Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 4 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 76. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 23891
  Decision No. : 2009 / 8882
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 11/05/2009
  SUMMARY : KENDİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLEMEYEN, UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI TIBBEN SAPTANAMADIĞI GİBİ, KENDİ SOYUT ANLATIMI DIŞINDA, YÜKLENEN SUÇU İŞLEDİĞİNE İLİŞKİN HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK, YASAL VE YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEYEN SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULAMAZ.
  Preview : …aramada uyuşturucu madde ele geçirilemeyip, bahçesinde 6 kök dişi hint keneviri ele geçirildiği; sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekmek suçundan kamu davası açılıp, Sarıkaya Asliye Ceza Mahkemesi'nin…
 • 77. Document size : 1.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 10707
  Decision No. : 2007 / 7909
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/06/2007
  Preview : …kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı dikkate alınarak, sanığın evinde ele geçirilen kenevir tohumu ile karışık kenevir bitkisinden kullanmaya elverişli uyuşturucu madde elde edilip edilemeyeceği konusunda…
 • 78. Document size : 927B The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 3630
  Decision No. : 2003 / 9454
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 30/10/2003
  SUMMARY : SANIĞIN, HİNT KENEVİRLERİNİ EKİM BÖLGESİNDE İZİNSİZ EKERKEN ESRAR ELDE ETMEK AMACI GÜTTÜĞÜNE DAİR DELİL BULUNMADIĞI VE EYLEMİN 2313 SAYILI KANUNUN 23/4 MADDESİNİN İLK CÜMLESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURDUĞU CİHETLE TCK.NUN 119. MADDESİ UYARINCA SANIĞA ÖNÖDEME ÖNERİSİNDE BULUNULUP SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sanığın, hint kenevirlerini ekim bölgesinde izinsiz ekerken esrar elde etmek amacı güttüğüne dair delil bulunmadığı ve eylemin…
 • 79. Document size : 758B The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 21429
  Decision No. : 2003 / 3234
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 22/05/2003
  SUMMARY : SANIĞIN HİNT KENEVİRLERİNİ İZİNSİZ EKERKEN ESRAR ELDE ETMEK AMACI GÜTTÜĞÜNE DAİR DELİLLERİN NELERDEN İBARET OLDUĞUNUN GÖSTERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sanığın hint kenevirlerini izinsiz ekerken esrar elde etmek amacı güttüğüne dair delillerin nelerden ibaret olduğu gösterilmeden…
 • 80. Document size : 762B The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 20598
  Decision No. : 2003 / 4795
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 16/06/2003
  SUMMARY : AYNI EKİM DÖNEMİNDE AYNI TARLANIN İKİ FARKLI YERİNE KENEVİR EKMENİN TEK SUÇU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMEDEN SANIK HAKKINDA TCK.NUN 80.MADDESİNİN UYGULANMASI SONUCU FAZLA CEZA TAYİNİ YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Aynı ekim döneminde aynı tarlanın iki farklı yerine kenevir ekmenin tek suçu oluşturduğu gözetilmeden sanık hakkında TCK.nun 80.maddesinin uygulanması sonucu…
 • 81. Document size : 923B The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 6207
  Decision No. : 2004 / 4146
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/03/2004
  SUMMARY : 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU 3005 SAYILI YASAYA TABİ OLUP 2313 SAYILI YASAYA MUHALEFET DAVASI İLE BİRLİKTE GÖRÜLEMEZ.
  Preview : …hükümlerine tabi olduğu cihetle, Sanık hakkında aynı iddianameyle ruhsatsız silah bulundurmak ve izinsiz kenevir ekmek suçlarından açılmış bulunan davaların tefrikine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden açılan…
 • 82. Document size : 2.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 11839
  Decision No. : 2016 / 527
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/01/2016
  Preview : …hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 3- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme dair temyize gelince; Sanığa ait bir yerde ekili halde kenevir ele geçirilemediği, kenevir ektiğini belirttiği yerde ise herhangi...herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilemediği ve aradan geçen zaman nedeni ile elde edilmesinin de mümkün olamayacağı, bu durumlar karşısında…
 • 83. Document size : 2.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 9340
  Decision No. : 2016 / 471
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/01/2016
  Preview : …merciince yerine getirilmesine, 2-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Münhasıran esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan temel ceza tayin edilirken uygulama...temyiz itirazlarının reddine, ancak; İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suç konusu kenevirden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, SONUÇ : Kanuna aykırı...CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün müsadereye dair bölümüne “hint keneviri bitkisi olarak belirtilen maddelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı…
 • 84. Document size : 2.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 1859
  Decision No. : 2005 / 3803
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/04/2005
  SUMMARY : İZİNSİZ KENEVİR EKMENİN 2313 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNU AYRICA OLUŞTURACAĞI EMSAL DOSYALAR, HAK VE NEZAFET KURALLARI GÖZETİLEREK SANIĞIN CEZASI TAYİNİ GEREKTİĞİ, SANIĞIN OLAYDAKİ KİŞİLİĞİ, SUÇUN İŞLENİP ÖZELLİ, EKİLİ KENEVİR MİKTARININ ÇOKLUĞU, ELE GEÇEN KURUTULMAYA BIRAKILAN KENEVİR MİKTARININ ÇOKLUĞU GEREKÇE YAPILARAK TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYGULAMAYA AYKIRI BİÇİMDE TEMEL CEZANIN ASGARİ HADDİN ÇOK ÜZERİNDE TAYİN EDİLMESİ, İSABETSİZDİR.
