Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 9 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 201. Document size : 2.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 7599
  Decision No. : 2016 / 2409
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/04/2016
  Preview : …verilmesi için, bu suç yönünden dosyanın incelenmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, B-) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde: Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna…
 • 202. Document size : 2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 1916
  Decision No. : 2016 / 2467
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 16/03/2016
  Preview : …yapılan temyiz incelemesine gelince; Sanıkların, içerisinde bulundukları metruk evde ele geçirilen keneviri bitkisini, satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduklarına dair…
 • 203. Document size : 2.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 17164
  Decision No. : 2016 / 2267
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 07/03/2016
  Preview : …tedbiri uygulanmasına” ibaresinin ve müsadereyle ilgili ( 3 ) numaralı maddenin ( a ) bendine “... kenevir bitkisi parçalarının” ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından alınan…
 • 204. Document size : 2.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 290
  Decision No. : 2016 / 4305
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 05/05/2016
  Preview : …düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadereye dair bölümünde yer alan “8296 gram hint keneviri bitkisi parçaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu…
 • 205. Document size : 2.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 7310
  Decision No. : 2016 / 4012
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/04/2016
  Preview : …çıkartılarak yerine "TCK'nın 52/2. maddesi" ibaresinin ve hükmün müsadereye dair bölümüne "hint keneviri bitki kırıntısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce alınan…
 • 206. Document size : 7.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 5543
  Decision No. : 2016 / 1077
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/04/2016
  Preview : …zaman alacak olması ve emanetin 2013/576 sırasında kayıtlı toplam 126.240 gram ağırlığındaki hint kenevirinin (emanette kubar esrar olduğu belirtilen uyuşturucu maddenin) emanette muhafazasının güçlük arz...alındığından sadece emanetin 2013/576 sırasında kayıtlı toplam 126.240 gram ağırlığındaki hint kenevirinin (emanette kubar esrar olduğu belirtilen uyuşturucu maddenin) Türk Ceza Kanununun 54, CMK 256 vd...Başsavcılığı'nca 19.2.2015 tarihinde "müsaderesi talep edilen 126.240 gram ağırlığındaki hint kenevirinin uyuşturucu madde ticareti suçunun konusunu oluşturması sebebiyle müsadere talebinin kabul edilmesi…
 • 207. Document size : 2.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 35915
  Decision No. : 2017 / 126
  Authority : 19 - Criminal Chamber
  Date of decision : 11/01/2017
  Preview : …incelemede; 1- ) Sanık hakkında kurulan beraat hükmüne dair yapılan incelemede, Sanık hakkında, hint keneviri ekmek amacıyla orman alanda açma yapmak suçundan yargılama yapılırken, 2313 Sayılı Kanuna mahalefet…
 • 208. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 13479
  Decision No. : 2017 / 583
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 15/03/2017
  Preview : …serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi, 2-)Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nca suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, SONUÇ : Kanuna…
 • 209. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 11100
  Decision No. : 2017 / 3907
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/06/2017
  Preview : …suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığın, 30,1 gram esrar elde edilebilecek nitelikteki hint kenevirini kullanmak için bulundurduğuna dair savunmasının aksine devir, temin veya ticari amaçla bulundurduğu…
 • 210. Document size : 2.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 2982
  Decision No. : 2017 / 4214
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/09/2017
  Preview : …Başsavcılığı suç eşyası esas defterinin 2010/11783 sırasında kayıtlı mühürlü bez torba içerisindeki hint keneviri bitki kırıntısı ile Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nca alınan şahit numunelerin TCK'nın 54/4…
 • 211. Document size : 1.4KB Decision of Council of Ministers
  No. : 2006/11052
  Official Gazette No. : 26324
  Date of Official Gazette : 19/10/2006
  Preview : …uyuşturucu maddelerin birim miktarı için tespit edilen sabit rakamlara ilişkin tabloda yer alan kenevir, haşhaş (kaçak) ve kimyasallara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2 - Bu Karar yayımı…
