Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Article :
Authority :

Records returned : 9428
Page 7 of 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 250 320 > >>
 • 151. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 433
  Decision No. : 2017 / 609
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİ-ĞİNİN 5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 152. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 442
  Decision No. : 2017 / 612
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : İSTİNAT DUVARININ, PARK HALİNDE BULUNAN, ARACIN ÜZERİNE YIKILMASI SONUCU UĞRANILAN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 2. MADDESİ KAPSAMINDA, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 153. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 411
  Decision No. : 2017 / 607
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN, SAĞ AYAĞINI DİZ ALTINDAN KAYBEDEREK 5434, 2330, 3713 SAYILI KANUNLARA GÖRE EMEKLİYE AYRILAN VE KENDİSİNE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANAN DAVACININ, KURUMCA KARŞILANMAYAN PROTEZ BEDELİNİN DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 154. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 455
  Decision No. : 2017 / 613
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 155. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 434
  Decision No. : 2017 / 610
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİ-ĞİNİN 6. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 156. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 426
  Decision No. : 2017 / 608
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : DEVLET MEMURU OLARAK ÇALIŞMAKTAYKEN EMEKLİYE AYRILAN VE DAHA SONRA SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN DAVACIYA, EMEKLİ MAAŞLARININ YERSİZ ÖDENDİĞİNDEN BAHİSLE TESİS EDİLEN BORÇ TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 157. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 385
  Decision No. : 2017 / 606
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : DAVACILARIN SAHİBİ OLDUĞU TAŞINMAZLARIN FİİLEN EL ATILMAYAN KISMINA, KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİNE YÖNELİK BULUNAN DAVANIN, 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 2/1-B MADDESİ KAPSAMINDA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 158. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 382
  Decision No. : 2017 / 605
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ HK.
 • 159. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 370
  Decision No. : 2017 / 604
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : KADASTRO ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAPILAN ÖLÇÜM HATASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN, 3402 SAYILI YASANIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ İLE DEVLETİN ÖZEL HUKUK İLKELERİ GEREĞİNCE SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 1007. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 160. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 306
  Decision No. : 2017 / 603
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : DAVA KONUSU EDİLEN TAŞINMAZIN BİR KISMINA YAYA KALDIRIMI YAPILMAK SURETİ İLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMASI KARŞISINDA, BU TAŞINMAZ BAKIMINDAN EL ATMADAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİNE YÖNELİK OLAN DAVANIN, HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 161. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 635
  Decision No. : 2017 / 597
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 162. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 302
  Decision No. : 2017 / 601
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : İDARE MAHKEMESİ KARARININ DANIŞTAY TARAFINDAN BOZULMASI ÜZERİNE, İDARE MAHKEMESİNİN KARARI GEREĞİNCE DAVACI KURULUŞ TARAFINDAN ÖDENEN PARANIN DAVALIYA İADESİ SIRASINDA FAİZ VE GECİKME ZAMMI ADI ALTINDA İHTİRAZI KAYITLA ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN VE İLK İDARİ İŞLEMİN DEVAMI OLUP AYNI NİTELİKLERİ TAŞIYAN VE ONDAN BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEYECEK OLAN UYUŞMAZLIĞIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 163. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 222
  Decision No. : 2017 / 599
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNİN KUSURLARINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN MADDİ ZARARIN İDARECE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU UYARINCA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 164. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 304
  Decision No. : 2017 / 602
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : DAVACININ, MÜDÜRÜ OLDUĞU ŞİRKET ADINA, DAVALI BELEDİYEYE AİT OTELİN İHALESİYLE İLGİLİ OLARAK BAZI TALEPLERİNİN KARŞILANMASI İSTEMİYLE YAZDIĞI DİLEKÇEYE KARŞILIK VERİLEN CEVABI YAZIDA, DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRILDIĞINDAN BAHİSLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARE HUKUKU İLKELERİ KAPSAMINDA İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 165. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 223
  Decision No. : 2017 / 600
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILAN KAMYONETİN KDV BEDELİNİN %1 ORANINDA OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE %18 OLARAK ALINAN KDV BEDELİNİN İPTALİ VE FAZLA ALINAN BEDELİNİN İADESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 166. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 214
  Decision No. : 2017 / 598
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/10/2017
  SUMMARY : İLKÖĞRETİM OKULUNDA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, KURUM YÖNETİCİSİ TARAFINDAN KİŞİLİK HAKLARINA, YÖNELİK OLDUĞU İDDİA EDİLEN SALDIRI VE OLUMSUZLUKLAR NEDENİYLE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ, İDARE HUKUKU İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK,
 • 167. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 587
  Decision No. : 2017 / 596
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA SONUCU OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN RÜÇÜAN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 168. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 583
  Decision No. : 2017 / 595
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 169. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 582
  Decision No. : 2017 / 594
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 170. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 578
  Decision No. : 2017 / 591
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 171. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 559
  Decision No. : 2017 / 589
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 172. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 581
  Decision No. : 2017 / 593
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : DAVALI İDARENİN SORUMLULUK SAHASINDA KALAN YOLDA MEYDANA GELEN KAZA SONUCU OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 173. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 556
  Decision No. : 2017 / 587
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI DÜZENLENMİŞ, HATTA İPTALİ İSTEMİYLE AYRICA DAVA AÇILMIŞ OLSA DAHİ, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 174. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 561
  Decision No. : 2017 / 590
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2247 SAYILI YASA’NIN 19. MADDESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN OLUŞMAMASI NEDENİYLE, AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ HK.
 • 175. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 555
  Decision No. : 2017 / 586
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 25/09/2017
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/8 MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
Page 7 of 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 250 320 > >>