Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 8 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 176. Document size : 13.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 6675
  Decision No. : 2018 / 1371
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 13/03/2018
  Preview : … hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde: Kenevir ekme suçunun iştirak halinde işlendiğinin kabulü karşısında dosya kapsamında ele geçen dikili kenevir bitkisinin...ONANMASINA, 4- ) Sanıklar ..., ..., ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme, sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde: Sanık ...'un ev araması...olumsuz karar verilmesi, kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun iştirak halinde işlendiğinin kabul edilmesi sebebiyle dosya kapsamında ele geçen dikili kenevir bitkisi ve uyuşturucu maddenin…
 • 177. Document size : 10KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 85
  Decision No. : 2007 / 109
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 22/05/2007
  Preview : …hususunda mehil verilmesine ve taksitlendirilmesine, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla izinsiz hint keneviri yetiştirme suçundan 2313 sayılı Yasanın 3. maddesi aracılığıyla 23/4. fıkrasının 2. cümlesi ile...ile 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Geçici 1 ve 30. maddeleri uyarınca, izinsiz hint keneviri yetiştirmek ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından açılan kamu davalarının birlikte görülemeyeceği...sebebiyle, gerek uyuşturucu madde ticareti gerekse uyuşturucu madde elde etmek amacıyla izinsiz hint keneviri yetiştirme suçlarının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasında yazılı yargılama usulüne tabi duruma…
 • 178. Document size : 8.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 235
  Decision No. : 2017 / 5232
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 17/10/2017
  Preview : …incelendi. Gereği Görüşülüp Düşünüldü: KARAR : 1-) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde; Hükmün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesinden...Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 3-) Sanık ... hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde; Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde...maddesiyle eklenen son cümleye göre, durma kararı niteliğinde olup itiraz kanun yoluna tabi olması; kenevir ekme suçunda ise, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların, CMK'nın 231.…
 • 179. Document size : 6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 13539
  Decision No. : 2005 / 8098
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 20/06/2005
  SUMMARY : SANIĞIN EVİNDE İHBAR ÜZERİNE YAPILAN ARAMADA HAKİM KARARI ALINMAMIŞTIR.
  HAKİM KARARI ALINMASINI ENGELLEYECEK GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALİN VARLIĞINI GÖSTEREN BİR TESPİT, BİLGİ VE BELGE'DE BULUNMAMAKTADIR. DOLAYISIYLA HAKİM KARARI OLMAKSIZIN ARAMA YAPMAYI YASAL KILAN GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALİN VARLIĞI DA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
  Preview : …sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Telefon ihbarı ile sanığın ikametinde kenevir bitkisi olduğu bilgisi alınması üzerine ilçe merkezinde, gecikmesinde ne gibi sakınca olduğu belirtilmeden...ettiği de belirtilmeden ikametinde yapılan aramada evin içinden geçilerek gidilen arka bahçede 27 kök kenevir bitkisi tespit edilmiş, sanığın ikrarı da olmadığından, bu şekilde arama sonucu elde edilen delille...verildi. KARŞI OY : Sanığın aramaya muvafakatı ve CMUK. 97.maddesine göre yapılan aramada elde edilen kenevir bitkilerinin bulunması nedeniyle bozma kararına muhalifim. …
 • 180. Document size : 5.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 861
  Decision No. : 2016 / 1641
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/05/2016
  Preview : …maddesinde düzenlenen “kenevir ekme” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın, kiralayıp ektiği mısır tarlasında dikili durumda 422 kök kenevirin ele geçirildiği...geçirildiği, ancak diğer sanıkların ekili haldeki kenevirlerin sökülmesi eylemine sanığın da iştirak ettiğine dair kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat…
 • 181. Document size : 5.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 3289
  Decision No. : 2017 / 4973
  Authority : 14 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/10/2017
  Preview : …ele geçirilen hint keneviri tohumlarının bulundurulmasının suç teşkil etmemesi ve ekili vaziyette bulunan on kök hint kenevirine dair olarak bu sanık hakkında izinsiz hint keneviri yetiştirmek suçundan…
 • 182. Document size : 5.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 2438
  Decision No. : 2016 / 4300
