Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Article :
Authority :

Records returned : 9428
Page 313 of 378 << < 60 130 190 250 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 > >>
 • 7801. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 164
  Decision No. : 2006 / 175
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/11/2006
  Preview : DAVACI : D. DAĞ. PAZ. İNŞ. LTD. ŞTI. DAVALI : SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA SIGORTA MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN; IŞYERINE AIT DEFTER VE BELGELERIN GÖSTERILMEDIĞI GEREKÇESIYLE DAVACI ŞIRKETE AYNI YASANIN 140. MADDESI UYARINCA 13.5.2003 TARIHLI, 71584 SAYILI IŞLEMLE IDARI PARA CEZASI KESILMESI ÜZERINE DAVACI ŞIRKET; SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 8.7.2003 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 9. SULH CEZA MAHKEMESİ; 18.9.2003 GÜN VE E:2003/415 MÜT. SAYI ILE, 506 SAYILI YASA'NIN 140. MADDESINDE, IDARI P...
 • 7802. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 160
  Decision No. : 2006 / 174
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/11/2006
  Preview : DAVACI : S. GRUP HIZMETLERI A.Ş. VEKILI : AV. H. D. DAVALI : SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI KADIKÖY SIGORTA MÜDÜRLÜĞÜ OLAY : 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN; IŞYERI KAYIT VE BELGELERININ GEÇERSIZ OLMASINDAN DOLAYI DAVACI ŞIRKETE, YASANIN 140. MADDESI UYARINCA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ, YAPILAN ITIRAZIN KOMISYONCA REDDEDILEREK, 18.8.2003 GÜN VE 211-194 SAYILI KARARIN GÖNDERILMESI ÜZERINE, DAVACI ŞIRKET VEKILI; SÖZ KONUSU PARA CEZASINA ILIŞKIN IŞLEMIN IPTALI ISTEMIYLE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. KADIKÖY 1. SULH CEZA MAHKEMESİ;...
 • 7803. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 86
  Decision No. : 2006 / 173
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/11/2006
  Preview : O L A Y: TAŞ OCAĞI IŞLETMECILIĞI YAPAN DAVACI ŞIRKET ADINA; ORMAN SAHASI ILE BITIŞIĞINDE BULUNAN MÜLGA KÖY HIZMETLERINE AIT TAŞ OCAĞI SAHASINA TAŞMAK SURETIYLE ÜRETIM YAPTIĞINDAN BAHISLE, 27.07.2005 TARIH, 1-7/53 SAYILI IŞLEMLE; 3213 SAYILI MADEN KANUNU'NUN UYGULANMASI ILE ILGILI MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELIĞININ 43. MADDESI UYARINCA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ; DAVACI ŞIRKET VEKILI TARAFINDAN, IŞLEMIN IPTALI ISTEMIYLE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. BURSA 1. İDARE MAHKEMESİ ; 20.09.2005 GÜN, E:2005/1208, K:2005/1147 SAYI ILE; 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2. MADDESINE GÖR...
 • 7804. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 49
  Decision No. : 2006 / 172
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/11/2006
  Preview : DAVACI : A. Ö. DAVALI : SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI OLAY : BALIKESIR SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 10.11.2004 GÜN VE 81268 SAYILI IŞLEMI ILE DAVACI ADINA 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 140. MADDESI UYARINCA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI, IDARI PARA CEZASINA YAPILAN ITIRAZIN REDDINE ILIŞKIN 22.4.2005 GÜN VE 31467 SAYILI IŞLEMIN IPTALI ISTEMIYLE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞTIR. BURSA 1. İDARE MAHKEMESİ ; 8.8.2005 GÜN VE E: 2005/ 953; K: 2005/1050 SAYI ILE, 1.6.2005 TARIHINDE YÜRÜRLÜĞE GIREN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2, 3,16, 19, 27,GE...
