Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 6 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 126. Document size : 2.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 16739
  Decision No. : 2015 / 6949
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 09/11/2015
  Preview : …incelemesinde; Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Suç konusu 10 kök kenevirin niteliği ile miktarına bağlı olarak önem ve değeri ile oluşturduğu tehlikenin ağırlığına göre, 5237...hakkında 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Sanığın, kenevir ekme suçuyla ilgisi olduğuna ya da diğer sanık F. D.'in suçuna iştirak ettiğine dair, mahkumiyetine…
 • 127. Document size : 2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 16463
  Decision No. : 2016 / 1433
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/03/2016
  Preview : …verilmesi gerektiği, 2-)Adli emanetin 2015/398 sırasında kayıtlı uyuşturucu madde içermediği anlaşılan kenevir bitkisi tohumlarından alınan şahit numune ile bu tohumlardan analiz sonrası iade olunanların sanığa...ibaresinin eklenmesi ile "Adli emanetin 2015/398 sırasında kayıtlı uyuşturucu madde içermediği anlaşılan kenevir bitkisi tohumlarından alınan şahit numune ile bu tohumlardan analiz sonrası iade olunanların sanığa…
 • 128. Document size : 2.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 11120
  Decision No. : 2016 / 831
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/02/2016
  Preview : …merciince verilmesi için, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 2- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; a- )Hükme esas alınan, ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin...olarak beyanının alındığı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2008/124 esas sayılı dava dosyası ile ... hakkında kenevir ekme suçundan görülen 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2008/496 esas sayılı dosyalarının getirtilerek…
 • 129. Document size : 1.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 9176
  Decision No. : 2016 / 392
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/01/2016
  Preview : …sebebiyle temyiz incelemesine yer olmadığına, gereğinin merciince yapılmasına, 2- ) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde; Hükümlerin 1412 Sayılı CMUK'nın 310. maddesinde...süreden sonra olan temyiz isteminin CMUK'nın 317. maddesi gereğince REDDİNE, 3- ) Sanık hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesine gelince; UYAP sisteminden alınan ve dosya içerisine…
 • 130. Document size : 2.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 2688
  Decision No. : 2016 / 2723
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/10/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : A- ) Sanık hakkındaki "kenevir ekme" suçundan kurulan hükmün incelenmesi: Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin...yapılmıştır. Savunmasının aksine, ele geçen suç konusu uyuşturucu maddeyle ve dikili haldeki 116 kök kenevir bitkisiyle ilgisi olduğuna veya suçları sabit olan diğer sanığın suçlarına iştirak ettiğine ilişkin…
 • 131. Document size : 2.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 10215
  Decision No. : 2017 / 667
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/01/2017
  Preview : … DAVA : Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : A-) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde; TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa...temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, B-) Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, kenevir ekme ve 6136 Sayılı kanuna muhalefet suçlarından verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde;…
 • 132. Document size : 2.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 11001
  Decision No. : 2016 / 415
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/01/2016
  Preview : …karar verildiği anlaşıldığından, inceleme yapılmasına yer olmadığına, 2- ) Sanık S. Ö. hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542...diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 3- ) Sanık A. E. hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; UYAP ortamından alınıp dosya içine konulan nüfus…
 • 133. Document size : 2.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 5287
  Decision No. : 2017 / 7308
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/12/2017
  Preview : …750 gram hint keneviri bitki parçaları bulunduğu, bunun dışında 29.10.2008 tarihinde çıkan kavga sonucunda sanığın yapılan üst aramasında net 1,75 gram esrar elde edilebilecek hint keneviri bitki kırıntılarının…