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/12/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelendi. Gereği Görüşülüp Düşünüldü: KARAR : A-) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER : Kenevir ekme suçundan sanık hakkında, Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu 13.04.2011 tarihinde...tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı hususuna ilişkindir. Somut olayın incelenmesinde; Kenevir ekme suçundan sanık ...'ın sübuta eren eylemi sebebiyle 2313 Sayılı Kanun'un 23/ son, TCK.nın 62/1...tarihli 2011/23118 esas ve 2012/18654 Sayılı ONAMA KARARININ KALDIRILMASINA, 3-) Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi; Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı…
 • 183. Document size : 3.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 3318
  Decision No. : 2007 / 673
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 12/02/2007
  Preview : …DAVA : Dişi hint keneviri ekmek suçundan sanık 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un 23/son, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59, 81/1-3.maddeleri uyarınca 1 yıl 4 ay 15 gün hapis...göre cezalandırılır." Şeklindeki düzenlemeler ve Mahkemece de sanığın eyleminin içmek amacıyla hint keneviri yetiştirmek olarak kabul edilmesi karşısında, lehe kanun uyarlaması yapılarak 5237 sayılı Kanun'un…
 • 184. Document size : 4.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 5555
  Decision No. : 2015 / 33428
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 22/12/2015
  Preview : …görevlilere 10 TL karşılığında 1,2 gram kenevir bitkisi parçalarını sattığı, ertesi gün 27/03/2011 tarihinde görevlilerin sanıktan 10 TL karşılığında 0,9 gram kenevir bitkisi parçaları daha aldıkları; kolluk…
 • 185. Document size : 4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 12312
  Decision No. : 2016 / 661
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/01/2016
  Preview : …olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 2-) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi...maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hükmün müsadereye dair 11. fıkrasında yer alan "... keneviri bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve İzmir Kriminal Polis Laboratuvarınca alınan numunelerin"…
 • 186. Document size : 3.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 15790
  Decision No. : 2016 / 654
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/01/2016
  Preview : …olarak gerekli kararın yetkili ve görevli itiraz merciince verilmesine, 2-) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Kenevir ekme suçundan yargılandığı davada hakkındaki hükmün açıklanmasının geri…
 • 187. Document size : 4.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 9756
  Decision No. : 2017 / 4965
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 09/10/2017
  Preview : … DAVA : Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : KARAR : 1-)Sanık ... hakkında kenevir ekme suçuna dair olarak verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik kanun yolu talebinin...uygulanmasına” ibaresinin eklenmesi, 2-)Hüküm fıkrasının müsadereye dair bölümünde yer alan "1 kök keneviri bitkisinin" ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce…
 • 188. Document size : 4.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 92
  Decision No. : 2016 / 1958
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/02/2016
  Preview : …ve 3. fıkralar kapsamında bir bütün olarak incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : Sanık hakkında kenevir ekme suçundan açılan davanın yargılaması sonunda Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22.08.2013 tarih 2013/29-2013/201...doğrudan hükmedilmesi gerekmektedir. Somut olaya gelince; sanığın 10.01.2013 tarihinde işlemiş olduğu kenevir ekme suçu sebebiyle Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.07.2013 tarih ve 2013/70-2013/617 Sayılı…
 • 189. Document size : 2.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 25625
  Decision No. : 2002 / 21581
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 18/06/2002
  SUMMARY : ÜST VE EV ARAMASINDA HERHANGİ BİR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLMEYEN VE HAKKINDA DİĞER SANIĞIN ATFI CÜRÜM NİTELİĞİNDE KALABİLECEK BEYANLARI DIŞINDA DELİL BULUNMADIĞI AŞAMADA, SANIK, ANNESİNE AİT EVDE YAPILAN ARAMADA ELE GEÇEN UYUŞTURUCU MADDENİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL EDEREK SUÇUNUN ETRAFLICA ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLADIĞINDAN KOŞULLARI OLUŞTUĞU HALDE TCK.NIN 405/2. MADDESİNİN UYGULANMAMASI, USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK SUÇU İLE TCK.NIN 404/2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN ESRAR MADDESİ BULUNDURMAK VE KULLANMAK SUÇU TCK.NIN 86. MADDESİ ANLAMINDA AYNI CİNS SUÇ OLMADIĞI HALDE TCK.NIN 81/2. MADDESİNİN UYGULANMASI HUKUKA AYKIRIDIR.
  Preview : …1-Tekerrüre esas alınan ve 2313 sayılı Yasanın 23/son maddesinde yaptırıma bağlanan izinsiz hint keneviri ekmek suçu ile TCK.nın 404/2. maddesinde öngörülen esrar maddesi bulundurmak ve kullanmak suçu TCK…
 • 190. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 1990 / 3008
  Decision No. : 1990 / 4293
  Authority : 5 - Criminal Chamber
  Date of decision : 11/10/1990
  SUMMARY : SANIK BİLAL ESRAR İLE YAKALANMIŞTIR. UYUŞTURUCUYU ADEM'İN EVİNDENÇALDIĞNI SÖYLEMESİ ÜZERİNE EVDE YAPILAN ARAMADA KENEVİR ELDE EDİLMİŞ-TİR. BİLAL HAKKINDA TCK 404/SON UYGULANMASININ TARTIŞILMASI GEREKİR.
