Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Article :
Authority :

Records returned : 9428
Page 321 of 378 << < 60 130 190 250 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 > >>
 • 8001. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 109
  Decision No. : 2005 / 125
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : E. A. VEKILLERI :AV. B. H., AV. F. A. DAVALI :SSK BAŞKANLIĞI OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 9. MADDESINDE BELIRTILEN SIGORTALI IŞE GIRIŞ BILDIRGESI ILE 79. MADDEDE BELIRTILEN PRIM VE HIZMET BILDIRGE, BELGE VE BORDROLARININ TALEP EDILDIĞI HALDE KURUMA VERILMEDIĞI NEDENIYLE DAVACIYA AYNI YASA'NIN 140. MADDESI UYARINCA 46.154.36 YTL. IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ; BU CEZAYA KARŞI YAPILAN ITIRAZ, İNCELEME KOMISYONUNUN 5.8.2005 GÜN VE 29 NO'LU KARARIYLA REDDEDILMIŞ OLUP, DAVACI VEKILLERINCE, SÖZKONUSU IDARI PARA CEZASINA ILIŞKIN IŞLEMIN IPTALI ISTEMIYL...
 • 8002. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 108
  Decision No. : 2005 / 124
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : E. A. VEKILLERI :AV. B. H., AV. F. A. DAVALI :SSK BAŞKANLIĞI OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 79. MADDESINDE BELIRTILEN IŞYERI KAYITLARINI YAZILI IHTARA RAĞMEN YASAL SÜRESI IÇINDE IBRAZ ETMEDIĞI NEDENIYLE DAVACIYA AYNI YASA'NIN 140. MADDESI UYARINCA 5.329.00 YTL. IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ; BU CEZAYA KARŞI YAPILAN ITIRAZ, İNCELEME KOMISYONUNUN 5.8.2005 GÜN VE 28 NO'LU KARARIYLA REDDEDILMIŞ OLUP, DAVACI VEKILLERINCE, SÖZKONUSU IDARI PARA CEZASINA ILIŞKIN IŞLEMIN IPTALI ISTEMIYLE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. ELAZIĞ İDARE MAHKEMESİ TE...
 • 8003. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 107
  Decision No. : 2005 / 123
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : A. AK. DAVALI : SSK BALIKESIR SIGORTA IL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNUNUN 9. MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN IŞE GIRIŞ BILDIRGESI ILE 79. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN PRIM BELGELERINI YASAL SÜRESI IÇINDE KURUMA VERMEDIĞI NEDENIYLE IŞVERENE AYNI YASA'NIN 140. MADDESI UYARINCA 9.559.800.000.-TL IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ; BU CEZAYA KARŞI YAPILAN ITIRAZIN İNCELEME KOMISYONUNCA REDDINE ILIŞKIN KARAR 13.4.2005 TARIHINDE TEBLIĞ EDILMIŞ OLUP, DAVACI SÖZKONUSU IDARI PARA CEZASINA KARŞI 1.6.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. BALIKESİR SULH CEZA MAHK...
 • 8004. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 96
  Decision No. : 2005 / 122
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : R. Y. DAVALI : NIKSAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞI NIKSAR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 13.7.2005 GÜN VE 368 NO'LU KONTROL VE DENETIM TUTANAĞI ILE, TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞI'NIN ÜRETIM IZNI OLMAYAN GIDA MADDESINI SATIŞA SUNMAKTAN DOLAYI DAVACIYA AIT IŞYERI ILE ILGILI OLARAK 5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETIMI, TÜKETIMI VE DENETLENMESINE DAIR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENIN DEĞIŞTIRILEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN'UN 29/A BENDINE GÖRE IŞLEM YAPILMASINA KARAR VERILMIŞTIR. BUNUN ÜZERINE, NIKSAR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 13.7.2005 GÜNLÜ PARA CEZAS...