  Preview : …gerektiği, sanığın olaydaki kişiliği, suçun işlenip özelli, ekili kenevir miktarının çokluğu, ele geçen kurutulmaya bırakılan kenevir miktarının çokluğu gerekçe yapılarak Türkiye genelindeki uygulamaya...azami 10 yıl hapis cezasına hükmedilebileceği sanıkta ise 9129 gr. esrar ele geçirildiği, izinsiz kenevir ekmenin 2313 sayılı yasaya muhalefet suçunu ayrıca oluşturacağı emsal dosyalar, hak ve nezafet kuralları…
 • 85. Document size : 1.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 3588
  Decision No. : 2007 / 169
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 22/01/2007
  SUMMARY : SANIĞIN, SUÇLAMAYI KABUL ETMEYEREK, AYNI SUÇTAN DAHA ÖNCE DE YARGILANDIĞINI VE CEZASINI ÇEKTİĞİNİ, SÖZ KONUSU HİNT KENEVİRİ TOHUMLARININ DA DAHA ÖNCEKİ DAVASI NEDENİYLE ADLİ EMANETE ALINAN VE KENDİSİNE İADE EDİLEN HİNT KENEVİRİ TOHUMLARI OLDUĞUNU, MÜHRÜNÜN DE BULUNDUĞUNU BELİRTTİĞİ; SANIĞA AİT HERHANGİ BİR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLEMEDİĞİ GİBİ, UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR TIBBİ BULGUYA DA ULAŞILAMADIĞI; BÖYLELİKLE, SANIK ALEYHİNE, SOYUT SUÇ BİLGİSİ DIŞINDA, UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI SOMUT BİR OLGU OLARAK ORTAYA KOYAN, HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI HERHANGİ BİR DELİL BULUNMADIĞI GÖZETİLMEKSİZİN, BERAATI YERİNE YAZILI ŞEKİLDE MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ, İSABETLİ DEĞİLDİR.
  Preview : …yargılandığını ve cezasını çektiğini, söz konusu hint keneviri tohumlarının da daha önceki davası nedeniyle adli emanete alınan ve kendisine iade edilen hint keneviri tohumları olduğunu, mührünün de bulunduğunu...sonucunda, uyuşturucu madde niteliğinde olmadığı gibi, alınıp satılması da yasak olmayan 214 gr kenevir bitkisi tohumu ile mührü kırılmış bir kartonun ele geçirildiği, sanığın, suçlamayı kabul etmeyerek…
 • 86. Document size : 2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 10837
  Decision No. : 2008 / 8489
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/05/2008
  SUMMARY : ELE GEÇİRİLEN HİNT KENEVİRİ BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEBİLECEK OLASI ESRAR MİKTARININ BELİRLENMESİ; BU MİKTARIN KİŞİSEL KULLANIM SINIRININ ÜZERİNDE OLMASI DURUMUNDA, ESRAR ELDE ETMEK İÇİN HİNT KENEVİRİ EKME SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT OLMASI NEDENİYLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …bahçesinde, fidan olan 145 kökü ise bahçesindeki kasalarda ekili, toplam 233 kök dikili durumda hint keneviri bitkisi ele geçirilen sanık hakkında, suç tarihinde yürürlükte iken sonradan 5377 sayılı Kanunla...bitkileri yetiştirmek" suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; 233 kök hint keneviri bitkisinden elde edilebilecek olası esrar miktarının bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi;...değerlendirilmesi ile 2313 sayılı Kanun'un 23/son maddesinde öngörülen "esrar elde etmek için izinsiz hint keneviri ekmek suçunun" oluşup oluşmadığının tartışılması görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olması nedeniyle…
 • 87. Document size : 1.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 19416
  Decision No. : 2002 / 20248
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/05/2002
  SUMMARY : SANIKLAR HAKKINDA, 647 SAYILI YASANIN 6. MADDESİNİN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLİRKEN, MADDE METNİNDEN ÇIKARTILMIŞ OLAN, "AHLAKİ EĞİLİM" KAVRAMI GEREKÇE GÖSTERİLMEK SURETİYLE CMUK.NUN 32. VE 260. MADDELERİNE AYKIRI DAVRANILMIŞTIR.