 • 7805. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 19
  Decision No. : 2006 / 171
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 06/11/2006
  Preview : DAVACI : Z. TURIZM TUR. TES. İŞLT. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. VEKILLERI : AV. S. G., AV. M. K. DAVALI : ANKARA VALILIĞI OLAY : YAPILAN INCELEME SONUCUNDA DÜZENLENEN RAPORDA, 2004 YILINDA 190 ADET TÜKETICI ILE YAPILAN PAKET TUR SÖZLEŞMELERININ, PAKET TUR SÖZLEŞMELERI UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIK'IN 5. VE 12. MADDELERINI IHLAL ETTIĞI VE BUNUN 4077 SAYILI TÜKETICININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 6/C MADDESINE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHISLE DAVACI ŞIRKETE, ANILAN YASA'NIN 25. MADDESININ 2. FIKRASI GEREĞINCE, 29.7.2005 TARIH VE 35 SAYILI IŞLEMLE 24.415 YTL IDARI PARA...
 • 7806. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2010 / 320
  Decision No. : 2011 / 52
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 04/10/2006
  Preview : DAVACI : G. T. DAVALI : SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI VEKILI : AV. N. K., AV. T. K. OLAY : DAVACI ADINA 5510 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SIGORTASI KANUNU'NUN 8. VE 86. MADDELERINDE BELIRTILEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERINE GETIRMEDIĞI NEDENIYLE, YASANIN 102. MADDESINE ISTINADEN VERILEN IDARI PARA CEZASININ TAHSILI AMACIYLA DÜZENLENEN 1.531.85TL TUTARLI 2009/054743 TAKIP NO.LU ÖDEME EMRININ IPTALI ISTEMIYLE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. DAVALI VEKILI BIRINCI SAVUNMA DILEKÇESINDE, DAVANIN ADLI YARGININ GÖREV ALANINA GIRDIĞINI ÖNE SÜREREK GÖREV ITIRAZIN...
 • 7807. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2010 / 319
  Decision No. : 2011 / 51
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 04/10/2006
  Preview : DAVACI : M. T. VEKILI : AV. I. T. DAVALI : SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI VEKILI : AV. S. Y. OLAY : DAVACIYA, 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 9. VE 79 MADDESINI IHLAL ETTIĞI NEDENIYLE YASANIN 140. MADDESI UYARINCA ANKARA SIGORTA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4.398.30 TL IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ, YAPILAN ITIRAZ İDARECE REDDEDILMIŞTIR. DAVACI VEKILI, MÜVEKKILI ADINA TAHAKKUK ETTIRILEN 4.398.30 TL'LIK PARA CEZASININ TAHSILI AMACIYLA DÜZENLENEN, 27.4.2009 GÜN VE 09/12825 SAYILI, GECIKME ZAMMI DAHIL 8.321.82 TL TUTARINDAKI ÖDEME EMRININ IPTALI ISTEMIYLE IDA...
 • 7808. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 242
  Decision No. : 2006 / 170
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ELEMANLARINCA YAPILAN DENETIM SONUNDA, SORUMLU YÖNETICI ISTIHDAM EDILMEDIĞI GEREKÇESIYLE, 9.11.2005 TARIH, 2912 SAYILI IŞLEMLE DAVACI ŞIRKET ADINA, 5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETIMI, TÜKETIMI VE DENETLENMESINE DAIR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENIN DEĞIŞTIRILEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN'UN 29.MADDESININ (C) BENDI UYARINCA 1.112,00 YTL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR DAVACI TARAFINDAN, IDARI PARA CEZASINA ILIŞKIN IŞLEMIN IPTALI ISTEMIYLE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 12.12.2005 GÜN VE E.2005/2932, K:2005/2530 SAYI I...
 • 7809. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 240
  Decision No. : 2006 / 169
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:İŞ MÜFETTIŞI TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORDA 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 86,81 VE 78. MADDELERINE MUHALEFET EDILDIĞININ TESPIT EDILDIĞINDEN BAHISLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 29.7.2005 GÜN VE 20113 SAYILI IŞLEMI ILE ANILAN KANUNUN 108. MADDESINE DAYANILARAK 105. MADDESINE GÖRE DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET VEKILI, SÖZ KONUSU IDARI PARA CEZASINA KARŞI 26.8.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 12. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 30.9.2005 GÜN VE 2005/564 MÜT. SAYI ILE, IDARI PARA CEZASININ...