 • 8005. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 95
  Decision No. : 2005 / 121
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : T. P. ANONIM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKILLERI : AV. S. K. S - AV.F.İ. Ö. DAVALI : İÇIŞLERI BAKANLIĞI VEKILI : AV. NECRAN METIN OLAY : T. P. ANONIM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGESI ÜRETIM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELI OLAN H. A.'IN, 11.2.1996 GÜNÜ ÇALIŞMA BITTIKTEN SONRA SERVIS ARACIYLA KAMPA DÖNÜŞÜ SIRASINDA YOLA DÖŞENMIŞ OLAN MAYININ PATLAMASI SONUCU YARALANDIĞI, ARAÇTA BULUNANLARDAN IKI KIŞININ ÖLDÜĞÜ, BU OLAY NEDENIYLE ADI GEÇEN ŞAHIS TARAFINDAN T. P. ANONIM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE KARŞI AÇILAN MADDI VE MANEVI TAZMINAT DAVASINDA, ANKARA 5. İŞ MAHKEMESİ; 23.3.1...
 • 8006. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 83
  Decision No. : 2005 / 120
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : OLAY : YALOVA SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE KAYIT IBRAZ EDILMEMESI NEDENIYLE DAVACI KOOPERATIF ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ; BU BORCUN ÖDENMEMESI ÜZERINE IDARI PARA CEZASI ILE BIRLIKTE HESAPLANAN GECIKME ZAMMININ TAHSILI AMACIYLA ÖDEME EMRI DÜZENLENMIŞTIR. DAVACI KOOPERATIF VEKILI, ÖDEME EMRININ IPTALI ISTEMIYLE 31.3.2004 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞTIR. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA); 24.3.2005 GÜN VE E:2004/614; K:2005/123 SAYI ILE, DAVA KONUSU EDILEN BORCUN IDARI PARA CEZASI KÖKENLI OLDUĞU VE IDARI PARA CEZALARINA KARŞI 506 SAYILI YASA'NIN...
 • 8007. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 82
  Decision No. : 2005 / 119
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : M. S. T. TIC. A.Ş. (M. M. T. T. SAN. VE TIC. A.Ş.) VEKILLERI : AV. S. T.- AV. A. G. D. DAVALI : SSK BAŞKANLIĞI VEKILI : AV. Y. E. A. OLAY : MERSIN SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE IŞYERI BILDIRGESININ 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 8. MADDESINE GÖRE KURUMA VERILMEMESI NEDENIYLE DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAHA SONRA, IDARI PARA CEZASINA ITIRAZ ETMEDIĞI NEDEN GÖSTERILEREK IDARI PARA CEZASI ILE HESAPLANAN GECIKME ZAMMININ TAHSILI AMACIYLA DAVACI ŞIRKET ADINA ÖDEME EMRI DÜZENLENMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET VEKILINCE, S...
 • 8008. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 74
  Decision No. : 2005 / 118
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : A. Ç. VEKILI : AV. G. A. DAVALI : T. T. T. S. TIC. A.Ş. VEKILI : AV. Ö. T. - AV. M. C. OLAY : T. T. T. S. TIC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KAPSAM DIŞI SÖZLEŞMELI PERSONEL STATÜSÜNDE ÇALIŞMAKTA IKEN, BU KURULUŞUN 18.8.1998 TARIH VE 98/58 SAYILI ÖZELLEŞTIRME YÜKSEK KURULU KARARI ILE ÖZELLEŞTIRME KAPSAMINA ALINMASI ÜZERINE, 20.2.2000 TARIHINDE TÜRK TELEKOM A.Ş.'NE SÖZLEŞMELI PERSONEL OLARAK NAKLEDILEN DAVACI, 1998 YILINA AIT 16 VE 1999 YILINA AIT 30 GÜN OLMAK ÜZERE KULLANDIRILMAYAN TOPLAM 46 GÜN ÜCRETLI IZIN ALACAĞI KARŞILIĞI 1.904.104.000.- LIRANIN DAVALIDAN...