 • 134. Document size : 6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 15
  Decision No. : 2016 / 4359
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/06/2016
  Preview : …bahçesine kenevir bitkisi ektikleri yönünde yapılan ihbar üzerine 'e ait sebze bahçesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2012/830 değişik iş sayılı kararı ile yapılan arama sonucu ekili vaziyette 215 kök kenevir bitkisi...tarihinde ... ve ....in ...'e ait Beşiri ilçesi ... Beldesi ... Mahallesinde bulunan sebze bahçesine kenevir bitkisi ektikleri yönünde yapılan ihbar üzerine ...'e ait sebze bahçesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nin...Mahkemesi'nin 2012/830 değişik iş sayılı kararı ile yapılan arama sonucu ekili vaziyette 215 kök kenevir bitkisi, ayrıca yaklaşık 200 gram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildiği, bunun üzerine , ... ve hakkında…
 • 135. Document size : 6.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 10565
  Decision No. : 2018 / 1245
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 05/03/2018
  Preview : …hint keneviri bitkisi ele geçirildiği, Sanık ...'ın ikametinde yapılan aramada bahçede bulunan çam ağacının alt kısmında boyları 5 cm ile 20 cm arasında toplam 30 adet yeni sulanmış hint kenevir bitkisi...ekili vaziyette 05-30 cm uzunluğunda 22 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildiği anlaşılmakla; Zamanaşımı süresi içerisinde, sanıklar hakkında “kenevir ekme” suçundan dava açılması mümkün görülmüştür....balkonunda bulunan saksılara ekili halde tahmini uzunlukları 5-10 cm arasında bulunan 18 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildiği, Sanık ...'nın ikametinde yapılan aramada bahçe duvarı yanında saksı ve…
 • 136. Document size : 56.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 144
  Decision No. : 2005 / 150
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 29/11/2005
  Preview : …ettiğini ve hint kenevirlerini söküp imha ettiklerini öğrenince teslim olup, uyuşturucu kullandığını söylediğini belirterek suçunu ikrar etmiş; temyiz dilekçesinde dahi: ektiği kenevirin cüz'i miktarda olduğunu...damına hint keneviri bitkisi ekip yetiştirdiğini, bunların yapraklarını kurutarak esrar elde edip içtiğini, bilahare hakkında ihbar vaki olduğunu ikrar etmiş; temyiz dilekçesinde dahi hint keneviri bitkisi...sanığın evinin damında hint keneviri bitkisinin yetiştirildiğinin öğrenildiğini ileri sürerek hakim kararı olmadan 24.5.2001 günü arama yapmış, arama sonunda 50 kök hint keneviri bulunmuştur. Arama sırasında…
 • 137. Document size : 56.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 7-144
  Decision No. : 2005 / 150
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 29/11/2005
  SUMMARY : HUKUK SİSTEMİMİZ, HUKUKUN GENEL İLKELERİ ADI VERİLEN VE UYGAR DÜNYANIN TÜM MEDENİ ÜLKELERİNDE UYGULANAN KURALLARI DA HUKUK KURALI OLARAK KABUL ETMEKTEDİR.
  Preview : …ettiğini ve hint kenevirlerini söküp imha ettiklerini öğrenince teslim olup, uyuşturucu kullandığını söylediğini belirterek suçunu ikrar etmiş; temyiz dilekçesinde dahi: ektiği kenevirin cüz 'i miktarda...damına hint keneviri bitkisi ekip yetiştirdiğini, bunların yapraklarını kurutarak esrar elde edip içtiğini, bilahare hakkında ihbar vaki olduğunu ikrar etmiş; temyiz dilekçesinde dahi hint keneviri bitkisi...sanığın evinin damında hint keneviri bitkisinin yetiştirildiğinin öğrenildiğini ileri sürerek hakim kararı olmadan 24.5.2001 günü arama yapmış, arama sonunda 50 kök hint keneviri bulunmuştur. Arama sırasında…
 • 138. Document size : 9.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2011 / 48
  Decision No. : 2011 / 128
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 14/06/2011
  SUMMARY : SONUÇTA SANIĞA VERILECEK CEZANIN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA OLANAK SAĞLAYACAK SINIRLAR IÇINDE KALMA OLASILIĞININ BULUNMASI HALINDE BU AYKIRILIKLARIN TESPITI YANINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASININ DA DEĞERLENDIRILMESI AMACIYLA HÜKMÜN BOZULMASI, SANIĞA YEREL MAHKEMECE HÜKMEDILEN SONUÇ 1 YIL 3 AY HAPIS CEZASINDAN DAHA FAZLA BIR CEZA TAYIN EDILMESI GEREKIRKEN HUKUKA AYKIRI BIR UYGULAMA ILE MEVCUT CEZANIN VERILDIĞININ ANLAŞILMASI HALINDE ISE, KAZANILMIŞ HAK KURALI NEDENIYLE ORTAYA ÇIKAN HAFIF CEZADAN ÖTÜRÜ IKINCI KEZ AVANTAJLI BIR UYGULAMA ANLAMINA GELEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA HÜKMEDILEMEYECEĞININ GÖZETILMESI GEREKIR.
