Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Article :
Authority :

Records returned : 9428
Page 60 of 378 << < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 130 190 250 320 > >>
 • 1476. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 842
  Decision No. : 2015 / 878
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’NUN 41. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE ÜRETİM İLE İLGİLİ FAALİYETTEN MEN KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1477. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 844
  Decision No. : 2015 / 880
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1478. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 838
  Decision No. : 2015 / 874
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1479. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 839
  Decision No. : 2015 / 875
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1480. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 843
  Decision No. : 2015 / 879
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANU-NU’NUN 48/5 VE 34. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1481. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 841
  Decision No. : 2015 / 877
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANDIĞINDAN BAHİSLE DAVACI HAKKINDA DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1482. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 837
  Decision No. : 2015 / 873
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, AYNI KİŞİ İLE İLGİLİ OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI DÜZENLENMİŞ VE HATTA DAVA KONUSU EDİLMİŞ OLSA DAHİ, AYNI KANUN’UN 112. MADDE-SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1483. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 836
  Decision No. : 2015 / 872
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI HAKKINDA AYRICA İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞ OLSA DAHİ, AYNI KANUN’UN 112. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ
 • 1484. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 835
  Decision No. : 2015 / 871
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASININ, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1485. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 827
  Decision No. : 2015 / 866
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA, SORUŞTURMA KONUSU EYLEMİN KABAHAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1486. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 816
  Decision No. : 2015 / 864
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : DAVACININ TAPU TAHSİS BELGESİ İLE HAK SAHİBİ BULUNDUĞU VE 4706 SAYILI KANUN UYARINCA DAVALI İDAREDEN SATIN ALDIĞI TAŞINMAZIN, DAVALI İDARE ADINA OLAN TAPU KAYDININ İPTAL EDİLEREK DAVACI ADINA TESCİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, DAVANIN SEBEBİNİ OLUŞTURAN SÖZLEŞMENİN 4706 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN TEK TARAFLI, KAMU GÜCÜNE DAYALI VE İDAREYE ÜSTÜN HAK VE YETKİLER TANIYAN İDARİ BİR SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLMASI NEDENİ İLE 2577 SAYILI KANUN’UN 2. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1487. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 832
  Decision No. : 2015 / 868
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : DAVACI İLE EŞİNİN, MÜŞTEREK ÇOCUKLARININ DOĞUMUNDAN SONRA 1.4.2008 TARİHİNDE EVLENDİKLERİ, DAVACININ, ÇOCUĞUNUN BABASINDAN 14.7.2009 TARİHİNDE İSVİÇRE'DE BASEL MAHKEMESİNDE BOŞANDIĞI, BOŞANMA İLAMININ KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ KARARI İLE TANINDIĞI, DAVACININ, ÇOCUĞUNU TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUSUNA KAYIT ETTİRMEK VE NÜFUS CÜZDANI ÇIKARMAK İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURMASI ÜZERİNE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NCE ÇOCUĞUN BABASININ GELMESİ ŞART KOŞULARAK, TALEBİN REDDEDİLDİĞİ OLAYDA; DAVALI NÜFUS İDARESİNCE TENFİZİNE (TANINMASINA) KARAR VERİLEN YABANCI MAHKEME KARARININ TAM ANLAMIYLA İNFAZ EDİLMEDİĞİ, BOŞANMA HÜKMÜNÜN NÜFUS KAYDINA İŞLENMESİNE KARŞILIK MÜŞTEREK ÇOCUKLA İLGİLİ HÜKMÜN KAYDA GEÇİRİLMEDİĞİ, DOLAYISIYLE TENFİZİN NOKSAN KAYDA GEÇİRİLDİĞİ, DOLAYISIYLE TESİS EDİLEN İŞLEMİN HUKUKİ NEDENİNİN BU UYGULAMADAN KAYNAKLANDIĞI ANLAŞILMAKLA; ANILAN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1488. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 826
  Decision No. : 2015 / 865
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 2918 SAYILI KANUN’UN EK 2. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI İLE 4925 SAYILI KANUN’UN 26. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1489. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 834
  Decision No. : 2015 / 870
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE UZMAN ÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPARKEN ADI MALUL OLARAK EMEKLİYE SEVKEDİLEN DAVACININ, 6.DERECE OLARAK BELİRLENEN MALULİYET DERECESİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN; İŞLEMİN ASKERİ HİZMETE İLİŞKİNLİK UNSURUNU TAŞIMAMASI NEDENİYLE GENEL İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 1490. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 815
  Decision No. : 2015 / 863
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞINA VE ALKOL TESPİT TUTANAĞINA YANLIŞ YAZILAN DAVACI ŞİRKET ARACININ PLAKASININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, TRAFİK KAZASINA ESAS OLARAK DÜZENLENEN KAZA TESPİT TUTANAĞININ VE ALKOL TESPİT TUTANAĞININ, ANCAK ADLI YARGIDA GÖRÜLECEK SORUMLULUK YARGILAMASINA ESAS DELİL NİTELİĞİNDE KULLANILABİLECEĞİ VE BU İTİBARLA DOĞRULUĞU VE YERİNDELİĞİNİN BU YARGI KOLU İÇİNDE ELE ALINMASI GEREKTİĞİ TESPİT EDİLMEKLE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1491. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 829
