Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Article :
Authority :

Records returned : 9428
Page 8 of 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 250 320 > >>
 • 176. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 554
  Decision No. : 2017 / 585
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/8 MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 177. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 580
  Decision No. : 2017 / 592
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA SONUCU OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 178. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 558
  Decision No. : 2017 / 588
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2. MADDESİ ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREK-TİĞİ HK.
 • 179. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 553
  Decision No. : 2017 / 584
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI YASA’NIN EK 2/3. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ARAÇ TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN DE İDARİ YARGIDA KONU YAPILMASI KARŞISINDA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3. MADDESİ VE AYNI KANUN’UN 27. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI HÜKMÜ BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 180. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 552
  Decision No. : 2017 / 583
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA DAVACI HAKKINDA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ
 • 181. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 550
  Decision No. : 2017 / 581
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 4250 SAYILI İSPIRTO VE İSPIRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA AYKIRILIK NEDENİYLE, AYNI KANUN’UN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI (E) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 182. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 548
  Decision No. : 2017 / 579
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI YASA’NIN 48/5, 47/1-Ç MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 183. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 544
  Decision No. : 2017 / 577
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 184. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 551
  Decision No. : 2017 / 582
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 185. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 549
  Decision No. : 2017 / 580
  Authority : General Assembly
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 1-HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA, ADLI YARGI YERİNCE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİKTEN SONRA, DAVA DOSYASI GÖNDERİLMEKLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞ SAYILMAYACAĞI; 2- 2247 SAYILI YASA’DA ÖNGÖRÜLEN KO-ŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YA-SA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ
 • 186. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 545
  Decision No. : 2017 / 578
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : İDARİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN ÖNCESİNDE ADLI YARGI YERİNCE AYNI KONUDA VERİLMİŞ KESİN VEYA KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARI BULUNMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, 2247 SAYILI YASA’NIN 19. MADDESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN OLUŞMAMASI NEDENİYLE, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
 • 187. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 542
  Decision No. : 2017 / 576
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/9 VE 34. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 188. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 541
  Decision No. : 2017 / 575
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 189. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 537
  Decision No. : 2017 / 574
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/8 MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 190. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 532
  Decision No. : 2017 / 569
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 191. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 530
  Decision No. : 2017 / 567
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : MAMAK HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULUNDA USTA EĞİTİCİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ İŞ AKDİNİN HAKSIZ VE İHBARSIZ FESHEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE, KIDEM TAZMİNATI İLE İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİ .İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 192. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 534
  Decision No. : 2017 / 571
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 193. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 536
  Decision No. : 2017 / 573
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA DAVACI HAKKINDA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ
 • 194. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 531
  Decision No. : 2017 / 568
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 195. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 529
  Decision No. : 2017 / 566
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : MAMAK HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULUNDA USTA EĞİTİCİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ İŞ AKDİNİN HAKSIZ VE İHBARSIZ FESHEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE, KIDEM TAZMİNATI İLE İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİ .İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 196. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 528
  Decision No. : 2017 / 565
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 197. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 535
  Decision No. : 2017 / 572
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ, DURAN TAKİBİNİN DEVAMI VE DAVALININ % 20 İCRA İNKAR TAZMİNATINA MAHKUM EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 198. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 533
  Decision No. : 2017 / 570
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 199. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 526
  Decision No. : 2017 / 564
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 200. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 518
  Decision No. : 2017 / 559
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA SONUCU OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞ
Page 8 of 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 250 320 > >>