  Preview : …tüm beyanlarında, suça konu kenevirlerin ekili olduğu tarlanın kendisine ait olduğunu, ancak tarlaya işçisi diğer sanık M.'in baktığını, tarlaya mısır ektiğini, kenevirleri ise 15-20 günde bir tarlaya...etmiş olup, sanık M. ise kenevirlerin kendisine ait olmadığını, Sanık H.'a ait olduğunu beyan etmiştir. Dosya kapsamı incelendiğinde ise ele geçirilen 106.500 kök hint keneviri ve soruşturma evrakı ayrılarak...'ın temyiz isteğinin incelemesinde; Sanık H.'ın diğer sanıkla birlikte esrar elde etmek amacyla kenevir ekme suçunu gerçekleştirdiği halde yardım eden kabulüyle 5237 sayılı TCK'nın 39. maddesi uygulanarak…
 • 139. Document size : 19KB Statute
  No. : 2313
  Date of enactment : 12/06/1933
  Official Gazette No. : 2435
  Date of Official Gazette : 24/06/1933
  Preview : …23/5/1990-3652/1 md.) Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini...çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat...ihraç ve satışı memnudur. Madde 3 - (Değişik: 22/5/1979-2236/1 md.) Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır. Madde 4 -…
 • 140. Document size : 3.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 11185
  Decision No. : 2005 / 17614
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 30/11/2005
  SUMMARY : SANIĞIN EYLEMİ "UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK" OLARAK DEĞERLENDİRİLİP, EYLEMİ HAKKINDA LEHE OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 5237 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİNİN KABUL EDİLMESİNE GÖRE; UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN KİŞİNİN UYUŞTURUCU MADDEYİ KULLANMADAN ÖNCE, UYUŞTURUCU MADDEYİ SATIN ALMA, KABUL ETME VEYA BULUNDURMA EYLEMİNİ DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ, BÖYLECE 5237 SAYILI TCK.NUN 191/1. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇU İŞLEMİŞ OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEDEN, 5237 SAYILI TCK.NUN 191/1. MADDESİNİN EYLEME BİR CEZA ÖNGÖRMEDİĞİ KABUL EDİLEREK, TEMEL CEZA BELİRLENMEDEN TEDBİR KARARINA HÜKMEDİLMESİ SURETİYLE, SANIĞIN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE UYMAMASI HALİNDE 191. MADDESİ 5. FIKRASININ UYGULANAMAZ HALE GETİRİLMESİ HATALIDIR.
  Preview : …incelendi, gereği görüşüldü: KARAR : 1- Dosya kapsamı ve arama, el koyma tutanaklarından suç konusu kenevirlerin dikili olarak ele geçirildiği, suç tarihine göre eyleminin, "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin...Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 3. maddesinde yazılı "Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır." kuralına aykırılık oluşturduğu...oluşturduğu, müeyyidesinin ise, 2313 sayılı Kanunun 23/4. maddesinde "... 3 üncü maddedeki yasak hilafına kenevir ekenler bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar." şeklinde öngörüldüğü; suç…
 • 141. Document size : 4.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 484
  Decision No. : 2016 / 3848
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 18/04/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 1- ) Kenevir ekme ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede , Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542...temyiz itirazlarının reddine, Ancak; a- )... Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suça konu kenevirlerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, b- ) 6136 Sayılı..."kırıntısının" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suça konu kenevirlerden alınan numunelerin" ibaresinin eklenmesi, 6136 Sayılı Kanuna muhalafet suçundan kurulan hükmün…
 • 142. Document size : 4.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2013 / 7664
  Decision No. : 2017 / 4131
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/09/2017
