Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Article :
Authority :

Records returned : 9428
Page 325 of 378 << < 60 130 190 250 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>
 • 8101. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 85
  Decision No. : 2005 / 106
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/05/2005
  Preview : DAVACI: YILSER METAL YEDEK PARÇA SAN. TIC. LTD. ŞTI. VEKILI: AV.D. Ç. DAVALILAR: TÜRKIYE İŞ KURUMU BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY: 4447 SAYILI İŞSIZLIK SIGORTASI KANUNU'NUN 48. MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN IŞTEN AYRILMA BILDIRGESININ SÜRESI IÇINDE DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERINE GETIRILMEDIĞI NEDENIYLE AYNI KANUN'UN 54. MADDESI GEREĞINCE IŞYERINE VERILEN 888.30 YTL IDARI PARA CEZASINA YAPILAN ITIRAZ ÜNITE İTIRAZ KOMISYONUNCA REDDEDILMIŞ; DAVACI ŞIRKET, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI, 28.4.2005 GÜNÜNDE SULH CEZA MAHKEMESINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. BURSA 2. SULH CEZA MAHKEMESİ;9.5...
 • 8102. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 87
  Decision No. : 2005 / 107
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 23/05/2005
  Preview : DAVACI: A. E. DAVALI: BALIKESIR BÖLGE TRAFIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OLAY: DAVACI, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU'NUN 54/1-B. MADDESINE AYKIRILIK NEDENIYLE TRAFIK ZABITASINCA 16.5.2005 GÜNÜNDE ADINA DÜZENLENEN 92 YTL. TUTARINDAKI PARA CEZASINA ILIŞKIN TRAFIK CEZA TUTANAĞININ IPTALI ISTEMIYLE, 23.5.2005 GÜNÜNDE SULH CEZA MAHKEMESINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. BALIKESİR SULH CEZA MAHKEMESİ;26.5.2005 GÜN VE E:2005/79, K:2005/59 D. İŞ SAYI ILE, UYUŞMAZLIK MAHKEMESI'NIN 1998/13-16 SAYILI KARARINA GÖRE, 112. MADDEYE HERHANGI BIR ATIFTA BULUNULMAMIŞ OLMASI NEDENIYLE, TESCIL PLAKASIN...
 • 8103. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 41
  Decision No. : 2006 / 107
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 20/05/2005
  Preview : O L A Y: 20 ED 251 PLAKA NO.LU ARACIYLA, DENIZLI-ANTALYA KARAYOLUNDA HIZ SINIRINI AŞTIĞI GEREKÇESIYLE, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU'NUN 51. MADDESI UYARINCA TRAFIK ZABITASINCA 16.5.2005 TARIH, DR/730990 NO.LU TRAFIK CEZA TUTANAĞI ILE DAVACI ADINA, 188.00.- YTL PARA CEZASI KESILMIŞ VE 15 CEZA PUANI UYGULANMIŞ, DAVACI VEKILI; 20.5.2005 GÜNÜNDE BU TUTANAĞIN IPTALI ISTEMIYLE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ACIPAYAM SULH CEZA MAHKEMESİ; 21.6.2005 GÜN VE E: 2005/124 MÜT.SAYI ILE; 2918 SAYILI KANUN'UN 112. VE 116. MADDELERI DIKKATE ALINDIĞINDA, UYUŞMAZLIĞIN GENEL KURALA GÖ...
 • 8104. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 25
  Decision No. : 2005 / 43
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : OLAY : DSİ ADANA VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ASO SULAMALARI İŞLETME VE BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE IŞÇI STATÜSÜNDE ÇALIŞAN DAVACI, 10. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESININ 58. MADDESINE DAYANILARAK 26.6.2004 GÜNLÜ GENEL MÜDÜRLÜK ONAYI ILE AYNI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANTAKYA 63. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMRINE NAKLEDILMIŞTIR. DAVACI VEKILI, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI ILE İŞ KANUNU'NA AYKIRI OLARAK MÜVEKKILININ YAZILI RIZASI OLMAKSIZIN ANTAKYA 63. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE NAKLININ IPTALI VE ESKI IŞYERINE IADESINE KARAR VERILMESI ISTEMIYLE, 22.9.2004 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞTIR. ADANA 1. İŞ MAHKEMESİ; 2.11.20...