 • 7810. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 239
  Decision No. : 2006 / 168
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:KONYA SIGORTA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 13.8.2004 GÜN VE 093394 SAYILI YAZISI ILE, SIGORTALI IŞE GIRIŞ BILDIRGESININ 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 9. MADDESI UYARINCA BIR GÜN ÖNCESINDEN KURUMLARINA VERILMEMESI NEDENIYLE AYNI KANUNUN 140. MADDESI UYARINCA DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET TARAFINDAN IDARI PARA CEZASINA YAPILAN ITIRAZ REDDEDILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 31.1.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. KONYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ ; 7.2.2005 GÜN VE E: 2005/146 MÜT.; K.2005/140 MÜT. SA...
 • 7811. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 237
  Decision No. : 2006 / 167
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETIMI, TÜKETIMI VE DENETLENMESINE DAIR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENIN DEĞIŞTIRILEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN'UN 4. MADDESINE AYKIRI OLARAK ÜRETIM IZNI ALMADAN FAALIYETTE BULUNUP ÇAY PAKETLEMESI YAPTIĞINDAN BAHISLE AYNI KANUNUN 29. MADDESININ (A) BENDINE GÖRE EYÜP KAYMAKAMLIĞI TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.10.2005 GÜN VE 19/12 SAYILI IŞLEMI ILE DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET, SÖZ KONUSU IŞLEMIN IPTALI ISTEMIYLE 13.12.2005 TARIHINDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞTIR. İSTANBUL 2. İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 26.12.2005 GÜN...
 • 7812. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 236
  Decision No. : 2006 / 166
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:ANTALYA VALILIĞI'NCE DÜZENLENEN 22.2.2006 GÜN VE 04-01-239 SAYILI IŞLEM ILE DAVACI ŞIRKET ADINA 3213 SAYILI KANUN'UN 12. MADDESI GEREĞINCE 58.500 YTL TUTARINDA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET VEKILI TARAFINDAN, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 14.3.2006 TARIHINDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNULMUŞTUR. ANTALYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 17.4.2006 GÜN VE D.İŞ NO: 2006/456; D.İŞ KARAR NO: 2006/456 SAYI ILE, ANAYASA MAHKEMESI'NIN 1.3.2006 GÜN VE E:2005/108; K:2006/35 SAYILI KARARI ILE KABAHATLER KANUNU'NUN 3. MADDESININ IPTAL EDILDIĞI, BU IPTAL KARARI ILE, IDAR...
 • 7813. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 220
  Decision No. : 2006 / 165
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN; IŞYERI DEFTER VE BELGELERININ SÜRESI IÇINDE GÖSTERILMEMESI, IŞYERI BILDIRGESINI, SIGORTALI IŞE GIRIŞ BILDIRGESINI VE AYLIK SIGORTA PRIMLERI BILDIRGELERINI SÜRESINDE KURUMA VERMEDIĞI GEREKÇESIYLE DAVACI ŞIRKETE AYNI YASANIN 79. VE 140. MADDELERI UYARINCA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ, YAPILAN ITIRAZIN KOMISYONCA REDDEDILEREK, KARARIN DAVACI ŞIRKETE GÖNDERILMESI ÜZERINE, DAVACI ŞIRKET; SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 23.9.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 9. SULH CEZA MAHKEMESİ; 7.10.2005 GÜN VE E:2005/88...