  Preview : …diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak: 1-Eylemi 4 kök dişi hint keneviri ekmekten ibaret sanık G. D. hakkında ayrıca izinsiz hint keneviri ekmek suçundan 2313 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kamu davası...açılıp mahkumiyet hükmü kurulmuş olması nazara alınarak; sanığın ayrıca biçilmiş veya hasat edilmiş kenevir bitkilerini kullanmak amacıyla bulundurduğuna dair mahkumiyetini gerektirir, yeterli kesin ve inandırıcı…
 • 88. Document size : 2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2011 / 18831
  Decision No. : 2012 / 3280
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 05/03/2012
  SUMMARY : HAKKINDA ATILI SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILAN SANIĞA AİT İÇİME HAZIR HERHANGİ BİR UYUŞTURUCU YA DA UYARICI MADDE ELE GEÇİRİLEMEDİĞİ GİBİ, BU MADDELERİ KULLANDIĞINA İLİŞKİN TIBBİ BİR BULGUYA DA ULAŞILAMADIĞI VE DİKİLİ DURUMDA ELE GEÇİRİLEN HİNT KENEVİRİ BİTKİLERİNDEN KOPARIP İÇTİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR İDDİA YA DA SOYUT İKRARI DIŞINDA SUÇU İŞLEDİĞİNE İLİŞKİN DELİL BULUNMAYAN SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …A) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan hükmün incelenmesi: İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan yapılan soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, söz konusu bitkileri içmek amacıyla...kullandığına ilişkin tıbbi bir bulguya da ulaşılamadığı ve dikili durumda ele geçirilen dişi hint keneviri bitkilerinden koparıp içtiğine ilişkin herhangi bir iddia ya da kanıtın da bulunmadığı; böylelikle...sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün istem gibi BOZULMASINA, B) İzinsiz kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere…
 • 89. Document size : 2.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 10765
  Decision No. : 2016 / 801
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/02/2016
  Preview : …Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, c-) Suç konusu kenevirlerin TCK'nın 54/4. maddesi yerine, aynı Kanunun...merciince verilmesi için dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 2-) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen…
 • 90. Document size : 2.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 17375
  Decision No. : 2016 / 33
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 11/01/2016
  Preview : …çapında seri nosuz BARETTA marka tabanca ve şarjör ile bizatihi bulundurulması suç oluşturmayan kenevir tohumlarının müsaderesine karar verilmesi, 2-) Hükmolunan cezadan TCK'nın 63. maddesi gereğince gözaltı...5 adet dolu mermi, 1 adet 9 mm çapında seri nosuz BARETTA marka tabanca ve şarjörü, 15 gram hint keneviri bitkisi tohumu" ibaresinin hükümden çıkarılarak, anılan fıkranın sonuna "1 adet 70 cm uzunluğunda...şarjörün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5254 soruşturma numaralı dosyasına gönderilmesi ile kenevir tohumlarının sanığa iadesine" ibaresinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve Kanuna uygun…
 • 91. Document size : 2.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 2161
  Decision No. : 2016 / 2403
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 14/03/2016
  Preview : …gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2- Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme, sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize...hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, c-) Sanık ...'a ait bir yerde dikili vaziyette kenevir ele geçirilemediğinin anlaşılması karşısında, sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin kuşku sınırlarını...bulunmadığı, şüpheden sanığın yararlanması gerektiği yolundaki genel ceza hukuku ilkesi de gözetilerek kenevir ekme suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi, SONUÇ : Kanuna aykırı sanıklar ... ve…
 • 92. Document size : 2.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 12032
  Decision No. : 2016 / 8719
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/12/2016
  Preview : …bakımından ; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi…
 • 93. Document size : 2.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2011 / 26440
  Decision No. : 2017 / 317
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/02/2017
  Preview : …kök kenevirden, olgunlaştığında elde edilecek esrarın, kişisel kullanımı için gerekli miktardan fazla olacağı, Dairemizin genel uygulamalarına göre, başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel...Kanun'un suç tarihinde yürürlükte olan 23. maddesinin son fıkrasında düzenlenen “esrar elde etmek için kenevir ekme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, TCK'nın 191. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve 5377 Sayılı…
 • 94. Document size : 2.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2013 / 4127
  Decision No. : 2017 / 717
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 23/02/2017
  Preview : …reddiyle hükmün ONANMASINA, 2-) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi; Sanığın, kenevir ektiğini belirttiği yerde kenevir kökü veya hasat artığı gibi herhangi bir maddî…