 • 8105. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 24
  Decision No. : 2005 / 42
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACILAR : E.B. VD. VEKILLERI : AV . A. Ş., AV. Y. S. Ş. DAVALI : İÇIŞLERI BAKANLIĞI OLAY : ŞIRNAK-GÜLYAZI 4. JANDARMA SINIR TB. K.'LIĞI HABUR 2. J. SINIR BL.K.'LIĞI EMRINDE ASKERLIK HIZMETINI YAPMAKTA OLAN J.ER S. B., 25.6.2001 GÜNÜNDE SINIR GÖZETLEME, KEŞIF VE PUSU GÖREVINI TAMAMLAYIP BÖLÜK MERKEZINE DÖNÜLDÜĞÜNDE AYNI TIMDE GÖREVLI DIĞER ASKERIN SILAHINI ATEŞLEMESI SONUCUNDA SEKEN MERMI ÇEKIRDEĞI VE TAŞ PARÇALARININ GÖĞÜS, BOYUN VE BAŞ BÖLGESINE ISABET ETMESI SONUCUNDA AĞIR YARALANMIŞ VE KALDIRILDIĞI DIYARBAKIR 600 YATAKLI ASKERI HASTANEDE ÖLMÜŞTÜR. DAVACILARI...
 • 8106. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 23
  Decision No. : 2005 / 41
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACILAR :A. VE A. K. ILE ÇOCUKLARI VEKILI :AV. B.Ö. DAVALI :İÇIŞLERI BAKANLIĞI OLAY : DIYARBAKIR- HANI İLÇE JANDARMA K.'LIĞI EMRINDE ASKERLIK HIZMETINI YAPMAKTA OLAN J.ER M. K., 16.12.2000 GÜNÜNDE AYNI YERDE GÖREVLI DIĞER BIR ASKERIN SILAHINI ATEŞLEMESI SONUCUNDA VURULARAK ÖLMÜŞTÜR. DAVACILARIN VEKILINCE, FAZLAYA ILIŞKIN HAKLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA, OĞULLARININ ÖLÜMÜ NEDENIYLE DESTEKTEN YOKSUN KALAN VE BÜYÜK ACI VE ELEM DUYAN MÜVEKKILLERI IÇIN TOPLAM 38.000.000.000.-TL. MADDI VE MANEVI TAZMINATIN, OLAY TARIHINDEN ITIBAREN YASAL FAIZIYLE BIRLIKTE DAVALI IDAREC...
 • 8107. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 22
  Decision No. : 2005 / 40
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACI : T. T. VE TIC. A.Ş. VEKILI : AV. M. K. DAVALI : ANKARA SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI ŞIRKET TARAFINDAN YÜKLENILEN TURIZM BAKANLIĞI EK HIZMET BINASI KAT ONARIMI ILE ILGILI OLARAK SIGORTA MÜFETTIŞINCE YAPILAN KAYIT INCELEMESI SONUCU DÜZENLENEN RAPORDA, 781,072,007.- TL. NOKSAN IŞÇILIK BILDIRIMINDE BULUNDUĞU SAPTANDIĞINDAN, IŞÇILIĞE SON VERILEN 1999/12. AYA MAL EDILMEK SURETIYLE, NOKSAN IŞÇILIĞE TEKABÜL EDEN 277,280,562.TL. PRIM VE 676,564,571.-TL. GECIKME ZAMMI OLMAK ÜZERE 953,845,133.-TL. PRIM BORCU TAHAKKUK ETTIRILMIŞ; YAPILAN ITIRAZ, SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜN...