  Decision No. : 2015 / 867
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 2918 SAYILI YASA’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1492. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 808
  Decision No. : 2015 / 862
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : DAVACI TARAFINDAN, DAVA DIŞI BORÇLU HAKKINDA GAZİANTEP 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DOSYASINDA BAŞLATILAN TAKİP SIRASINDA, DAVA DIŞI TAKİP BORÇLUSUNA AİT OLUP DAVALI NEZDİNDE BULUNAN ALACAK MİKTARININ, DAVALI KURUMUN HATALI İŞLEMİ NEDENİ İLE YİNE AYNI TAKİP BORÇLUSU HAKKINDA YÜRÜTÜLEN ADANA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İCRA DOSYASINA GÖNDERİLMESİ NEDENİ İLE DAVACININ UĞRADIĞI ZARARIN, DAVALIDAN TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN; ORTADA İCRA İŞLEMLERİ BAKIMINDAN BİR HATANIN OLMAMASI VE DAVALI KURUM GÖREVLİLERİNİN HATALI İŞLEM TESİSİNİN SÖZKONUSU OLMASI KARŞISINDA, 2577 SAYILI KANUN’UN 2/1. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ
 • 1493. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 769
  Decision No. : 2015 / 861
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : MÜTEVEFFA JANDARMA ERİNİN GÖREV YAPTIĞI CEZAEVİ JANDARMA BÖLÜĞÜNÜN İFA ETTİĞİ “KORUMA” GÖREVİ JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVİ KAPSAMINDA OLMAKLA BERABER; VAKİ İNTİHAR EYLEMİNİN ASKERİ BİR GÖREV OLAN NÖBET ESNASINDA ZİMMETLİ TÜFEKLE GERÇEŞLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE, MEVCUT BU İLLİYET BAĞI KARŞISINDA EYLEMİN “ASKERİ HİZMETE İLİŞKİNLİK” UNSURUNU BARINDIRMASI DOLAYISIYLE, MÜTEVEFFANIN YAKINININ UĞRADIĞI ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1494. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 833
  Decision No. : 2015 / 869
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : DAVACIYA AİT ARACA SUÇ SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASI SIRASINDA HAKSIZ OLARAK EL KONULDUĞUNDAN BAHİSLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1495. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 731
  Decision No. : 2015 / 860
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULUNUN KARARINA İSTİNADEN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN DAVACI ŞİRKETİN HİSSEDARI OLDUĞU KATILIM BANKASINA YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATANMASINA İLİŞKİN KARARIN TESCİL EDİLMESİ VE İLANINA İLİŞKİN OLARAK TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNUN TESCİL KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1496. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 508
  Decision No. : 2015 / 856
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : KÖY İHTİYAR HEYETİ İZNİYLE 7 KM. UZAKTA BULUNAN SU KAYNAĞINDAN DAVACININ KÖYE GETİRDİĞİ SUYUN KESİLMESİNE İLİŞKİN DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İLE İŞLEM NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1497. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 617
  Decision No. : 2015 / 858
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 5326 SAYILI KANUN’UN 32 VE 1608 SAYILI KANUN’UN 1. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, İDARİ PARA CEZASINA KONU İŞLEM KAPSAMINDA AYNI KİŞİ İLE İLGİLİ OLARAK İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN KARARIN DA VERİLDİĞİ VE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA KONUSU EDİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, KABAHATLER KANUNU’NUN 3 VE 27/8. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLEN-MESİ GEREKTİĞİ
 • 1498. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 492
  Decision No. : 2015 / 855
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : 2981 SAYILI YASA’NIN 10. MADDESİ UYARINCA YAPILAN İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU; HAZİNE ADINA KAYITLI OLUP, DAVALI MAMAK BELEDİYESİ ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLARIN ÖNCELİKLE KONUT VE TİCARET ALANINDA KALAN TAPUSUNUN İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİ İLE FAZLAYA İLİŞKİN TALEP VE DAVA HAKKI SAKLI KALMAK KAYDIYLA SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZ NEDENİYLE ELDE EDİLEN BEDELİN DEVİR TARİHİNDEN TAHSİL TARİHİNE KADAR İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1499. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 610
  Decision No. : 2015 / 857
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : İZMİR ASKER HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNDE GARDİYAN (SİVİL MEMUR) OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, 17.4.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA BELİRTİLEN ADALET HİZMET TAZMİNATININ ÖDENMESİ YOLUNDAKİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE HAK ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜĞÜ ADALET HİZMET TAZMİNATININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
 • 1500. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2015 / 698
  Decision No. : 2015 / 859
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2015
  SUMMARY : ASKERİ HASTANELERDE SUNULAN SAĞLIK HİZMETİNİN ASKERİ HİZMETİN BİR PARÇASI OLMASI KARŞISINDA, BURALARDAKİ TEDAVİSİ SONUCU ZARARA UĞRADIĞINI ÖNE SÜREN DAVACI ERİN BU İDDİASININ İRDELENMESİNDE; EYLEMİN ASKERİ HİZMETE İLİŞKİNLİK UNSURUNU BÜNYESİNDE BARINDIRMASI KARŞISINDA, DAVANIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ
Page 60 of 378 << < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 130 190 250 320 > >>