  Preview : …evinden çaldığını söylemesi sonucu adı geçen sanığın evinde yapılan aramada esrar hammadesi olan Kenevir bitkisinin elde edilmiş bulunduğunun anlaşılması karşısında, hakkında TCK.nun 404/son. maddesinin…
 • 191. Document size : 2.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2008 / 10216
  Decision No. : 2011 / 56144
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/10/2011
  Preview : …yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün bozulmasına, B-) İzinsiz hint keneviri ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: 1-) Hükümden sonra 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren…
 • 192. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2004 / 24873
  Decision No. : 2005 / 1169
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/02/2005
  SUMMARY : OLAYDAN HEMEN SONRAKİ TUTANAK VE KOLLUK ANLATIMLARINA, SUÇA KONU UYUŞTURUCULARIN BULUNDUĞU YERE, KENEVİRLERİN EKİLDİĞİ YERİN SANIK TARAFINDAN KİRALANMIŞ OLMASINA GÖRE MAHKUMİYET YERİNE, SOSYAL YAPI GEREĞİ SONRADAN DİĞER SANIK BÜYÜK ABİSİNİ KURTARMAK AMACIYLA SUÇU ÜSTLENEN SANIĞIN İKRARINA DEĞER VERİLMEMELİDİR.
  Preview : …'ın birlikte ikamet ettikleri evin bahçesinde ele geçirildiği ve bu maddelerin elde edildiği hint keneviri bitkilerinin yetiştirildiği arazinin sanık İ. tarafından kiralanmış olduğunun anlaşılması karşısında…
 • 193. Document size : 7.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 10-108
  Decision No. : 2007 / 152
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 19/06/2007
  SUMMARY : 5237 SAYILI TCY'NİN 61. MADDESİ UYARINCA, HAKİMİN TEMEL CEZAYI BELİRLERKEN DAYANDIĞI GEREKÇE, SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ, İŞLENMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR, İŞLENDİĞİ ZAMAN VE YER, SUÇ KONUSUNUN ÖNEM VE DEĞERİ, MEYDANA GELEN ZARAR VEYA TEHLİKENİN AĞIRLIĞI, FAİLİN KAST VEYA TAKSİRE DAYALI KUSURUNUN AĞIRLIĞI, FAİLİN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİKİ İLE İLGİLİ DOSYAYA YANSIYAN BİLGİ VE BELGELERİN İSABETLE DEĞERLENDİRİLDİĞİNİ GÖSTERİR BİÇİMDE YASAL VE YETERLİ OLMALIDIR.
  Preview : …ise 4 adet yapraklı bitki ile 3 adet yaprakları toplanmış kenevir bitkisinin ele geçirildiği, K.'ın evinin bahçesinde ise 56 kök dişi hint keneviri ele geçirilerek imha edildiği, ele geçen tüm bitkilerden...göre infazına, haklarında aynı Yasa'nın 63. maddesinin uygulanmasına ve tutuk hallerinin devamına, kenevir bitkilerinin 54/1-4. madde uyarınca müsaderesine, uyuşturucu ihtiva etmeyen bitkilerin ise iadesine...maddesinin 1154 gram olduğu, bu şekilde her iki sanığın, toplam 1154 gram toz esrar elde edilebilecek kenevir bitkisini satışa arzettikleri, somut olayda, suçun sübutu ve nitelendirilmesinde bir isabetsizlik…
 • 194. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 11072
  Decision No. : 2007 / 871
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/02/2007
  SUMMARY : 5252 SAYILI YASANIN 18.05.2005 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5349 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK 6/2. MADDE FIKRASININ B BENDİNDE 01.06.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENMİŞ OLAN SUÇLARLA İLGİLİ OLARAK 765 SAYILI TCK.NUN 13 VE 15.MADDELERİNİN UYGULANMASI ZORUNLU OLAN HALLERDE; HAPİS CEZALARINDA KANUNLARINDA AKSİNE BİR HÜKÜM YOKSA ALT SINIRI YEDİ GÜN ÜST SINIR BEŞ YIL OLARAK UYGULANACAĞININ HÜKME BAĞLANMIŞ OLMASINA GÖRE DAVAYA BAKMAKLA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'DİR.
  Preview : …DAVA : İzinsiz dişi hint keneviri ekmek suçundan sanık 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un 23/son, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59/1. maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası…
 • 195. Document size : 2.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 96
  Decision No. : 2007 / 13851
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/11/2007
  SUMMARY : SANIĞIN CEZAEVİNDE TUTUKLU KARDEŞİNİ ZİYARETE GELDİĞİNDE ÜZERİNDE YAPILAN ARAMADA ESRAR İÇEREN HİNT KENEVİRİ BULUNMASI KARŞISINDA, EYLEMİN CEZAEVİNE UYUŞTURUCU MADDE SOKMAYA KALKIŞMAK VE UYUŞTURUCU MADDE NAKLETMEK SUÇLARINI OLUŞTURDUĞU, DAHA AĞIR CEZAYI İÇERMESİ NEDENİYLE 5237 SAYILI YASA'NIN 188/3. MADDESİ GEREĞİNCE BELİRLENECEK CEZANIN 297/1. MADDESİNİN SON CÜMLESİ UYARINCA 1/2 ORANINDA ARTIRILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.