 • 8108. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 20
  Decision No. : 2005 / 38
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACI : G.SIGORTA A.Ş. VEKILI : AV. H. G. DAVALI : KÖY HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILI : AV. H. Ş. OLAY : SIGORTALI ARACIN UĞRADIĞI HASARI ÖDEYEN SIGORTA ŞIRKETINCE, TRAFIK ZABITASINCA SAPTANAN ORANDA UĞRANILAN ZARARIN HIZMET KUSURU ESASINA GÖRE SORUMLU IDARECE GIDERILMESI ISTEMIYLE,30.3.2004 GÜNÜNDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. DAVALI IDARE VEKILINCE, BIRINCI SAVUNMA DILEKÇESINDE, RÜCU DAVASININ ADLI YARGININ GÖREVINE GIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEREK GÖREV ITIRAZINDA BULUNULMUŞTUR. KAYSERİ İDARE MAHKEMESİ; 30.12.2004 GÜN VE E:2004/1296 SAYI ILE, D...
 • 8109. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 16
  Decision No. : 2005 / 36
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : OLAY : İZFAŞ TARAFINDAN KEŞIDE EDILEN, İZMIR 2. NOTERLIĞININ 24.8.2004 TARIH VE18138 YEVMIYE NUMARALI "FESIH İHBARNAMESI" ILE, 11.11.2003 GÜNÜNDE TARAFLAR ARASINDA SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ OLAN "İZFAŞ ULUSLARARASI İHTISAS FUARI İNŞAATI YAPIM İŞI" HAKKINDA 15.7.2004 TARIHINDE SAPTANAN %6,17 ORANINDAKI IMALAT NOKSANI IŞLERIN TAMAMLANMASI IÇIN TANINAN YASAL SÜRENIN BITIMINDE YÜKLENICI FIRMANIN EKSIK IŞLERI TAMAMLADIĞINI BILDIREREK GEÇICI KABULÜN YAPILMASI TALEBI ÜZERINE GÖREVLENDIRILEN TEKNIK PERSONELCE YAPILAN INCELEME SONUCUNDA DÜZENLENEN VE IŞIN MEVCUT DURUMUNU GÖSTEREN TUTANAĞA GÖRE, YÜKLENICI...
 • 8110. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 13
  Decision No. : 2005 / 35
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACILAR :S. K. VE MÜŞTEREKLERI VEKILI :AV. M.Ç., AV. M. Y., AV. A.H.Y. DAVALI :D.S.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILI :AV. E.Ö., AV. H. Ş. OLAY : DSİ VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE "ÇARŞAMBA OVASI PROJESI" KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN YEŞILIRMAK ISLAH ÇALIŞMALARI SONUNDA, DAVACILARA AIT ÇARŞAMBA İLÇESI, SEFALI KÖYÜ, F37D. 15.B PAFTA, 319 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ, FIILI YATAĞI DIKKATE ALINMAK SURETIYLE YEŞILIRMAK SAĞ VE SOL KIYILARINDA INŞA EDILEN SEDDELERIN ARASINDA KALMASI NEDENIYLE SÜREKLI OLARAK IRMAK YATAĞINDA KALMIŞ OLUP; KAMULAŞTIRMA PLANLARI HAZIRLANMAKLA BIRLIKTE HERHANGI...
 • 8111. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 4
  Decision No. : 2005 / 34
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACILAR : M. Y. VE ÇOCUKLARI VEKILI : AV. Ş. K. DAVALI : TCDD İŞLETMESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILI : AV. Y. S. OLAY : 21.05.2003 GÜNÜNDE, SINCAN-ANKARA BANLIYÖ HATTININ KAYAŞ- KÖSTENCE ARASINDA SEYIR HALINDEKI TRENIN, KÖSTENCE DURAĞINA YAKLAŞTIĞI SIRADA IHATA HATTINI AŞARAK DEMIRYOLUNA GIREN H. Y.'A ÇARPMASI SONUCUNDA, ADI GEÇEN OLAY YERINDE ÖLMÜŞTÜR. DAVACILAR VEKILI, ISTASYON ALT GEÇITININ TAMIR VE INŞA HALINDE VE DEMIRYOLU ETRAFININ DA AÇIK VE TEL ÖRGÜSÜZ OLDUĞUNU, GÖRÜŞÜ KAPATAN IĞDE AĞAÇLARI BULUNDUĞUNU, ÇOK HIZLI OLAN TRENIN UYARI DÜDÜĞÜ ÇALMADIĞINI,...