 • 8009. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 73
  Decision No. : 2005 / 117
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : O L A Y: 18.3.1997 GÜN VE 73 NUMARALI ENCÜMEN KARARI ILE, BAHŞI MAHALLESI 42 ADA, 2, 3, 4, 6, 7 VE 8 NO'LU PARSELLERIN, SEBZECILIKLE IŞTIGAL EDEN ŞAHISLARA KAPALI SEBZE HALI OLUŞTURULMASININ HALKINDA MENFAATINE OLACAĞI DÜŞÜNCESIYLE BELEDIYE HIZMET ALANI OLARAK KAMULAŞTIRILMASINA, ENCÜMENCE KARAR VERILMIŞ VE BU KARAR KAYMAKAM TARAFINDAN ONANMIŞTIR. BUNUN ÜZERINE, SÖZ KONUSU PARSELLERIN MALIKLERI KAMULAŞTIRMA IŞLEMINE KARŞI DAVA AÇMAYIP, BEDEL ARTIRIMI DAVALARI AÇMIŞLARDIR. 17.3.1998 GÜN VE 26 NUMARALI ENCÜMEN KARARI ILE, 18.3.1997 GÜN VE 73 SAYILI ENCÜMEN KARARI GEREĞI BAHŞI MA...
 • 8010. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 71
  Decision No. : 2005 / 116
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : O L A Y: A) DAVACI ŞIRKET VEKILI, ÖZELLEŞTIRME KAPSAMINDA BULUNAN FILYOS ATEŞ TUĞLASI SAN, VE TIC. A.Ş.'NIN HISSELERININ TAMAMININ ÖZELLEŞTIRME İDARESI BAŞKANLIĞI ILE MÜVEKKILI ŞIRKET ARASINDA 13.5.1997 TARIHINDE AKDEDILEN HISSE SATIŞ SÖZLEŞMESI YOLUYLA SATIN ALINDIĞINI; 18.180.000 USD SATIŞ BEDELININ, 4.537.500 USD'LIK KISMININ PEŞIN ÖDENDIĞINI VE KALANI IÇIN: 7.375.307 USD TUTARINDA OSMANLI BANKASI A.Ş. ZONGULDAK ŞB. VE AYNI TUTARDA GARANTI BANKASI A.Ş. ZONGULDAK ŞB. TARAFINDAN DÜZENLENEN IKI ADET TEMINAT MEKTUBU VERILDIĞINI; TAKSITLERE MAHSUBEN 1.809.944 USD TUTARINDA ÖDEME YAPILDIKTAN S...
 • 8011. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 70
  Decision No. : 2005 / 115
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : D. TAŞ.PAZ. VE TIC. LTD. ŞTI. VEKILI : AV. M.D. DAVALI : GAZIANTEP BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANLIĞI VEKILI : AV. M. Z. Y. OLAY : 22.7.1997 TARIHINDE MEYDANA GELEN TRAFIK KAZASINDA Ö. D.'IN SÜRÜCÜSÜ BULUNDUĞU ARAÇ ILE MUSTAFA İMAM'IN SÜRÜCÜSÜ, D. TAŞ.PAZ. VE TIC. LTD. ŞTI.'NIN SAHIBI OLDUĞU ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU Ö. D. ILE AYNI ARAÇTA BULUNANLARDAN IKI KIŞI ÖLMÜŞ, DIĞERININ ISE SAĞ GÖZÜ KÖR OLMUŞTUR. BU OLAYDAN DOLAYI M. İ. HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVASI, GAZIANTEP 2. ASLIYE CEZA MAHKEMESI'NIN 19.11.1998 GÜN VE E:1997/893; K:1998/899 SAYILI KARARI IL...
 • 8012. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 65
  Decision No. : 2005 / 114
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : Ü.B. VE E.K. VEKILI : AV. A.D. DAVALILAR : 1- HACETTEPE ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ VEKILI :AV. H.A. 2- PROF. DR. A.A. VEKILI : AV. T.B. OLAY : DAVACI VEKILI, MÜVEKKILESI Ü.B. KILIÇ'IN ÜNIVERSITE HASTANESI KADIN DOĞUM SERVISINDE 23.3.2004 GÜNÜNDE GEÇIRDIĞI AMELIYAT SONRASINDA, IÇ KANAMA OLUŞMASI VE BUNUN SÜRMESI NEDENIYLE ÇOCUK YAPMA ŞANSININ AZALDIĞINI VE CINSEL YAŞANTISININ ETKILENDIĞINI ÖNE SÜREREK, FAZLAYA ILIŞKIN DAVA VE TALEP HAKKI SAKLI KALMAK ÜZERE, TEDAVI VE BAKIM GIDERLERI ILE GEÇICI VE SÜREKLI IŞGÖREMEZLIK ZARARLARI KARŞILIĞINDA 2.0...