 • 7814. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 189
  Decision No. : 2006 / 164
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:KESTEL BELEDIYE ENCÜMENI'NIN 21.9.2005 GÜN VE 105 SAYILI KARARI ILE 3194 SAYILI KANUN'UN 42. MADDESI UYARINCA KESILEN IDARI PARA CEZASINA KARŞI DAVACI KOOPERATIF TARAFINDAN ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNULMUŞTUR. ALANYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 18.11.2005 GÜN VE D.İŞ E: 2005/ 178; D.İŞ K: 2005/178 SAYI ILE, IHTILAF KONUSU IDARI PARA CEZASININ İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESINE DAYANDIĞININ ANLAŞILDIĞI, İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESININ 5. FIKRASINDA YER ALAN HÜKMÜN ANAYASA MAHKEMESI'NCE IPTAL EDILDIĞI, BU NEDENLE İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESINE GÖRE BELEDIYELER VEYA MÜLKI AMIRLER TAR...
 • 7815. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 182
  Decision No. : 2006 / 163
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:3.3.2005 GÜNLÜ KAYMAKAMLIK OLURU ILE, MENŞE ŞAHADETNAMESIZ VE VETERINER SAĞLIK RAPORSUZ HAYVAN MADDESI SEVK ETTIĞI SAPTANAN ARAÇ SAHIBINE, 3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU'NUN 47/F. MADDESI UYARINCA 1.740,34 YTL. IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ; DAVACI, SÖZ KONUSU IDARI PARA CEZASININ IPTALI ISTEMIYLE, 11.7.2005 GÜNÜNDE IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇMIŞTIR. DİYARBAKIR 1. İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 21.7.2005 GÜN VE E:2005/229, K.2005/1370 SAYI ILE, 1.6.2005 TARIHINDE YÜRÜRLÜĞE GIREN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 2. MADDESINDE, KABAHAT DEYIMINDEN, KANUNUN, KARŞILIĞIND...
 • 7816. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 180
  Decision No. : 2006 / 162
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:BELEDIYE ZABITA TALIMATNAMESINE AYKIRI OLARAK, INŞAAT VE MOLOZ TAŞLARINI UYGUNSUZ YERE DEREYE DÖKTÜKLERI GEREKÇESIYLE, BELEDIYE ENCÜMENININ 21.6.2005 GÜN VE 32 SAYILI KARARIYLA, ŞIRKETE 2.000,00 YTL. PARA CEZASI VERILMIŞ; DAVACI ŞIRKET VEKILI, SÖZ KONUSU ENCÜMEN KARARININ IPTALI ISTEMIYLE 28.8.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. KARAMÜRSEL SULH CEZA MAHKEMESİ ; 29.9.2005 GÜN VE E:2005/108, K:2005/149 D.İŞ. SAYI ILE, VERILEN IDARI PARA CEZASININ 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GIRMEDIĞI, IDARENIN ORGANLARI TARAFINDAN, IDARI USULLERE GÖRE VERILEN CEZAL...
 • 7817. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 179
  Decision No. : 2006 / 161
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:KIRKLARELI ORMAN İŞLETME ŞEFLIĞI'NCE HASAN ÇETIN VE FATIH KÜÇÜK ADINA TANZIM EDILEN 23.11.2004 GÜN VE 015/41 SAYILI SUÇ TUTANAĞI GEREĞINCE 6831 SAYILI ORMAN YASASI'NIN 16. MADDESINE MUHALEFET NEDENIYLE AYNI YASANIN 92. MADDESINE ISTINADEN DAVACI ADINA 6.425 YTL TUTARINDA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞTIR. DAVACI, SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. KIRKLARELİ SULH CEZA MAHKEMESİ; 14.2.2005 GÜN VE MÜT. NO:2005/67 SAYI ILE, HER NE KADAR ITIRAZ EDEN HASAN ÇETIN 11.2.2005 TARIHLI DILEKÇESI ILE 6831 SAYILI YASA'NIN 16. MADDESI DELALETIYLE 92....