 • 8112. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2004 / 130
  Decision No. : 2005 / 33
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACI : A. K.TÜZEL KIŞILIĞI VEKILI : AV. H. Ş. DAVALI : 1- M. K. TÜZEL KIŞILIĞI 2- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : A. K.TÜZEL KIŞILIĞI ADINA KÖY MUHTARI VEKILI, MEŞELI KÖYÜ KADASTRO ÇALIŞMALARI SIRASINDA BELIRLENEN IKI KÖY ARASINDAKI KADASTRO SINIR TESBITININ IPTALI ILE HUDUTNAMELERE GÖRE DÜZELTILEREK TESCILI ISTEMIYLE, M. K.TÜZEL KIŞILIĞINE KARŞI 21.9.2000 TARIHINDE ADLI YARGI YERINDE KADASTRO SINIR IPTALI VE DÜZELTEREK TESCIL DAVASI AÇMIŞTIR. AKÇAABAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ; 4.6.2003 GÜN VE E: 2000/405, K:2003/516 SAYI ILE, UYUŞMAZLIK MAHKEMESI...
 • 8113. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2004 / 103
  Decision No. : 2005 / 32
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACI : T.A. DAVALI : TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.Ş. VEKILI : AV. Ş.V. OLAY : MANAVGAT TELEKOM MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI HAKKINDAKI ŞIKAYET NEDENIYLE MÜFETTIŞ TARAFINDAN YAPILAN SORUŞTURMA SONUCU DÜZENLENEN 11.9.2000 TARIH VE 45 SAYILI RAPORDA; DIĞER TESPIT VE ÖNERILERIN YANISIRA, KIŞISEL SÜRTÜŞME IÇINDE BULUNDUĞU ŞIKAYETÇIYE AIT MARKETIN ÖNÜNDEKI ANKESÖRLERIN YERLERINI DEĞIŞTIRMESI NEDENIYLE TESPIT TARIHINDE YAPILAN HESAPLAMAYA GÖRE KONTÖR DÜŞÜŞÜ KARŞILIĞI TOPLAM 2.158.317.920.-TL. GELIR KAYBINDAN DOĞAN ŞIRKET ZARARININ ILGILIDEN TAHSIL EDILMESI VE AYRICA, BIR YÖNE...
 • 8114. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2004 / 92
  Decision No. : 2005 / 31
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : OLAY : DAVALI BIRLIK'TE 1986 YILINDA UZMAN KADROSUNDA SÖZLEŞMELI PERSONEL OLARAK GÖREVE BAŞLAYAN DAVACI, 506 SAYILI YASA'NIN GEÇICI 20. MADDESINE GÖRE KURULMUŞ BULUNAN BIRLIK PERSONELI SIGORTA VE EMEKLILIK SANDIĞINDAN 1988 YILINDA AYRILARAK SOSYAL SIGORTALAR KURUMU ILE ILIŞKILENDIRILDIKTEN SONRA DA 1992 YILINA KADAR UZMAN KADROSUNDAKI ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMÜŞ; BASIN VE YAYIN ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK DÜZENLENEN 1992 YILI SÖZLEŞMELERINDEN SONRA SSK.'DAN EMEKLILIĞE HAK KAZANDIĞI 2002 YILINA DEĞIN SÖZLEŞME IMZALANMAKSIZIN GÖREV YAPMIŞ OLUP, 31.10.2002 TARIHINDE EMEKLIYE AYRILMASI ÜZERINE BIRLIK PERSONEL...