 • 8013. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 43
  Decision No. : 2005 / 51
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : O L A Y: SIVIL KIŞI SANIKLAR RESUL SANCAKTUTAN, ABDULLAH SÜRÜM, HASAN AYDIN VE NAHIT SÜRÜM'ÜN 25.12.1999 GÜNÜ, TS-MOTORIN STANDARDINA AYKIRI YERLI MENŞE-ILI OLMAYAN MOTORINI DENIZ TANKERLERI VASITASIYLA KARA TANKERLERINE DOLDURMAK SURETIYLE TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNU IŞLEDIKLERI ILERI SÜRÜLEREK EYLEMLERINE UYAN 1918 SAYILI KANUN'UN 27/2-3, 33/1-SON MADDELERI UYARINCA CEZALANDIRILMALARI ISTEMIYLE KOCAELI CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞI'NIN 25.2.2000 GÜN VE E:2000/587, K:2000/35 SAYILI IDDIANAMESIYLE KAMU DAVASI AÇILMIŞTIR. KOCAELİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ : 20.11.2003 GÜN VE E:2000/32, K:2003/304...
 • 8014. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 42
  Decision No. : 2005 / 50
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : K.H. SANIKLAR : 1-Ş.T. 2-A.R.H. 3-A.O. 4-M.U. OLAY : IĞDIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EMRINDE, BIRLIK MAL SAYMANLIĞI BIRLIK MAL SORUMLUSU OLARAK GÖREVLI SANIK S. S. J. LV. KAD. BÇVŞ. A.Y.'IN, 2003-2004 YILI ISITMA DÖNEMI IHTIYACI IÇIN TERTIP EDILEN LINYIT KÖMÜRÜNDEN 26 TON 100 KG. TUTARINDAKI MIKTARI SIVIL KIŞI SANIK A.R.H.'YE SATTIĞI, SATILAN KÖMÜRLERIN ASKERI MALZEME OLDUĞUNU BILEN SIVIL KIŞI SANIKLARDAN Ş.T.'IN 36 AP 313 PLAKA SAYILI KAMYONU ILE SUÇA KONU KÖMÜRLERI SANIK A.R.H.'YE AIT IŞYERINE TAŞIDIĞI, A.R.H.'NÜN YANINDA ALIM SATIM ELEMANI OLARA...
 • 8015. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 41
  Decision No. : 2005 / 49
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : O L A Y : TERCAN/MERCAN JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIKLAR J. AST. KD. ÇVŞ. TANER YILMAZ, J. KOM. ÇVŞ. AHMET ÜNVER, J. KOM. ÇVŞ. AHMET YALÇIN, J. KOM. ONB. YAŞAR KAYA, J. KOM. ÇVŞ. ADEM ARSLAN, J. KOM. ONB. TEKIN ÖZTÜRK, J. KOM. ONB. İSMAIL ÖZBOLAT, J. KOM. ONB. KADIR BEKLEN, J. KOM. ONB. HALIL İBRAHIM BAŞ, J. KOM. ONB. ERKAN KELLECI, J. KOM. ÇVŞ. HARUN YILDIZ, J. KOM. ONB. MURAT MUSTAFA KURT, J. KOM. ONB. HALIT TARIK SONER GÜZELTEPE, J. KOM. ONB. ERDAL ŞAHIN, J. KOM. ONB. ALI AKGÜN ILE J. KOM. ONB. MEVLÜT ODUNKIRAN'IN, REFAHIYE İLÇESI AKARSU ILE GÜMÜŞAKAR KÖYLERI...
