Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 313
Page 9 of 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 201. Document size : 2.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 35915
  Decision No. : 2017 / 126
  Authority : 19 - Criminal Chamber
  Date of decision : 11/01/2017
  Preview : …incelemede; 1- ) Sanık hakkında kurulan beraat hükmüne dair yapılan incelemede, Sanık hakkında, hint keneviri ekmek amacıyla orman alanda açma yapmak suçundan yargılama yapılırken, 2313 Sayılı Kanuna mahalefet…
 • 202. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 13479
  Decision No. : 2017 / 583
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 15/03/2017
  Preview : …serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi, 2-)Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, SONUÇ : Kanuna…
 • 203. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 11100
  Decision No. : 2017 / 3907
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/06/2017
  Preview : …suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığın, 30,1 gram esrar elde edilebilecek nitelikteki hint kenevirini kullanmak için bulundurduğuna dair savunmasının aksine devir, temin veya ticari amaçla bulundurduğu…
 • 204. Document size : 2.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 2982
  Decision No. : 2017 / 4214
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/09/2017
  Preview : …Başsavcılığı suç eşyası esas defterinin 2010/11783 sırasında kayıtlı mühürlü bez torba içerisindeki hint keneviri bitki kırıntısı ile Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nca alınan şahit numunelerin TCK'nın 54/4…
 • 205. Document size : 1.4KB Decision of Council of Ministers
  No. : 2006/11052
  Official Gazette No. : 26324
  Date of Official Gazette : 19/10/2006
  Preview : …uyuşturucu maddelerin birim miktarı için tespit edilen sabit rakamlara ilişkin tabloda yer alan kenevir, haşhaş (kaçak) ve kimyasallara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2 - Bu Karar yayımı…
 • 206. Document size : 5.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 11309
  Decision No. : 2016 / 412
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/01/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 1- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik incelemede; Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren...54/1” ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine “TCK'nın 54/4” ibaresinin eklenmesi ve aynı bölümde “kenevir bitkisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce alınan…
 • 207. Document size : 6.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 8397
  Decision No. : 2017 / 5001
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 09/10/2017
  Preview : …ikamette bulunan ...'in üst armasında şalvarının cebinde gazeteye sarılı vaziyette net 1.800 gram kenevir bitkisine ait bitki parçaları ile tütün karışımı maddenin ele geçirildiği; ...'ın 07.04.2011 tarihli...kilitli poşeti koli bantlı ambalaj paket, kırmızı beyaz renkte 12 adet tablet ve 660.2 gram hint keneviri bitki kırıntısının ibaresinden sonra “ve Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Laboratuvarı'nda kalan…
 • 208. Document size : 3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2001 / 8493
  Decision No. : 2001 / 12544
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 16/04/2001
  SUMMARY : SANIKLAR VEKİLİNİN DİLEKÇESİYLE 647 SAYILI YASANIN LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEMESİ KARŞISINDA BU TALEBİN 647 SAYILI YASANIN 6. MADDESİNİN UYGULANMASINI DA KAPSADIĞI GÖZETİLMEDEN, BU HUSUSTA OLUMLU YADA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ, YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; Ancak: Can ile saksıda yetiştirilen hint kenevirinden içtiğini bildiren, kolluk ve Devlet Güvenlik Mahkemesi C.Savcılığı beyanı dışında dosyaya yansıyan…
 • 209. Document size : 2.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2001 / 30360
  Decision No. : 2002 / 2735
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/01/2002
  SUMMARY : SANIĞIN HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRDİĞİ VE İÇTİĞİ YOLUNDAKİ İHBAR ÜZERİNE EVİNDE YAPILAN ARAMA SIRASINDA EVİNİN ÇATI KATINDA GÖREVLİLERCE KOLAYCA BULUNABİLECEK ŞEKİLDE KURUMAYA BIRAKTIĞI YERDE BULUNAN UYUŞTURUCU MADDELERİ TESLİM ETMESİNİN SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YA DA SUÇ VASFININ DEĞİŞTİRMEYE YARAYACAK NİTELİKTE YARDIM VE HİZMET OLARAK KABULÜ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN SOMUT OLAYDA TÜRK CEZA KANUNU 405/2. MADDESİ UYGULANARAK CEZA İNDİRİMİNE GİDİLEMEZ.