 • 212. Document size : 14.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2018 / 520
  Decision No. : 2018 / 4482
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/05/2018
  Preview : …Sanığın 06/07/2012 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ve kenevir ekme suçlarından dolayı Ortaca 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/45 esas sayılı dosyasına kayden...dosyanın görevsizlikle Ortaca 1. Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine rağmen, asliye ceza mahkemesince kenevir ekme suçu ile birlikte sehven kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu yönünden de yargılamaya...suçu yönünden TCK'nın 191/2. maddesi uyarınca tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, kenevir ekme suçu yönünden ise 2313 Sayılı Kanun'un 23/5 ve TCK'nın 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası…
 • 213. Document size : 5.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 11309
  Decision No. : 2016 / 412
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/01/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 1- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik incelemede; Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren...54/1” ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine “TCK'nın 54/4” ibaresinin eklenmesi ve aynı bölümde “kenevir bitkisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce alınan…
 • 214. Document size : 6.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 8397
  Decision No. : 2017 / 5001
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 09/10/2017
  Preview : …ikamette bulunan ...'in üst armasında şalvarının cebinde gazeteye sarılı vaziyette net 1.800 gram kenevir bitkisine ait bitki parçaları ile tütün karışımı maddenin ele geçirildiği; ...'ın 07.04.2011 tarihli...kilitli poşeti koli bantlı ambalaj paket, kırmızı beyaz renkte 12 adet tablet ve 660.2 gram hint keneviri bitki kırıntısının ibaresinden sonra “ve Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Laboratuvarı'nda kalan…
 • 215. Document size : 6.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2014 / 4981
  Decision No. : 2018 / 3382
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/04/2018
  Preview : …GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : KARAR : A- ) Sanık ... hakkında verilen hükümlere yönelik olarak 1- ) Kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun...yapılan aramada ele geçirilen net 30.0 gram esrar ile esrar oranı tespit edilemeyen 3 kök hint kenevirini, satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna dair somut olay…
 • 216. Document size : 6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 6821
  Decision No. : 2018 / 2427
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 23/05/2018
  Preview : … DAVA : Yüksek Adalet Bakanlığı'nın, “kenevir ekme” suçundan sanık ... hakkındaki Adana 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 06/06/2017 tarihli, 2016/953 esas ve 2017/597 Sayılı kararının kanun yararına bozulması...incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : A- )Konuyla İlgili Bilgiler: 1- ) Şüpheli ... hakkında “kenevir ekme” suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, 15/06/2010 tarihli…
 • 217. Document size : 3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2001 / 8493
  Decision No. : 2001 / 12544
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 16/04/2001
  SUMMARY : SANIKLAR VEKİLİNİN DİLEKÇESİYLE 647 SAYILI YASANIN LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEMESİ KARŞISINDA BU TALEBİN 647 SAYILI YASANIN 6. MADDESİNİN UYGULANMASINI DA KAPSADIĞI GÖZETİLMEDEN, BU HUSUSTA OLUMLU YADA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ, YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; Ancak: Can ile saksıda yetiştirilen hint kenevirinden içtiğini bildiren, kolluk ve Devlet Güvenlik Mahkemesi C.Savcılığı beyanı dışında dosyaya yansıyan…
 • 218. Document size : 2.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2001 / 30360
  Decision No. : 2002 / 2735
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/01/2002
  SUMMARY : SANIĞIN HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRDİĞİ VE İÇTİĞİ YOLUNDAKİ İHBAR ÜZERİNE EVİNDE YAPILAN ARAMA SIRASINDA EVİNİN ÇATI KATINDA GÖREVLİLERCE KOLAYCA BULUNABİLECEK ŞEKİLDE KURUMAYA BIRAKTIĞI YERDE BULUNAN UYUŞTURUCU MADDELERİ TESLİM ETMESİNİN SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YA DA SUÇ VASFININ DEĞİŞTİRMEYE YARAYACAK NİTELİKTE YARDIM VE HİZMET OLARAK KABULÜ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN SOMUT OLAYDA TÜRK CEZA KANUNU 405/2. MADDESİ UYGULANARAK CEZA İNDİRİMİNE GİDİLEMEZ.