 • 8016. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 40
  Decision No. : 2005 / 48
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : O L A Y: ŞIRNAK/SILOPI 2. J. SNR. TB. KOMUTANLIĞI EMRINDE GÖREVLI SANIK J. ER CUMA YARBOYNU'NUN, 24.12.2004 TARIHINDEN ITIBAREN SILOPI GÜMRÜK KORUMA KAPISINDA, TÜRKIYE'YE GIRIŞ ÇIKIŞ YAPAN ARAÇLARDA ARAMA VE KONTROL YAPMAKLA GÖREVLENDIRILDIĞI, 1.1.2005 GÜNÜ, BIRLIKTE YAPILAN ARAMA SIRASINDA KENDISINE AIT DOLAP IÇERISINDE BULUNAN EŞOFMANIN YAKA, PAÇA VE CEP KISIMLARINDA SAKLANMIŞ ŞEKILDE TOPLAM 870 DOLAR, 1000 IRAK DINARI, 645.000.000.TL'SI PARANIN ELE GEÇIRILDIĞI, IFADESINDE PARALARI YIRMI GÜN KADAR ÖNCE GÖREVLI OLDUĞU 47 NOLU GÜMRÜK GIRIŞ KAPISININ BULUNDUĞU SAZLIK BÖLGEDE POŞET IÇERISINE...
 • 8017. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 39
  Decision No. : 2005 / 47
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : O L A Y: IĞDIR/ARALIK 5. HD. A. 2. HD. TB. KOMUTANLIĞI EMRINDE İKMAL ASTSUBAYI OLARAK GÖREVLI SANIK PER. BÇVŞ. DURAK ÜZER'IN, DOĞUBAYAZIT İLÇESI'NDE TANIŞTIĞI SIVIL KIŞI SANIK ÖMER SEFEROĞULLARI'NIN KIŞI BAŞINA 100 DOLAR KARŞILIĞI SINIRDAN GÖÇMEN GEÇIRME TEKLIFINI KABUL EDEREK, AYNI KOMUTANLIK EMRINDE GÖREVLI OLUP 76 AC 469 PLAKALI BMC MARKA ASKERI ARACIN ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YAPAN SANIK P. UZM. ÇVŞ. REMIZ KUŞÇU'YA ALACAĞI PARANIN YARISINI TEKLIF ETTIĞI VE REMZI KUŞÇU'NUN DA TEKLIFI KABUL ETMESI ÜZERINE, 4.4.2004-10.6.2004 TARIHLERI ARASINDA, 4 KEZ IKMAL IÇIN DOĞUBAYAZIT İLÇESI'NE GITTIKLERI TARIHLE...
 • 8018. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 38
  Decision No. : 2005 / 46
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : O L A Y: TÜRK SILAHLI KUVVETLERI MENSUBU EMEKLI PERSONELE AIT CENAZE VE HASTA NAKIL IŞLEMLERINDE, KOMUTANLIĞIN, SÖZLEŞMELI OLARAK ÇALIŞTIĞI ERSOY TUR ADLI FIRMA YETKILILERI SIVIL KIŞI SANIKLAR YUSUF AYHAN VE ERSOY AYHAN'IN, TAHAKKUK BELGELERI ASIL VE FOTOKOPILERINDE SAHTEKARLIK YAPARAK MÜKERRER ÖDEME ALDIKLARI, FAZLA HESAP YAPARAK FAZLA PARA TAHAKKUK ETTIRDIKLERI, BAZI IŞLEMLERDE HIÇ BIR HIZMET VERILMEDIĞI HALDE BELGELER HAZIRLAYARAK HIZMET VERMIŞÇESINE ÖDEME TAHSIL ETTIKLERI, 2000 YILINDA TOPLAM 6.311.700.000.-TL. VE 2001 YILINDA TOPLAM 34.462.870.000.-TL. TUTARINDA HAZINE ZARARINA SEBEP O...