  Preview : …1 metre arasında dikili vaziyette 364 kök dişi kenevir ele geçirilmesi, dosyadaki uzmanlık raporuna göre, emanete alınan ve 226 gram gelen 1 kök kenevir ile 14 gram kubar esrardan net 40 gram esrar elde...olarak verdiği 30.11.2012 tarihli ek kararı kaldırılarak yapılan incelemede; A-) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Olay tarihinde sanığın evinin bahçesiyle bitişiğindeki…
 • 143. Document size : 4.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 11321
  Decision No. : 2018 / 4115
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 09/10/2018
  Preview : …incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : 1- )Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde: 5275 Sayılı Kanun'un 108/3. maddesinde...itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 2- )Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde: Yargılama sürecindeki işlemlerin...alan “TCK'nın 55. maddesi” ibaresinin çıkarılarak yerine “108,5 gram kubar esrar maddesiyle 4 kök kenevir bitkisinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce…
 • 144. Document size : 5.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 10-90
  Decision No. : 2003 / 128
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 29/04/2003
  SUMMARY : YEREL MAHKEMENİN GEREKÇE DE GÖSTERMEK SURETİYLE ERTELEME İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERMESİNE İLİŞKİN TAKDİRİNİ KABUL ETMEK GEREKİR.YERLEŞMİŞ YARGISAL KARARLARDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE "ERTELEME", CEZANIN, SANIĞIN KİŞİLİĞİNE UYDURULMASINI SAĞLAYAN YARGISAL BİR KİŞİSELLEŞTİRME KURUMUDUR. MAHKEMELERCE CEZANIN ERTELENMESİNE YA DA ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLİRKEN ANAYASAMIZIN 141/3 VE CYUY.NIN 32. MADDELERİ GEREĞİNCE YASAL VE YETERLİ GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR. YASAL, YETERLİ VE GEÇERLİ OLMAYAN BİR GEREKÇEYE DAYANILARAK ERTELEME İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ YASA KOYUCUNUN AMACINA UYGUN DÜŞMEYECEĞİ GİBİ CEZANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ İLKESİNE DE AYKIRIDIR VE UYGULAMADA KEYFİLİĞE YOL AÇAR. KEYFİLİĞİ ÖNLEMEK, TARAFLARI TATMİN ETMEK İÇİN, SANIĞIN OLAY ÖNCESİ VE SONRASI DAVRANIŞLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK GELECEKTEKİ YAŞAMI SEZİLMELİ, SUÇ İŞLEME HUSUSUNDAKİ EĞİLİMİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR. DAVA KONUSU OLAYDA SANIK, SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE 62 YAŞINDADIR. ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE, 1977-1978 YILLARINDA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR YASASINA AYKIRILIK, 1997 YILINDA İSE TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMAK SUÇLARINDAN, TEKERRÜRE ESAS OLMASA DA BİRDEN ÇOK SABIKA KAYITLARI BULUNMAKTADIR. İÇİNDE BULUNDUĞU YAŞ GURUBU NAZARA ALINDIĞINDA, MÜPTELA OLMASA DA HALEN UYUŞTURUCU MADDE KULLANIYOR OLMASI, SUÇ İŞLEME KONUSUNDAKİ EĞİLİMİNİN GÜÇLÜLÜĞÜNÜ GÖSTERMEKTEDİR.
  Preview : …halde esrar maddesi elde edildiği, ayrıca bu amaçla evinin bahçesinde dişi hint keneviri yetiştirdiği, 360 kök hint keneviri bitkisinin kolluk görevlilerince imha edildiği sanığın hazırlık tahkikatındaki...ettiği gözönüne alındığında önceki sabıkaları, suçun işleniş şekli, halen esrar yapımı için hint keneviri üretmeye devam edişi, bir daha suç işlemeyeceği kanaati vermemektedir." gerekçesiyle ilk hükümde..."sanığın öncesinde de sabıkalı kişiliği, yine esrar maddesi üretmeye devam ettiği, 360 kök hint keneviri ele geçirilişi bir daha suç işlemeyeceği kanaati vermediğinden tecil talebinin reddine" şeklinde…
 • 145. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 3643
  Decision No. : 2003 / 19586
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 30/09/2003
  SUMMARY : SANIK DAHİL ALTI KİŞİNİN ÜST ARAMALARINDA UYUŞTURUCUYA RASTLANMADIĞI, OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUNUN SANIĞA AİT OLDUĞUNA DAİR DELİL OLMADIĞI HALDE SANIĞIN İKRARI KARŞISINDA TCK'NIN 405/2 MADDESİNİN UYGULANMASI GEREĞİ DÜŞÜNÜLMELİDİR.