  Preview : …içeriğine ve tutanak düzenleyicilerinin yargılama aşamasındaki yeminli beyanlarına göre, sanığın hint keneviri yetiştirdiği ve içtiği yolundaki ihbar üzerine evinde yapılan arama sırasında evinin çatı katında…
 • 210. Document size : 3.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2004 / 14340
  Decision No. : 2005 / 405
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/01/2005
  SUMMARY : 1) 5275 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 1. MADDESİ GEREĞİNCE, TEKERRÜR ESAS ALINAN PARA CEZASININ 100 YTL. 1 GÜN ÜZERİNDEN HAPİS CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ SURETİYLE ARTIRMA YAPILMASINDA ZORUNLULUK BULUNMASI BOZMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN, ANCAK, BU AYKIRILIĞIN YENİDEN DURUŞMA YAPILMAKSIZIN DÜZELTİLMESİ MÜMKÜNDÜR. 2) M. Y.NİN GÖMLEK CEBİNDE ELE GEÇİRİLEN 0,4 GRAMDAN İBARET HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ PARÇALARININ BULUNMASININ OLAĞAN OLDUĞU; GÖREVLİLERİN BİLGİSİNİN OLMADIĞI AŞAMADA SÖZ KONUSU UYUŞTURUCU MADDEYİ KULLANMAK İÇİN ALDIĞINI SÖYLEYEREK İKRARI İLE BU SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN SANIK HAKKINDA CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …suçundan soruşturma yapılırken sanık M. Y.nin gömlek cebinde ele geçirilen 0,4 gramdan ibaret hint keneviri bitkisi parçalarının bulunmasının olağan olduğu; görevlilerin bilgisinin olmadığı aşamada söz konusu…
 • 211. Document size : 3.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 1991 / 3459
  Decision No. : 1991 / 5248
  Authority : 5 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/11/1991
  SUMMARY : SANIĞIN SONRADAN ELE GEÇİRİLEN ESRAR MADDESİNİ MÜSTAKİL VE YENİ BİRKASTI ALTINDA BULUNDURDUĞUNU KABULE YETERLİ DELİLLERİN NELER OLDUĞUAÇIKLANMADAN HÜKÜM KURULMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
  Preview : … Ancak; 1 - Dosya içeriğinden Bismil İlçesi Karahan köyünde bir tarladan söküp getirdiği hint kenevirinden elde edilen esrar maddesini, iki ayrı yerde gizleyen sanık Naci Dalgın'ın bunun 4.175 gramını…
 • 212. Document size : 13.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2008 / 133
  Decision No. : 2008 / 162
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 03/06/2008
  Preview : … DAVA : İçmek amacıyla hint keneviri ekmek suçundan sanığın 2313 sayılı Yasanın 23 /son, TCY'nın 59/2, 647 sayılı Yasanın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca 10 eşit taksitte taksitlendirilmek üzere 4.455.000...yukarıdaki tedbirlere uymadığı takdirde cezasının infaz olunacağının ihtar olunmasına, 6- Bir kök hint kenevirinin 5237 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca müsaderesine, karar verilmiştir. Sanık müdafii tarafından...değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır: KARAR : Sanığın içmek amacıyla hint keneviri ekmek suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi…
 • 213. Document size : 13.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2008 / 7-133
  Decision No. : 2008 / 162
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 03/06/2008
  SUMMARY : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İLİŞKİN DİĞER KOŞULLARIN YEREL MAHKEMESİNCE DEĞERLENDİRİLEREK, SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİNDE ZORUNLULUK BULUNDUĞUNA İŞARET EDEN ÖZEL DAİRE BOZMA İLAMI YERİNDE OLUP, YARGITAY C.BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ AÇIKLANAN BU GEREKÇELERLE REDDİNE KARAR VERİLMELİDİR.
  Preview : … DAVA : İçmek amacıyla hint keneviri ekmek suçundan sanığın 2313 sayılı Yasanın 23/son, TCY'nın 59/2, 647 sayılı Yasanın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca 10 eşit taksitte taksitlendirilmek üzere 4.455.000...yukarıdaki tedbirlere uymadığı takdirde cezasının infaz olunacağının ihtar olunmasına, 6- Bir kök hint kenevirinin 5237 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca müsaderesine, karar verilmiştir. Sanık müdafii tarafından...Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır: Sanığın içmek amacıyla hint keneviri ekmek suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi…
 • 214. Document size : 2.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 1997 / 9425
  Decision No. : 1997 / 9640
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 30/09/1997
  SUMMARY : TANIK BEYANLARI DOĞRULTUSUNDA SANIĞIN HANGİSİ OLDUĞUNUN İSMEN TESBİTİNDEN SONRA SONUCUNA GÖRE SANIĞIN VE DİĞER SANIĞIN HUKUKİ DURUMLARININ TAYİNİ GEREKİRKEN EKSİK SORUŞTURMA İLE SANIK HAKKINDA KULLANMAK MAKSADIYLA ESRAR BULUNDURMAKTAN MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …bulundurmadıklarını beyan etmeleri ve ele geçirilen ve net 2.87 gram toz esrar elde edilebilecek olan kenevir bitkisinin ise sadece bir külah içinde bulunması, sanıkların bu maddeye ortak sahip oldukları veya…
 • 215. Document size : 2.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 17177
  Decision No. : 2016 / 171
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 18/01/2016
  Preview : …maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadereye dair bölümüne “Hint Keneviri Bitkisinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suç konusu…
 • 216. Document size : 3.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 6782
  Decision No. : 2015 / 6901