 • 8115. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2004 / 90
  Decision No. : 2005 / 30
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACI : S. B. VEKILI : AV. Y. N. DAVALILAR : 1-E. A.Ş. GEN.MÜD.LÜĞÜ VEKILI : AV. E. Ö. 2-B. DÜZNL. VE DENTL. KUR., TAS. MEVD. SIG.F. BŞK.LIĞI VEKILI : AV. T. Ç. 3-BAŞBAKANLIK OLAY : DAVACI, E. DENIZLI ŞUBESINDE SÖZLEŞMELI PERSONEL OLARAK ÇALIŞ-MAKTA IKEN, E. B. A.O.'NIN HISSELERININ TÜMÜNÜN SATILDIĞI 2.3.1998 TARIHINDE ÖZELLEŞTIRILMESI ÜZERINE, ÖNCE 4046 SAYILI YASA'NIN 22. MADDESINE GÖRE KAMU KURUMLARINA NAKLEN ATANMA (Z.BANKASI DENIZLI ŞUBESINE) ISTEĞINDE BULUNMUŞ ISE DE BU ISTEĞINDEN 1.4.1998 GÜNLÜ DILEKÇESI ILE VAZGEÇEREK AYNI YER...
 • 8116. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2004 / 86
  Decision No. : 2005 / 29
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : OLAY : 27.6.1996 TARIHINDE ONANLI 1/25000 ÖLÇEKLI PLANDA "ÜNYE ORGANIZE SANAYI BÖLGESI" OLARAK AYRILAN ORDU İLI, ÜNYE İLÇESI, YÜCELER VE ÇÖREĞIKIZILCAKESE KÖYLERI SINIRLARI IÇINDE BULUNAN SAHA, SANAYI VE TICARET BAKANLIĞININ ISTEĞI VE MALIYE BAKANLIĞININ UYGUN BULMASI ÜZERINE ARSA OFISI'NCE KAMULAŞTIRMA KAPSAMINA ALINMIŞ; 594.333 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 61 ADET TAŞINMAZ IÇIN KIYMET TAKDIR KOMISYONUNCA 17.7.1997 TARIHI ITIBARIYLE 442,200,000,000.- LIRA KAMULAŞTIRMA BEDELI TAKDIR EDILMIŞ; BU BEDELIN AVANS KARŞILIĞI OLARAK ISTENDIĞI ÜNYE ORGANIZE SANAYI BÖLGESI MÜTEŞEBBIS TEŞEKKÜLÜNCE 95,225,000,000.- T...
 • 8117. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2004 / 97
  Decision No. : 2005 / 10
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 16/05/2005
  Preview : DAVACI : A.Y. VEKILI : AV.M.B. DAVALI : PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILLERI : AV.T.İ-AV.P.E. OLAY : DAVACI, GAZIANTEP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ, OĞUZELI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNDE DAĞITICI OLARAK GÖREV YAPMAKTA IKEN ÇALIŞTIĞI ILÇEYE BAĞLI KÖYE KURUMCA KIRALANAN ARAÇLA POSTA GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA ARACIN YAŞI KÜÇÜK VE EHLIYETSIZ SÜRÜCÜSÜNÜN HATASI SONUCU GERÇEKLEŞEN TRAFIK KAZASINDA YARALANMIŞ, SOL KOLU %100 SAKAT KALARAK %55 ORANINDA IŞGÜCÜ KAYBINA UĞRAMIŞTIR. DAVACI VEKILINCE, MÜVEKKILININ SAKAT KALMASI NEDENIYLE UĞRADIKLARI ZARAR KARŞILIĞI 107.410.347.997.-TL. MADDI VE 8.000.0...
 • 8118. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 40
  Decision No. : 2007 / 57
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 05/05/2005
  Preview : O L A Y: ADANA BÖLGE TRAFIK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 13.04.2005 GÜNLÜ, 992636 SIRA NO'LU TRAFIK CEZA TUTANAĞI ILE, ARACA ISTIHAP HADDINDEN FAZLA YÜKLEME YAPTIĞINDAN BAHISLE 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU'NUN 65/5. MADDESI UYARINCA PARA CEZASI VERILMESI ÜZERINE DAVACI VEKILI SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 5.5.2005 TARIHINDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ADANA 2. SULH CEZA MAHKEMESİ; 9.5.2005 GÜN VE 2005/ 38 MÜT. SAYI ILE, MUTERIZ VEKILININ DILEKÇESI ILE, MÜVEKKILI ŞIRKETE 2918 SAYILI KANUN'UN 65/5. MADDESI UYARINCA 1.904.40 YTL PARA CEZASI VERILDIĞINI, ARACIN ŞIR...