 • 7818. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 175
  Decision No. : 2006 / 160
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:MÜFETTIŞ RAPORU ILE 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESINDE BELIRTILEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERINE GETIRILMEDIĞI (KAYIT VE BELGELERI IBRAZ ETMEYEREK DENETIME ENGEL OLUNDUĞU) NEDENIYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESINE DAYANILARAK 107/A MADDESINE GÖRE 7.144,60 YTL IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ; DAVACI ŞIRKET VEKILI, 27.10.2005 TARIH, 11853 SAYILI IŞLEMLE BILDIRILEN PARA CEZASININ IPTALI ISTEMIYLE 14.11.2005 GÜNÜNDE, ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ESKİŞEHİR 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 28.12.2005 GÜN VE E:2005/871MÜT. SAYI ILE, 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108. MADDESINE GÖRE BU CEZALARA K...
 • 7819. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 170
  Decision No. : 2006 / 159
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:İŞYERINE AIT YASAL KAYITLAR DENETIME SUNULMADIĞI GIBI HERHANGI BIR ISTEMDE DE BULUNULMADIĞININ TESPIT EDILDIĞINDEN BAHISLE 506 SAYILI KANUN'UN 140. MADDESI UYARINCA IDARI PARA CEZASI KESILMESINE ILIŞKIN BINGÖL SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 27.7.2005 GÜN VE 6749 SAYILI IŞLEMININ IPTALI ISTEMIYLE DAVACI TARAFINDAN IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. ELAZIĞ İDARE MAHKEMESİ TEK HAKİMİ; 19.1.2006 GÜN VE E:2006/48; K:2006/16 SAYI ILE, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 27. VE 2. MADDELERINDEN SÖZ EDEREK, 506 SAYILI YASA UYARINCA VERILMIŞ OLAN IDARI PARA CEZASINA ITIRAZA BAKMA GÖREVININ...
 • 7820. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 163
  Decision No. : 2006 / 158
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 79. MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN; AYLIK SIGORTA PRIMLERI BILDIRGELERINI SÜRESINDE KURUMA VERMEDIĞI GEREKÇESIYLE DAVACI ŞIRKETE AYNI YASANIN 140. MADDESI UYARINCA 16.6.2003 TARIHLI, 82170 SAYILI IŞLEMLE TOPLAM 612.000.000 TL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ, YAPILAN ITIRAZIN 27.6.2003 TARIHLI VE 77 SAYILI IŞLEM ILE KOMISYONCA REDDEDILEREK, KARARIN DAVACI ŞIRKETE GÖNDERILMESI ÜZERINE, DAVACI ŞIRKET; SÖZ KONUSU PARA CEZASINA KARŞI 24.7.2003 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ANKARA 10. SULH CEZA MAHKEMESİ; 9.9.2003 GÜN VE E:2003/433 MÜT. S...
 • 7821. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 161
  Decision No. : 2006 / 157
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:MÜFETTIŞ RAPORU ILE 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 92. MADDESINDE BELIRTILEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERINE GETIRILMEDIĞI (IŞYERI ILE ILGILI KAYIT VE BELGELERI MÜFETTIŞE IBRAZ ETMEMEK) NEDENIYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESINE DAYANILARAK 107/A MADDESINE GÖRE 7.144,00 YTL IDARI PARA CEZASI VERILMIŞ; DAVACI ŞIRKET VEKILI, 13.10.2005 TARIH, 17162 SAYILI IŞLEMLE BILDIRILEN PARA CEZASININ IPTALI ISTEMIYLE 1.11.2005 GÜNÜNDE, ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ANTALYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 8.12.2005 GÜN VE E:2005/1597, K:2005/2715 SAYI ILE, 5326 SAYILI YASA ILE ILIŞKIDE OLDUĞU YASALAR ARASI...