  Preview : …ayakkabı topuğunun iç kısmı oyulmak suretiyle oluşturulan bölümde net 3.016 gram esrar içeren hint keneviri bitkisinin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin cezaevine uyuşturucu madde…
 • 196. Document size : 7.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 108
  Decision No. : 2007 / 152
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 19/06/2007
  Preview : …4 adet yapraklı bitki ile 3 adet yaprakları toplanmış kenevir bitkisinin ele geçirildiği, Kazım'ın evinin bahçesinde ise 56 kök dişi hint keneviri ele geçirilerek imha edildiği, ele geçen tüm bitkilerden...göre infazına, haklarında aynı Yasa'nın 63. maddesinin uygulanmasına ve tutuk hallerinin devamına, kenevir bitkilerinin 54/1-4. madde uyarınca müsaderesine, uyuşturucu ihtiva etmeyen bitkilerin ise iadesine...maddesinin 1154 gram olduğu, bu şekilde her iki sanığın, toplam 1154 gram toz esrar elde edilebilecek kenevir bitkisini satışa arzettikleri, somut olayda, suçun sübutu ve nitelendirilmesinde bir isabetsizlik…
 • 197. Document size : 2.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 13928
  Decision No. : 2005 / 7339
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 15/06/2005
  SUMMARY : 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 7. MADDESİNDE "ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA" 5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN 9. MADDESİNDE "LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL" KURALLARININ DÜZENLENMESİ, AYNI KANUNUN 12. MADDESİ İLE 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARIN HÜKÜMDEN SONRA 01.06.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNMASI KARŞISINDA; SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HÜKÜMLERİ DE NAZARA ALINARAK YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI, BOZMAYI GEREKTİRİR.
  Preview : …delaletiyle 23. maddesinin son fıkrasının son cümlesinde düzenlenen münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi suçunun cezası bir yıldan az olmamak üzere hapis olup, 765 sayılı TCK'nun 15. maddesine…
 • 198. Document size : 11.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 294
  Decision No. : 2012 / 253
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 26/06/2012
  Preview : …alınan ekspertiz raporuna göre; ?net dokuzyüzyetmişdört gram ağırlığındaki maddenin kenevir bitkisi parçaları olduğu, kenevir bitkisi parçalarının hiçbir işleme tabi tutulmadan esrar gibi kullanılabileceği...sanığın bulunduğu yere gidildiği ve yapılan aramada, araç içerisinde bir poşette dokuzyüzyetmiş gram kenevir bitkisi bulunduğu, Olay yeri tespit ve yakalama tutanağında; ?olay yerine gidildiğinde sanığın aracın...Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; Aracında yapılan arama sonucu ele geçen kenevir bitkisi dışında, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yolunda başka bir kanıtın elde edilememesi…
 • 199. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2009 / 20215
  Decision No. : 2010 / 5844
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 30/03/2010
  SUMMARY : TEKERRÜRE ESAS ALINAN SABIKA KAYDINDAKİ İLAM İLE İLGİLİ SUÇ TARİHİN VE SONRAKİ SUÇ TARİHİNİN 01.06.2005 TARİHİNDEN ÖNCE OLDUĞU HALDE; UYGULAMA YERİ BULUNMAYAN, 5237 SAYILI YASA'NIN 58. MADDESİNDE YER ALAN TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ, YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …07.2005 tarihleri arasında yürürlükte kaldığı, mahkemece de sanığın eyleminin içmek amacıyla hint keneviri yetiştirmek olarak kabul edilmesi karşısında, lehe kanun uygulaması yapılırken atılı eylemin 5237…
 • 200. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 13590
  Decision No. : 2008 / 1012
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 13/02/2008
  SUMMARY : EYLEMİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN'UN 23/SON MADDESİ KAPSAMINDA KALDIĞI VE MADDEDE ÖNGÖRÜLEN CEZANIN ÜST SINIRININ 5237 SAYILI KANUN'UN 49/1. MADDESİ GEREĞİNCE 20 YIL HAPİS VE AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLARDAN BULUNDUĞU GÖZETİLMELİDİR.
  Preview : …DAVA : Esrar maddesi elde etmek amacıyla izinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık A. K.'ın 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un, 23/son maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası…
Page 8 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>