 • 8119. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 76
  Decision No. : 2005 / 102
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 03/05/2005
  Preview : DAVACI : ISI-SIM ISI SAN. TIC. LTD. ŞTI. VEKILI : AV.D. Ç. DAVALILAR : BORNOVA BELEDIYE BAŞKANLIĞI OLAY :İZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI İLÂN VE REKLÂM YÖNETMELIĞINE AYKIRI OLDUĞU TESPIT EDILEN REKLAM PANOSUNU BULUNDUĞU YERDEN KALDIRMAYARAK 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 40. MADDESINDEKI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERINE GETIRMEYEN ŞIRKETE, BORNOVA BELEDIYESI ENCÜMENININ 16.3.2005 TARIH VE 20-36 SAYILI KARARIYLA, AYNI YASA'NIN 42. MADDESI UYARINCA 1.650 YTL PARA CEZASI VERILMIŞ; DAVACI ŞIRKET VEKILINCE, SÖZKONUSU PARA CEZASINA KARŞI, 3.5.2005 GÜNÜNDE SULH CEZA MAHKEMESINDE ITIRAZDA BULUNUL...
 • 8120. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 186
  Decision No. : 2006 / 223
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/05/2005
  Preview : DAVACI : E. A. DAVALI : BOLU EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ, TRAFIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : DAVACI, 2918 SAYILI YASA'NIN 47/1-C. MADDESINE AYKIRILIK NEDENIYLE TRAFIK ZABITASINCA, BAŞKA BIR KIŞI ADINA, ANCAK ADINA KAYITLI 81.AU.377 PLAKA SAYILI ARACI IÇIN DÜZENLENEN; 8.4.2004 TARIH VE 41.200.000.-TL. TUTARINDAKI PARA CEZASINA ILIŞKIN TRAFIK CEZA TUTANAĞININ IPTALI ISTEMIYLE, 2. 5.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. BOLU SULH CEZA MAHKEMESİ;11.5.2005 GÜN VE E:2005/416 DEĞ.IŞ. SAYI ILE, GIYABINDA DÜZENLENEN TRAFIK CEZALARINA ILIŞKIN YARGILAMALARA IDARI YARGI YERINDE BA...
 • 8121. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 12
  Decision No. : 2005 / 28
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 04/04/2005
  Preview : OLAY : DAVACI ŞIRKETE AIT HÜRRIYET GAZETESI'NIN 22.7.2004 GÜNLÜ SAYISINDA YAYINLANAN VE PROF.DR.OSMAN MÜFTÜOĞLU TARAFINDAN KALEME ALINAN "KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜLER YAŞLANMAYI GECIKTIRIYOR" BAŞLIKLI KÖŞE YAZISI, REKLAM KURULUNUN 12.8.2003 GÜNLÜ, 95 SAYILI TOPLANTISINDA INCELEMEYE ALINMIŞ VE ŞIRKETE DURUM BILDIRILMIŞTIR. REKLAM KURULUNUN 11.5.2004 GÜNLÜ, 104 SAYILI KARARIYLA, SÖZ KONUSU YAZIDA BAZI ILAÇLARIN ÖRTÜLÜ REKLAMININ YAPILDIĞI, BUNUN 1262 SAYILI İSPENÇIYARI VE TIBBI MÜSTAHZARLAR KANUNUNUN 13., BU YASAYA DAYANILARAK ÇIKARILAN "BEŞERI İSPENÇIYARI VE TIBBI MÜSTAHZARLARIN TIBBI TANIT...
 • 8122. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 11
  Decision No. : 2005 / 27
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 04/04/2005
  Preview : DAVACI : S. Ç.VD. VEKILLERI : AV. DR. İ. P. DAVALI : MILLI SAVUNMA BAKANLIĞI OLAY : 15. FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI HV. BÇVŞ. S. Ç.'IN EŞI K. Ç., 21.4.2003 TARIHINDE KASIMPAŞA ASKERI DENIZ HASTANESINDE DZ. TBP. YZB. E. Ö. TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILEN AMELIYATIN ARDINDAN IYILEŞEMEYEREK 10.6.2003 TARIHINDE GATA HAYDARPAŞA EĞITIM HASTANESINDE ÖLMÜŞTÜR. MÜTEVEFFANIN ASKER OLAN EŞI VE ÇOCUKLARI ILE ANNESI, BABASI VE KARDEŞI TARAFINDAN BU OLAY NEDENIYLE UĞRANILAN MADDI VE MANEVI ZARARLARIN KARŞILANMASI ISTEMIYLE MILLI SAVUNMA BAKANLIĞINA 10.7.2003 TARIHINDE YAPI...