  Preview : …içeriğine ve tutanak düzenleyicilerinin yargılama aşamasındaki yeminli beyanlarına göre, sanığın hint keneviri yetiştirdiği ve içtiği yolundaki ihbar üzerine evinde yapılan arama sırasında evinin çatı katında…
 • 219. Document size : 3.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2004 / 14340
  Decision No. : 2005 / 405
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/01/2005
  SUMMARY : 1) 5275 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 1. MADDESİ GEREĞİNCE, TEKERRÜR ESAS ALINAN PARA CEZASININ 100 YTL. 1 GÜN ÜZERİNDEN HAPİS CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ SURETİYLE ARTIRMA YAPILMASINDA ZORUNLULUK BULUNMASI BOZMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN, ANCAK, BU AYKIRILIĞIN YENİDEN DURUŞMA YAPILMAKSIZIN DÜZELTİLMESİ MÜMKÜNDÜR. 2) M. Y.NİN GÖMLEK CEBİNDE ELE GEÇİRİLEN 0,4 GRAMDAN İBARET HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ PARÇALARININ BULUNMASININ OLAĞAN OLDUĞU; GÖREVLİLERİN BİLGİSİNİN OLMADIĞI AŞAMADA SÖZ KONUSU UYUŞTURUCU MADDEYİ KULLANMAK İÇİN ALDIĞINI SÖYLEYEREK İKRARI İLE BU SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN SANIK HAKKINDA CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …suçundan soruşturma yapılırken sanık M. Y.nin gömlek cebinde ele geçirilen 0,4 gramdan ibaret hint keneviri bitkisi parçalarının bulunmasının olağan olduğu; görevlilerin bilgisinin olmadığı aşamada söz konusu…
 • 220. Document size : 3.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 1991 / 3459
  Decision No. : 1991 / 5248
  Authority : 5 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/11/1991
  SUMMARY : SANIĞIN SONRADAN ELE GEÇİRİLEN ESRAR MADDESİNİ MÜSTAKİL VE YENİ BİRKASTI ALTINDA BULUNDURDUĞUNU KABULE YETERLİ DELİLLERİN NELER OLDUĞUAÇIKLANMADAN HÜKÜM KURULMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
  Preview : … Ancak; 1 - Dosya içeriğinden Bismil İlçesi Karahan köyünde bir tarladan söküp getirdiği hint kenevirinden elde edilen esrar maddesini, iki ayrı yerde gizleyen sanık Naci Dalgın'ın bunun 4.175 gramını…
 • 221. Document size : 13.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2008 / 133
  Decision No. : 2008 / 162
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 03/06/2008
  Preview : … DAVA : İçmek amacıyla hint keneviri ekmek suçundan sanığın 2313 sayılı Yasanın 23 /son, TCY'nın 59/2, 647 sayılı Yasanın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca 10 eşit taksitte taksitlendirilmek üzere 4.455.000...yukarıdaki tedbirlere uymadığı takdirde cezasının infaz olunacağının ihtar olunmasına, 6- Bir kök hint kenevirinin 5237 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca müsaderesine, karar verilmiştir. Sanık müdafii tarafından...değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır: KARAR : Sanığın içmek amacıyla hint keneviri ekmek suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi…
 • 222. Document size : 13.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2008 / 7-133
  Decision No. : 2008 / 162
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 03/06/2008
  SUMMARY : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İLİŞKİN DİĞER KOŞULLARIN YEREL MAHKEMESİNCE DEĞERLENDİRİLEREK, SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİNDE ZORUNLULUK BULUNDUĞUNA İŞARET EDEN ÖZEL DAİRE BOZMA İLAMI YERİNDE OLUP, YARGITAY C.BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ AÇIKLANAN BU GEREKÇELERLE REDDİNE KARAR VERİLMELİDİR.
  Preview : … DAVA : İçmek amacıyla hint keneviri ekmek suçundan sanığın 2313 sayılı Yasanın 23/son, TCY'nın 59/2, 647 sayılı Yasanın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca 10 eşit taksitte taksitlendirilmek üzere 4.455.000...yukarıdaki tedbirlere uymadığı takdirde cezasının infaz olunacağının ihtar olunmasına, 6- Bir kök hint kenevirinin 5237 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca müsaderesine, karar verilmiştir. Sanık müdafii tarafından...Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır: Sanığın içmek amacıyla hint keneviri ekmek suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi…
 • 223. Document size : 2.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 1997 / 9425
  Decision No. : 1997 / 9640
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 30/09/1997
  SUMMARY : TANIK BEYANLARI DOĞRULTUSUNDA SANIĞIN HANGİSİ OLDUĞUNUN İSMEN TESBİTİNDEN SONRA SONUCUNA GÖRE SANIĞIN VE DİĞER SANIĞIN HUKUKİ DURUMLARININ TAYİNİ GEREKİRKEN EKSİK SORUŞTURMA İLE SANIK HAKKINDA KULLANMAK MAKSADIYLA ESRAR BULUNDURMAKTAN MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …bulundurmadıklarını beyan etmeleri ve ele geçirilen ve net 2.87 gram toz esrar elde edilebilecek olan kenevir bitkisinin ise sadece bir külah içinde bulunması, sanıkların bu maddeye ortak sahip oldukları veya…
 • 224. Document size : 2.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 17177
  Decision No. : 2016 / 171
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 18/01/2016
  Preview : …maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadereye dair bölümüne “Hint Keneviri Bitkisinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suç konusu…
 • 225. Document size : 3.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 6782
  Decision No. : 2015 / 6901
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 05/11/2015
  Preview : …sayılı ekspertiz raporunun temyiz incelemesi sırasında getirtilip incelenmesinden anılan maddenin kenevir bitkisi kırıntıları olduğunun anlaşılması karşısında tebliğnamedeki anılan hususa değinen bozma düşüncesine…
Page 9 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>