HukukTürk
02 Şubat 2015
  YARGITAY KARARLARI
    Maddeye Göre
    Konuya Göre
    Esas Numarasına Göre
    Karar Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  DANIŞTAY KARARLARI
     Maddeye Göre
     Konuya Göre
    Esas Numarasına Göre
    Karar Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  ANAYASA MAH. KARARLARI
    Maddeye Göre
    Konuya Göre
    Esas Numarasına Göre
    Karar Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  A.İ.H.M. TÜRKİYE KARARLARI
    Avrupa İ. H. Sözleşmesi
    Maddeye Göre
    Konuya Göre
    Dava Adına Göre
    Başvuru Numarasına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  T.C. MEVZUATI
    Kanun
    K. Hükmünde Kararname
    Tüzük
    Yönetmelik
    Bakanlar Kurulu Kararı
    Genelge
    Tebliğ
  Hakkında 
  DİLEKÇELER / SÖZLEŞMELER
Ceza
Hukuk
İcra
Sözleşme
  Tüm Liste 
  Hakkında 
  T.C. MEVZUAT GRUPLARI
   Amme Alacakları Mevzuatı
   Avrupa Birliği Mevzuatı
   Bağ-Kur Mevzuatı
   Bankalar Mevzuatı
   Belediyeler Mevzuatı
   Çevre Mevzuatı
   Damga Vergisi Mevzuatı
   Değerli Kağıt Mevzuatı
   Dernekler Mevzuatı
   Devlet İhaleleri Mevzuatı
  Tüm Liste 
  Hakkında 
  T. HUKUK BİBLİYOGRAFYASI
    Konuya Göre
    Yazara Göre
    Adına Göre
    Kaynak Adına Göre
    Yılına Göre
    Kelime Arama
  Hakkında 
  T.C. RESMİ GAZETE
    Bugün
    Arşiv
    Kelime Arama
  Hakkında 
  YENİ VE DEĞİŞEN MEVZUAT
    - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel S...
    - Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişik...
    - Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda D...
    - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kur...
    - Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetm...
  Tüm Liste 
  Hakkında 
  KANUN TASARILARI
    Yükseköğreti?m Kurumlari Teşki?lati Kanunun...
    Mera Kanununda Deği?şi?kli?k Yapilmasina Da...
    İş Sağliği Ve Güvenli?ği? Kanunu Tasarisi
    Eski?şehi?r 2013 Türk Dünyasi Kültür Başken...
    Ceza Ve Güvenli?k Tedbi?rleri?ni?n İnfazi H...
  Tüm Liste 
  Hakkında 
Güncel Yayınlar

Güncel Yayın Detayı


Yayın Adı
 Türk Hukukunda Nafaka ve Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili
Yazar
 Ahmet Cemal Ruhi
Basım Yılı
 2003
Yayın Evi
 Seçkin Yayıncılık
Açıklama
 Bakım Nafakası / Tedbir Nafakası / İştirak Nafakası / Yoksulluk Nafakası / Yardım Nafakası / Nafaka Davalarında Yargılama Usulü / Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili / Nafaka Konusundaki Milletlerarası Sözleşmeler

Kitapta, incelenmiş olan nafaka konusu 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri dikkate alınarak açıklanmış ve özellikle dipnotlarda konu ile ilgili Yargıtay kararlarının özeti verilerek uygulamacılara yardımcı olunmaya çalışılmıştır.
(Tanıtım Bülteni'nden)
 
Kullanıcı
:
Şifre :
Şifremi Unuttum
  DUYURULAR / AKTİVİTELER
 
 Hakkında  Tüm Liste 
  HUKUK SÖZLÜĞÜ
A . B . C . Ç . D . E . F . G . H . I . İ
J . K . L . M . N . O . Ö . P . R . S . Ş
T . U . Ü . V . Y . Z
  Hakkında  
  GÜNCEL YAYINLAR

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

K. Emre Gökyayla

Seçkin Yayıncılık
  Hakkında   Tüm Liste  
  SERVİSLER
Baroların Yönetim ve Disiplin Kurulları
Adli Sicil Merkezleri
Milletvekili Arama
Banka Mevduat Faiz Oranları
Türkiye Barolar Birliği Duyuruları
Kimlik Numarası
Vergi Numarası
Vergi Takvimi
Bağ-Kur Sigorta Bilgileri
Emekli Sandığı Bilgileri
SSK Emekli Maaşı
SSK Hizmet Dökümü
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Türk Dil Kurumu Sözlük
Noter Arama
Milli Fuarlar
Defterdarlıklar
Kayıp Şahıs Arama
Döviz Kurları
Araç Sorgulama
Tüm Liste  
  Hakkında  
Hukukturk İçtihat Ara
Hukukturk Mevzuat Ara
    © HukukTurk 2014