 • 8123. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 8
  Decision No. : 2005 / 26
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 04/04/2005
  Preview : DAVACI : Ç.TEM.VE GÜV. HIZM. TUR. GIDA TIC. VE SAN. LTD. ŞTI DAVALI : PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILLERI : AV. F. K. -AV. F. Ö. OLAY : EDIRNE'DE FAALIYET GÖSTEREN DAVACI ŞIRKET TARAFINDAN, TÜRK TICARET BANKASI SILIVRI ŞUBESINDEKI ÇALIŞANI ILE ILGILI NISAN 2002 AYINA AIT BILDIRGE VE 2002/1. DÖNEM 4 AYLIK BORDRO, 23.5.2002 GÜN VE 07531 SAYILI POSTA KABUL NUMARASI ILE IADELI TAAHHÜTLÜ OLARAK EDIRNE POSTANESINDEN SSK İSTANBUL SIGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERILMIŞ, ANCAK BELIRTILEN BELGELERIN POSTA İDARESINCE ULAŞTIRILMAMASI NEDENIYLE ANILAN SIGORTA MÜDÜRLÜĞÜNCE 444.001.500.- TL IDARI...
 • 8124. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 6
  Decision No. : 2005 / 25
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 04/04/2005
  Preview : DAVACI : O. P. DAVALI : HASIM GÖSTERILMEMIŞTIR. OLAY : DAVACI, VERGISINI YATIRMAK ÜZERE KELKIT MAL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPTIĞI BAŞVURU SIRASINDA SAHIBI OLDUĞU ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE TRAFIK ZABITASINCA 2918 SAYILI YASANIN, 44/1-B. MADDESINE AYKIRILIK NEDENIYLE DÜZENLENEN 2.3.2004 TARIH VE 83.200.000.- TL. TUTARINDAKI PARA CEZASINA ILIŞKIN TRAFIK CEZA TUTANAĞINDAN HABERDAR OLMUŞ VE TUTANAKTA ADI GEÇEN SÜRÜCÜYÜ TANIMADIĞINI, ARACININ BELIRTILEN TARIHTE TUTANAĞIN DÜZENLENDIĞI YERDE BULUNMADIĞINI, TUTANAKTA BELIRTILEN ARAÇ ILE KENDINE AIT ARACIN BIRBIRINI TUTMADIĞINI ILERI SÜREREK ANILAN CEZANIN...
 • 8125. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 5
  Decision No. : 2005 / 24
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 04/04/2005
  Preview : DAVACI : F. Y. DAVALI : T.C. EMEKLI SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILI : AV. A.G. B. OLAY : DAVACININ, ANKARA İLI BEYPAZARI İLÇESI KARAÖREN KÖYÜ YAHYAOĞULLARINDAN İ. OĞLU,1296 DOĞUMLU M.'NIN ÖZ BABASI OLDUĞUNUN VE 3 TEŞRINIEVVEL 1331 TARIHINDE YUSUFÇUK TEPESINDE ŞEHIT DÜŞTÜĞÜNÜN TESPITINE KARAR VERILMESI ISTEMIYLE AÇTIĞI DAVA, BEYPAZARI ASLIYE HUKUK MAHKEMESININ 4.4.2003 GÜNLÜ, E:2002/552; K:2003/93 SAYILI KARARIYLA KABUL EDILMIŞTIR. DAVACI BU KEZ, 14.7.2003 GÜNLÜ DILEKÇE ILE EMEKLI SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURARAK ŞEHIT ER MUSTAFA'NIN BABASI OLDUĞUNU BELIRTEREK...
Page 325 of 378 << < 60 130 190 250 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>