 • 8019. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 37
  Decision No. : 2005 / 45
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 26/12/2005
  Preview : DAVACI : K.H. KATILAN : M.S.B. SANIKLAR : 1-A.O.Ö. 2-B.D. 3-A.N.T. 4-M.I. 5-M.B.G. OLAY : ANKARA/GÖLBAŞI OĞULBEY KÖYÜ ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI İNŞAATLARININ IHALE SONUCU YAPIMINI ÜSTLENEN SIVIL KIŞI SANIK A.O.Ö.'IN ŞIRKET ORTAKLARI VE ÇALIŞANLARI ARACILIĞIYLA PROFORMA FATURALAR/FIYAT TEKLIFLERINI KENDI INSIYATIFI VE KONTROLÜNDE HAZIRLAYARAK/HAZIRLATARAK 4-5 KAT PAHALI FAHIŞ FIYATLARDAN IDARECE ONAYLANMASINI SAĞLAMAK ÜZERE SAHTE PROFORMA FATURA VE FATURA HAZIRLAYARAK YA DA DIĞER FIRMALARA HAZIRLATARAK FIYATLARI KENDI IHTIYARINDA ŞIŞIRMEK VE...
 • 8020. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 93
  Decision No. : 2005 / 113
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 21/11/2005
  Preview : DAVACI : M. AC. DAVALI : SSK ANKARA SIGORTA IL MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : SIGORTALI IŞE GIRIŞ BILDIRGELERI ILE 2003/4. VE 5. AYLARA AIT AYLIK BILDIRGE VE 2003/2. DÖNEME AIT DÖRT AYLIK DÖNEM BORDROLARININ GEÇ VERILMESI NEDENIYLE IŞVERENE 506 SAYILI YASA'NIN 140/1-B VE C. MADDESI UYARINCA 2.142.000.000.-TL. IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ; YAPILAN ITIRAZ ÜZERINE ÜNITE İTIRAZ KOMISYONUNCA, MADDI HATA OLDUĞU SAPTANAN 360.000.000.- LIRANIN IPTALI ILE CEZANIN 1.836.000.000.-TL. OLARAK ONANMASINA KARAR VERILMIŞ; DAVACI, SÖZKONUSU PARA CEZASININ IPTALI ISTEMIYLE, 1.7.2005 GÜNÜNDE IDARI YARGI YERIND...
 • 8021. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 92
  Decision No. : 2005 / 112
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 21/11/2005
  Preview : DAVACI: ANTARES TELEVIZYON YAYINCILIK A.Ş. VEKILLERI: AV. A. O. Ö., AV. G. T. DAVALI: RADYO VE TELEVIZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI OLAY: DIGITÜRK UYDU YAYIN BUKETI IÇINDE YER ALAN ŞIRKETIN (MOVIEMAX 2) 4-6 ŞUBAT 2005 TARIHLERINDE YAYINLANDIĞI"KILL BILL: VOL.1 VE VOL.2" ADLI SINEMA FILMLERININ 3984 SAYILI RADYO VE TELEVIZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN'UN 4756 SAYILI KANUNLA DEĞIŞIK 4. MADDESININ (Z) BENDINDE BELIRLENEN "GENÇLERIN VE ÇOCUKLARIN FIZIKSEL, ZIHINSEL VE AHLÂKÎ GELIŞIMINI ZEDELEYECEK TÜRDEN PROGRAMLARIN, BUNLARIN SEYREDILEBILECEĞI ZAMAN VE SAATLERDE...
 • 8022. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 91
  Decision No. : 2005 / 111
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 21/11/2005
  Preview : DAVACI : H. İ. DAVALI : ÇANKAYA BELEDIYE BAŞKANLIĞI OLAY : İMARIN 6041 ADA, 3 SAYILI PARSELI ÜZERINDE YER ALAN BINADA KAÇAK VE RUHSATSIZ KÖMÜRLÜK YAPILDIĞININ SAPTANDIĞI NEDENIYLE, ÇANKAYA BELEDIYESI ENCÜMENININ 30.6.2005 TARIH VE 2304.15 SAYILI KARARIYLA, 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESI UYARINCA YAPI SAHIBINE 1.650. YTL PARA CEZASI VERILMIŞ; DAVACI SÖZ KONUSU PARA CEZASINA ILIŞKIN ENCÜMEN KARARININ IPTALI ISTEMIYLE, 27.7.2005 GÜNÜNDE IDARE MAHKEMESINDE DAVA AÇMIŞTIR. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 8.8.2005 GÜN VE E.2005/1660; K:2005/769 SAYI ILE, 5326 S...
