Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Article :
Authority :

Records returned : 9428
Page 4 of 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 250 320 > >>
 • 76. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 605
  Decision No. : 2017 / 690
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİ ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 77. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 592
  Decision No. : 2017 / 687
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : 1608 SAYILI KANUN’UN 1. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN, İDARİ PARA CEZASINA KONU İŞLEM KAPSAMINDA AYNI KİŞİ İLE İLGİLİ OLARAK, TESPİT EDİLEN TAHRİBAT BEDELİNE DE KARAR VERİLDİĞİ VE BU KARARIN İDARİ YARGI YERİNDE DAVA KONUSU EDİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, KABAHATLER KANUNU’NUN 3 VE 27/8. MADDELERİ UYARINCA İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 78. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 590
  Decision No. : 2017 / 686
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 79. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 611
  Decision No. : 2017 / 694
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ ZARARIN DAVALI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE TAZMİN EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 80. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 576
  Decision No. : 2017 / 681
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : YARGI KARARI İLE TAZMİNLE YÜKÜMLÜ TUTULAN VE TAZMİNATIN TAMAMINI ÖDEMİŞ BULUNAN DAVACI TARAFINDAN, ÖDENEN TAZMİNATTAN KUSUR VE SORUMLULUĞU ORANINDAKİ TUTARIN, OLAYDA SORUMLU OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN DAVALI İDARELERDEN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 81. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 573
  Decision No. : 2017 / 679
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 82. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 588
  Decision No. : 2017 / 685
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : DAVACININ MÜLKİYET VE TASARRUFUNDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN VE HAKKINDA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMENİNİN 29.08.2013 TARİH VE 647 SAYILI KARARI İLE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINAN TAŞINMAZ İÇİN 378.000,00-TL, ÜZERİNDE BULUNAN BİNA İÇİN 100.000,00-TL BEDEL TESPİT EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 83. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 584
  Decision No. : 2017 / 683
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 84. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 575
  Decision No. : 2017 / 680
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : 2247 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI ÇIKARMA YÖNTEMİNİN USULÜNE UYGUN OLABİLMESİ İÇİN, YARARINA GÖREV İTİRAZINDA BULUNULAN YARGI MERCİİNCE AYNI DAVADA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMEMİŞ OLMASI GEREKTİĞİ, DAVANIN SOMUTUNDA İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLİLİK KARARINDAN ÖNCE ADLI YARGI YERİNCE VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARININ MEVCUDİYETİ KARŞISINDA; 2247 SAYILI YASA’NIN 10. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASANIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ HK.
 • 85. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 577
  Decision No. : 2017 / 682
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN DAVALI İDARECE TAZMİNİ İSTEMİYLE İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 86. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 586
  Decision No. : 2017 / 684
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : DAVACININ TAŞINMAZININ ÜZERİNE İPOTEK TESİS EDİLMESİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN, TAŞINMAZ ÜZERİNDE İHTİYATI TEDBİR VE KAMU HACZİ GİBİ KISITLAYICI ŞERHLERİN BULUNMASI NEDENİYLE, ŞERHLERİ KOYDURAN İLGİLİ KURUMLARDAN MUVAFAKAT ALINMASI GEREKTİĞİNDEN BAHİSLE REDDEDİLMESİ ÜZERİNE, ANILAN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 87. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 571
  Decision No. : 2017 / 678
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 88. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 570
  Decision No. : 2017 / 677
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 89. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 569
  Decision No. : 2017 / 676
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : SİGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN, ZARARIN İDARECE GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 90. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 568
  Decision No. : 2017 / 675
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 91. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 557
  Decision No. : 2017 / 669
  Authority : General Assembly
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : İDARİ YARGI YERİNCE GÖREVLİLİK KARARI VERİLMEDEN ÖNCE ADLI YARGI YERİNCE İŞİN ESASINA İLİŞKİN OLARAK VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ BİR KARARIN MEVCUT OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI KARŞISINDA, OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI ÇIKARMA PROSEDÜRÜNÜN İŞLETİLEBİLMESİNE HUKUKEN İMKAN BULUNMADIĞINDAN, 2247 SAYILI YASA’NIN 10. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASANIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKTİĞİ HK.
 • 92. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 565
  Decision No. : 2017 / 673
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YAKINLARINI KAYBEDEN DAVACILARIN UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN DAVALI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZMİN EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 93. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 547
  Decision No. : 2017 / 668
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : 4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’UN 8. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ (G) BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 94. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 566
  Decision No. : 2017 / 674
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN DAVALI İDARECE TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, 2918 SAYILI YASANIN 19.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 110. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 95. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 564
  Decision No. : 2017 / 672
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : YARGI KARARI İLE TAZMİNLE YÜKÜMLÜ TUTULAN VE TAZMİNATIN TAMAMINI ÖDEMİŞ BULUNAN DAVACI TARAFINDAN, ÖDENEN TAZMİNATTAN KUSUR VE SORUMLULUĞU ORANINDAKİ TUTARIN, OLAYDA SORUMLU OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN DAVALI İDAREDEN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 96. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 562
  Decision No. : 2017 / 671
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : 5754 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇISI OLAN DAVACI TARAFINDAN, MALÛLEN EMEKLİYE AYRILMA İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE MALÛLEN EMEKLİLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 97. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 546
  Decision No. : 2017 / 667
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ÜRÜNLERİN “PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI, TOPLATILMASI VE BERTARAF EDİLMESİNE” İLİŞKİN OLARAK VERİLEN KARAR HAKKINDA AYRICA İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞ OLSA DAHİ, KABAHATLER KANUNU’NUN 3 VE 27/1. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜM-LENMESİ GEREKTİĞİ HK.
 • 98. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 560
  Decision No. : 2017 / 670
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 32. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKTİĞİ
 • 99. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 543
  Decision No. : 2017 / 666
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN’UN 5. MADDESİNİN İKİNCİ VE ON ALTINCI FIKRALARI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İŞYERİNİN BELİRLİ BİR SÜRE İÇİN KAPATILMASI KARARI HAKKINDA AYRICA İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILMIŞ OLSA DAHİ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK
 • 100. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2017 / 466
  Decision No. : 2017 / 663
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 27/11/2017
  SUMMARY : DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN DAVACININ, MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİNİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI PARASAL KAYBIN GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.
Page 4 of 378 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 250 320 > >>