  Preview : …sigaranın otomobilin içinde paspasın üzerine atılmış vaziyette, içilmemiş esrarlı sigara ile bir miktar kenevirin ise paspasın altında bulunduğu ve sanığa yakalanan sigaralar ile esrarın kendisine ait olduğunu…
 • 146. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 2363
  Decision No. : 2007 / 399
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 23/01/2007
  SUMMARY : SANIĞIN DAHA ÖNCE İÇTİĞİNİ SÖYLEDİĞİ MADDELERİN ELE GEÇİRİLMEMESİ NEDENİYLE, BUNLARIN UYUŞTURUCU MADDE OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI GÖZETİLMEDEN; AYRICA EVİNDE ELE GEÇİRİLEN SAKSIDA DİKİLİ DURUMDAKİ KENEVİRLERDEN KOPARARAK İÇİP İÇMEDİĞİ DE BELİRLENMEDEN, EKSİK ARAŞTIRMA İLE KARAR VERİLMESİ, BOZMAYI GEREKTİRMEKTEDİR.
  Preview : …edilmesine olanak bulunmadığı gözetilmeden; ayrıca evinde ele geçirilen saksıda dikili durumdaki kenevirlerden kopararak içip içmediği de belirlenmeden, eksik araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi…
 • 147. Document size : 1.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2004 / 24164
  Decision No. : 2006 / 8182
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 17/05/2006
  SUMMARY : SANIĞIN EYLEMİNİN ESRAR ELDE ETMEYE YÖNELİK OLDUĞU VE 2313 SAYILI YASANIN 23/SON MADDESİ UYARINCA HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYI GEREKTİRDİĞİ GÖZETİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI UYGUN DEĞİLDİR,
  Preview : …bilirkişi M. Ş. tarafından düzenlenen 10.6.2002 günlü raporda, sanığa ait bahçede ele geçirilen 21 kök kenevir bitkisinin yabani otları alınmış ve yetiştirilmesi için her türlü bakımının yapıldığı açıklandığına…
 • 148. Document size : 1.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 22123
  Decision No. : 2003 / 2650
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 13/05/2003
  SUMMARY : TÜM AŞAMALARDA SUÇU KABUL ETMEYEN SANIK F.'NİN MAHKUMİYETİ İÇİN YETERLİ DELİLLERİN NELERDEN İBARET OLDUĞU KARAR YERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …II-Sanıklar vekilinin sanık F.'ye yönelik temyiz itirazlarına gelince; Karı koca olan sanıklardan F.'nin kenevir bitkisini tohumların arasına karışmış olduğundan bilmeden ektiği şeklindeki savunması karşısında…
 • 149. Document size : 1.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 1992 / 5557
  Decision No. : 1992 / 6015
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/05/1992
  SUMMARY : KENEVİR BİTKİSİNİN SAP VE YAPRAKLARININ UFALANARAK TOZ ESRAR HALİNE GETİRİLMESİ BASİT BİR İŞLEM OLUP ESRAR İMAL ETME SAYILMADIĞINDAN SANIĞIN EYLEMİ, ESRARI SATIŞA ARZETMEK OLARAK NİTELENDİRİLİP TCY.403. MADDESİNİN 5.BENDİNE GÖRE HÜKÜM KURULMALIDIR. ŞAHİT NUMUNE VE DENEY İÇİN ALINAN 4 GR. ESRAR HESABA KATMADAN EKSİK PARA CEZASI VERİLEMEZ.
  Preview : …sonra incelenip gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak: KARAR : 1 ) Kenevir bitkisinin sapçık ve yapraklarının kurutulup ufalanarak toz esrar haline getirilmesi teknik yöntemi…
 • 150. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 23327
  Decision No. : 2004 / 2907
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/03/2004
  SUMMARY : SANIĞA 2313 SAYILI YASAYA AYKIRILIKTAN DAVA AÇILMAMIŞ, TCK.'NIN 296. MADDESİNDEKİ SUÇU İSE KOCASINI KORUMAK İÇİN YAPTIĞI ANLAŞILDIĞINDAN CEZA VERİLMEMESİ GEREKİR.
  Preview : …açılmadığı, TCK. 296. maddesine göre de TCK. 296/2. maddesi uyarınca kocasını korumak için hint kenevirlerini söktüğü kabul edilerek ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken 2313 sayılı yasadan…
Page 6 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>