 • 8023. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 90
  Decision No. : 2005 / 110
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 21/11/2005
  Preview : DAVACI : M. G. VEKILI : AV. K. K. DAVALI : KEÇIÖREN BELEDIYE BAŞKANLIĞI OLAY : İMARIN 4991 ADA, 2 SAYILI PARSELINDE YER ALAN BINADA DAVACIYA AIT GÖMME BALKONUN AÇIK ÇIKMA ILAVESIYLE BÜYÜTÜLDÜĞÜNÜN SAPTANDIĞI NEDENIYLE, KEÇIÖREN BELEDIYESI ENCÜMENININ 28.4.2005 TARIH VE 628 SAYILI KARARIYLA, 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 32. MADDESI UYARINCA YIKILMASININ YANISIRA 42. MADDESI GEREĞINCE YAPI SAHIBINE 1.623.000.000.- TL PARA CEZASI VERILMIŞ; DAVACI VEKILINCE, MÜVEKKILINE 22.6.2005 TARIHINDE TEBLIĞ EDILEN ENCÜMEN KARARININ PARA CEZASINA ILIŞKIN KISMININ IPTALI ISTEMIYLE, 28.6...
 • 8024. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 89
  Decision No. : 2005 / 109
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 21/11/2005
  Preview : DAVACI : T. N. VE TIC. LTD. ŞTI. VEKILI : AV. A. Y. DAVALILAR : NIZIP BÖLGE TRAFIK TESCIL VE DENETLEME BÜRO AMIRLIĞI OLAY : DAVACI, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU'NUN 31/1-B. MADDESINE AYKIRILIK NEDENIYLE TRAFIK ZABITASINCA 1.7.2005 GÜNÜNDE ADINA DÜZENLENEN 188 YTL. TUTARINDAKI PARA CEZASINA ILIŞKIN TRAFIK CEZA TUTANAĞININ IPTALI ISTEMIYLE, 21.7.2005 GÜNÜNDE SULH CEZA MAHKEMESINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. NİZİP SULH CEZA MAHKEMESİ; 17.8.2005 GÜN VE E:2005/235 MÜT. SAYI ILE, KARAYOLLARI TRAFIK KANUNUNUN 116. MADDESINDE SAYILAN HALLERDE SULH CEZA MAHKEMESINDE I...
 • 8025. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2005 / 88
  Decision No. : 2005 / 108
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 21/11/2005
  Preview : DAVACI: AMASYA ŞEKER FABRIKASI A.Ş. VEKILI: AV. S. A. DAVALI: ŞEKER KURUMU BAŞKANLIĞI OLAY: KURUL KARARI OLMAKSIZIN 40.309.000 KG. C ŞEKERININ YURT IÇINDE SATIŞINI GERÇEKLEŞTIRDIĞI NEDENIYLE, ŞEKER KURULU TARAFINDAN 4634 SAYILI ŞEKER KANUNU'NUN 11. MADDESI UYARINCA 59.806.463,30.-YTL. IDARI PARA CEZASI VERILDIĞI, 10.8.2005 TARIHLI YAZI ILE ADIGEÇEN ŞIRKETE DUYURULMUŞ; DAVACI ŞIRKET VEKILI, SÖZKONUSU IDARI PARA CEZASINA ILIŞKIN IŞLEMIN IPTALI ISTEMIYLE, 1.9.2005 GÜNÜNDE IDARE MAHKEMESINDE DAVA AÇMIŞTIR. ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ; 19.9.2005 GÜN VE E:2005/1671, K:2...
Page 321 of 378 << < 60 130 190 250 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 > >>