 • 7822. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 159
  Decision No. : 2006 / 156
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: BURSA SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ; BU BORCUN ÖDENMEMESI ÜZERINE IDARI PARA CEZASI ILE BIRLIKTE HESAPLANAN GECIKME ZAMMININ TAHSILI AMACIYLA 506 SAYILI YASANIN 80. MADDESI UYARINCA ÖDEME EMRI DÜZENLENMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET VEKILI, MÜVEKKILININ BÖYLE BIR BORCUNUN OLMADIĞI VE BUNUN ORTADAN KALDIRILMASI ISTEMIYLE 9.5.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. BURSA 3. İŞ MAHKEMESİ; 30.12.2005 GÜN VE E:2005/657, K:2005/1582 SAYI ILE, DAVA KONUSU EDILEN BORCUN IDARI PARA CEZASINA ILIŞKIN OLDUĞU VE IDARI PARA CEZALARINA K...
 • 7823. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 158
  Decision No. : 2006 / 155
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: BURSA SIGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE DAVACI ŞIRKET ADINA IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ; BU BORCUN ÖDENMEMESI ÜZERINE IDARI PARA CEZASI ILE BIRLIKTE HESAPLANAN GECIKME ZAMMININ TAHSILI AMACIYLA 506 SAYILI YASANIN 80. MADDESI UYARINCA ÖDEME EMRI DÜZENLENMIŞTIR. DAVACI ŞIRKET VEKILI, MÜVEKKILININ BÖYLE BIR BORCUNUN OLMADIĞI VE BUNUN ORTADAN KALDIRILMASI ISTEMIYLE 9.5.2005 GÜNÜNDE ADLI YARGI YERINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. BURSA 3.İŞ MAHKEMESİ; 30.12.2005 GÜN VE E:2005/658; K:2005/1583 SAYI ILE, DAVA KONUSU EDILEN BORCUN IDARI PARA CEZASINA ILIŞKIN OLDUĞU VE IDARI PARA CEZALARINA KA...
 • 7824. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 157
  Decision No. : 2006 / 154
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y: 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU'NUN 9. VE 79. MADDELERINDE ÖNGÖRÜLEN; SIGORTALI IŞE GIRIŞ BILDIRGESINI VE AYLIK PRIM VE HIZMET BELGELERINI KURUMA VERMEDIĞI, GEREKÇESIYLE DAVACI ŞIRKETE, AYNI YASANIN 140. MADDESI UYARINCA 7.952.400.000.-TL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ, YAPILAN ITIRAZIN ÜNITE İTIRAZ KOMISYONU'NUN 11.7.2005 GÜNLÜ, 134 NO.LU KARARIYLA, 5.773,95YTL KISMININ REDDEDILMESI ÜZERINE, SÖZ KONUSU PARA CEZASININ IPTALI ISTEMIYLE, DAVACI ŞIRKET VEKILI TARAFINDAN IDARI YARGI YERINDE DAVA AÇILMIŞTIR. BURSA 2. İDARE MAHKEMESİ ; 21.9.2005 GÜN, E:2005/1213, K:2005/954 SAYI I...
 • 7825. The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2006 / 143
  Decision No. : 2006 / 153
  Authority : Civil Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/10/2006
  Preview : O L A Y:MÜFETTIŞ RAPORU ILE 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 30. MADDESINDE BELIRTILEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERINE GETIRILMEDIĞI (ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN 1 ESKI HÜKÜMLÜ IŞÇI KONTENJANI AÇIĞI BULUNDUĞU) NEDENIYLE ANILAN YASA'NIN 108. MADDESINE DAYANILARAK 101. MADDESINE GÖRE 12.212,64 YTL IDARI PARA CEZASI KESILMIŞ; DAVACI ŞIRKET VEKILI, 12.9.2005 TARIH, 11698 SAYILI IŞLEMLE BILDIRILEN PARA CEZASINA KARŞI, 27.9.2005 GÜNÜNDE SULH CEZA MAHKEMESINDE ITIRAZDA BULUNMUŞTUR. ORDU 1. SULH CEZA MAHKEMESİ; 10.11.2005 GÜN VE E:2005/121, K:2005/117 D.İŞ.SAYI ILE, 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108/2. MADDESI UYARINCA...
Page 313 of 378 << < 60 130 190 250 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 > >>