık.
HERCÜ MERCDarmadağınık; altüst; karmakarışık
HEREDESMirasçılar.
HEYELANToprak kayması
HEYETKomite.
HEYET-İ TEMSİLİYETemsilciler heyeti.
HIFZSaklama; koruma
HIRSIZLIKBir malı, sahibinin rızası olmadan gizilce alıp götürme.
HIYANETHâinlik, ihanet etme.
HIYANET-İ VATANİYEVatana hıyanet.
HIYARSeçmekte veya yapmakta özgürlük
HIYELHileler.
HIYN-I DAVADava zamanında.
HİBEBağış
HİBRETecrübe;Deneyim.
HİDEMATHizmetler.
HİDEMATI AMMEKamu hizmeti
HİFFETVurdumduymazlık.
HİLAFYalan.
HİLAF İLMİHukukçuların bir kısım konulardaki ihtilaflarının temel nedenlerini araştıran ilim.
HİLAFITersi; zıddı
HİLAF-I HAKİKATGerçek dışı.
HİLEAldatma, yanıltma.
HİLE-İ ŞERİYYEKanunların yasakladığı bir işi, yine kanunlardaki boşluklardan yararlanarak yapabilme.
HİLEKARHileci, düzenbaz.
HİLKATYaratılış; tabiat
HİMAYEKoruma
HİMENKızlık zarı.
HİMMETYardım.
HİNAn, zaman.
HİNİ DAVADava esnasında
HİNİ HACETGerektiğinde
HİSSEPay.
HİSSEDAROrtak.
HİSSE-İ ŞAYİAOrtak pay
HİSSEMENDHissesi olan; Pay alan
HİTAMSon; nihayet
HİYAZEBir şeye hak kazanma.
HİZMETİşgörme, vazife.
HİZMET KUSURUResmî bir işin yapılması sırasında memurun kusurlu davranışı.
HOD-BE-HODKendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden
HUBUBATArpa, buğday, mısır gibi ekmek yapmaya yarayan tohumlar,tahıl.
HUDAAktarma
HUDUDSınırlar, uçlar.
HUDUSOrtaya çıkma.
HUDÛSSonradan ortaya çıkma
HUKUK DEVLETİAnayasadaki hükümlere bağlı devlet.
HUKUK MÜŞAVİRİKurumlarda hukukî konularda görüşüne başvurulan kimse.
HUKUK NORMUBelli bir konudaki yazılı hukuk kuralı.
HUKUK-I AMMEKamu hakları.
HUKUK-I AMME DAVASIKamu davası.
HUKUK-I BEŞERİnsan hakları.
HUKUK-I DÜVELDevletler umumî hukuku.
HUKUK-I ESASİYEAnayasa hukuku.
HUKUK-I HUSUSİYEÖzel haklar.
HUKUK-I MEKTUBEYazılı hukuk.
HUKUK-I MEVZUAİnsanlar tarafından konulmuş hukuk kuralları.
HUKUKİ FİİLHukukî sonuç doğuran ve insana yapılan fiil.
HUKUKİ HADİSEHukukî olay.
HUKUKİ HATAHukukî yanılma, bir hukuk kuralının uygulanmasında veya tefsirinde yanılgıya düşme.
HUKUKİ İŞLEMBir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması.
HUKUKİ MENFAATHukukça korunan ekonomik vs. Menfaatler. .
HUKUKİ MESELEBir yargılamada çözümü gerekli mesele.
HUKUKİ MESULİYETMeydana gelen bir olaydan dolayı kişinin yalnızca medenî hukuk açısından sorumluluğu.
HUKUKİ MUAMELEHukukî işlem.
HUKUKİ MÜNASEBETHukukî ilişki.
HUKUKİ NETİCEHukukî sonuç.
HUKUKİ TAĞYİRBir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi.
HUKUKUN KAYNAKLARIHukukun toplum içerisinde oluşan ve oluşturan kaynakları.
HULASAÖz
HULÂSAÖz; özet; net
HULÛLGelip çatma; vadenin gelmesi
HULUSGönül temizliği
HUMSBeşte bir.
HUMUSBeşte bir alınan verginin adı.
HURAFATBatıl inançlar.
HURAFEBatıl inanç.
HURUCÇıkış.
HURUÇKarşı çıkma.
HURUFHarfler.
HURUFATMatbaa harfleri.
HUSULOlma; oluş
HUSUMETHasımlık; düşmanlık
HUSUMETDavalı ve davacı olma durumu.
HUSUSKonu, madde.
HUSUSATİşler; konular; meseleler
HUSUSİÖzel
HUSYEYumurtalık.
HÜCCETDelil; belge
HÜCCET-İ MÜSBİTEİsbata yarayan delil.
HÜCECYazılı belgeler.
HÜCEC-İ MAHTUTAResmî makamlarca düzenlenen senetler.
HÜCNETMüstehcenlik, ayıp.
HÜCRAÇok uçta, kenarda bulunan.
HÜKEMAAlimler.
HÜKKAMHakimler.
HÜKKÂMHakimler; yargıçlar
HÜKMİHükümle ilgili
HÜKM-İ ADİLAdaletli hüküm.
HÜKM-İ GIYABİDuruşmaya gelmeyenin gıyabında verilen hüküm.
HÜKMİ ŞAHSİYETTüzel kişilik
HÜKMÜN FIKRASIDuruşmalar sonunda verilen hükmün bizzat kendisi.
HÜKÜMBir uyuşmazlığın yargılanması sonucu varılan karar.
HÜKÜM UYUŞMAZLIĞIAynı konuda iki ayrı mahkemece verilen kararların birbirine uymaması.
HÜKÜMLERİN TAZVİHİHükümlerin açık olmayan kısımlarının açıklığa kavuşturulması.
HÜKÜMLÜMahkûm, hüküm giymemiş kişi.
HÜLASAÖzet.
HÜRMETSaygı.
HÜRRİYETÖzgürlük.
HÜRRİYET BAĞLAYICI CEZALARHapis türünden ve özgürlüğü ortadan kaldıran cezalar.
HÜRRİYETİ TAHDİD SUÇUKişinin hürriyetini kısıtlama fiili.
HÜRRİYYETSerbestlik, özgürlük.
HÜSNÜ CERYANIyi icra etmek.
HÜSNÜHALİyi hal.
HÜSNÜNİYETİyiniyet
HYMENKızlık zarı.
    © HukukTurk 2014