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 05/11/2015
  Preview : …sayılı ekspertiz raporunun temyiz incelemesi sırasında getirtilip incelenmesinden anılan maddenin kenevir bitkisi kırıntıları olduğunun anlaşılması karşısında tebliğnamedeki anılan hususa değinen bozma düşüncesine…
 • 217. Document size : 3.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 7055
  Decision No. : 2015 / 7565
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/12/2015
  Preview : …inceleme yapılmasına yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2-Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemeye gelince; 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin…
 • 218. Document size : 2.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 14850
  Decision No. : 2016 / 510
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/01/2016
  Preview : …inceleme yapılmasına yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2- )Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme dair temyize gelince; Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar…
 • 219. Document size : 3.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 422
  Decision No. : 2016 / 985
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/03/2016
  Preview : …fıkrasının müsadereye dair paragrafında yer alan “Adli Emanetin 2015/7362 sırasında kayıtlı 8 gram hint keneviri parçasının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suç konusu…
 • 220. Document size : 3.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 13553
  Decision No. : 2017 / 348
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 16/01/2017
  Preview : …fıkrasının müsadereye dair bölümde yer alan ... Adli Emanet Memurluğunun 2008/1581 sırasında kayıtlı hint keneviri bitkisi ibaresinden sonra “ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde kalan suça konu uyuşturucu…
 • 221. Document size : 7.5KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2010 / 5
  Decision No. : 2010 / 5
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 01/02/2010
  Preview : …görevli yedi er ile birlikte, Sugeçti köyünde kaçak hint keneviri ekimi ihbarını araştırmak üzere göreve çıktığı sırada, dörtyüz elli adet hint keneviri bulup, bunları erlerin kucaklarında askeri araca taşırlarken... olay sırasında önleyici kolluk devriyesi olup "Sugeçti köyü Aliler mezrası dere yatağında hint keneviri araştırması yapmak, bölgeyi kontrol etmek" üzere yaya olarak görevlendirildiği, bu görevinin Jandarmanın…
 • 222. Document size : 11.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 1335
  Decision No. : 2013 / 423
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 22/10/2013
  Preview : …etmeye elverişli hint keneviri bitkisi parçaları olduğu, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda; tüm miktarlar dâhil olmak üzere, toplam net ağırlığı 1.335 gram bulunan maddenin kenevir bitkisi olduğu, elemek...değerlendirildiğinde; Bir ihbar üzerine yakalanan sanığın üzerinde taşıdığı poşetin içerisinde ele geçirilen kenevir bitkisi dışında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yolunda teknik ya da fiziki takip, tanık beyanı…
 • 223. Document size : 6.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 1995
  Decision No. : 2016 / 1617
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/05/2016
  Preview : … DAVA : Adalet Bakanlığı'nın, 5.1.2016 tarihli yazısı ile kenevir ekme suçundan sanık R. P. hakkında Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 25.6.2013 tarihinde 2012/1042 esas ve 2013/701 sayı ve...A-) Konuyla İlgili Bilgiler: 1-) Sanık R. P. hakkında, 1.8.2012 tarihinde işlediği iddia olunan kenevir ekme suçundan Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23.8.2012 tarihinde 2012/2435 soruşturma... 2012/1118 esas ve 2012/462 iddianame sayı ile Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ikinci kez kenevir ekme suçundan dava açıldığı, bu Mahkeme tarafından 25.6.2013 tarihinde 2012/1042 esas ve 2013/701…
 • 224. Document size : 12.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 1398
  Decision No. : 2016 / 2591
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/04/2016
  Preview : …görülerek, toplamda 9 paketcik halinde net 1.6 gram esrar maddesi elde edilmesi mümkün net 4 gram kenevir bitkisi parçaları ile 13 adet uyuşturucu nitelikte hapın ele geçirildiği anlaşılmıştır. Ceza Muhakemesinin...aramasında; toplamda 9 paketcik halinde net 1.6 gram esrar maddesi elde edilmesi mümkün net 4 gram kenevir bitkisi parçaları ile 13 adet uyuşturucu nitelikte hapın ele geçirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle...görülerek, toplamda 9 paketcik halinde net 1.6 gram esrar maddesi elde edilmesi mümkün net 4 gram kenevir bitkisi parçaları ile 13 adet uyuşturucu nitelikte hapın ele geçirildiği anlaşılmıştır. Olayda niteliği…
 • 225. Document size : 13.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 3033
  Decision No. : 2017 / 4656
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/09/2017
  Preview : …geçirilen kenevir miktarının başlı başına satma veya başkasına verme amacını göstermeyeceği, söz konusu kenevirden elde edilecek esrar miktarı ve sanığın tüm aşamalarda istikrarlı bir şekilde keneviri kullanmak…
Page 9 of 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>