 • 95. Document size : 2.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2014 / 2864
  Decision No. : 2017 / 1574
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/04/2017
  Preview : …) Sanığın evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen kenevir tohumunun, herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde içermediği anlaşıldığından, kenevir bitki tohumunun sanığa iadesi yerine TCK'nın 54/4 maddesi...54/1. maddesi gereğince müsaderesine ve 3,3 gr gelen uyuşturucu madde kapsamında değerlendirilmeyen kenevir tohumlarının sanığa iadesine'' İbarelerinin F bendinin altına ikinci bir paragraf olarak eklenmesi…
 • 96. Document size : 2.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 11115
  Decision No. : 2016 / 799
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/02/2016
  Preview : …Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu kenevirlerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, b- ) Suç konusu kenevirlerin TCK'nın 54/4. maddesi yerine, aynı Kanunun... DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 1- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe…
 • 97. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2013 / 9546
  Decision No. : 2018 / 2624
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 14/03/2018
  Preview : …Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri. 2- ) Kenevir ekme suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : KARAR : 1- ) Sanık hakkında...için, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 2- ) Sanık hakkında “kenevir ekme” suçundan verilen hükme yönelik kanun yolu talebinin incelenmesi: Yargılama sürecindeki işlemlerin...görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; Sanığın evinin odunluğunda saksılarda ekili 9 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi, değeri ve oluşturduğu tehlikenin ağırlığı gözetildiğinde, TCK'nın…
 • 98. Document size : 3.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 299
  Decision No. : 2002 / 427
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 17/12/2002
  Preview : …DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık Ş. Y.'nin 2313 sayılı Yasanın 23 /son ve TCY'nin 59. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, dişi hint kenevirinin zoralımına ilişkin...Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık, 2313 sayılı Yasanın 23 /son maddesinde tanımlanan izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı Yasada istisna olarak belirtilen suçlar arasında yer alıp almadığının...uygulanması olanağı bulunmayan suçlar ve koşullara yer verilmiştir. Yerel Mahkemece izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı Yasanın 1. maddesinin 5/ı alt bendinde sayılan kapsam dışı suçlar içinde…
 • 99. Document size : 3.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 7-299
  Decision No. : 2002 / 427
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 17/12/2002
  SUMMARY : İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK SUÇU, 2313 SAYILI YASANIN 23/SON MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLUP, BİR YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASINI GEREKTİRMEKTEDİR. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN ÜST SINIRI TCY'NİN 15/1. MADDESİ HÜKMÜ DE NAZARA ALINDIĞINDA ON YILDAN AŞAĞI OLDUĞU GİBİ, BU SUÇ 23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN BİR KISIM SUÇLARDA DAVANIN AÇILMASINI, KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİNİ VE ŞARTLA SALIVERMEYİ DÜZENLEYEN 4616 SAYILI YASANIN 1. MADDESİNİN 5. BENDİNDE ONBİR ALT BENT HALİNDE SAYILAN KAPSAM DIŞI SUÇLAR İÇİNDE DE YER ALMADIĞINDAN, KAMU DAVASININ 4758 SAYILI YASA İLE YENİDEN DÜZENLENEN 4616 SAYILI YASANIN 1. MADDESİNİN 4. BENDİ UYARINCA KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
  Preview : …DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık Ş. Y. 'nin 2313 sayılı Yasanın 23/son ve TCY 'nin 59. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, dişi hint kenevirinin zoralımına ilişkin...Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık, 2313 sayılı Yasanın 23/son maddesinde tanımlanan izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı Yasada istisna olarak belirtilen suçlar arasında yer alıp almadığının...uygulanması olanağı bulunmayan suçlar ve koşullara yer verilmiştir. Yerel Mahkemece izinsiz hint keneviri ekmek suçunun 4616 sayılı Yasanın 1. maddesinin 5/ı alt bendinde sayılan kapsam dışı suçlar içinde…
 • 100. Document size : 12.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 10-62
  Decision No. : 2005 / 94
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 12/07/2005
  SUMMARY : SUÇA KONU UYUŞTURUCU MADDEYİ SANIK T.'IN SATTIĞI HUSUSUNDA ELDEKİ TEK KANIT SANIK M.'İN DOĞRUDAN SANIK T.'NIN İSE M.'DEN NAKLEN YAPTIĞI ANLATIMLARIDIR.
  Preview : …montunun cebinde gazete kağıdına sarılı dişi hint keneviri çıktığı ve bunu T. adlı arkadaşından aldığını beyan ettiği, ayrıca K. B. 'ın üzerinde de dişi hint keneviri elde edildiği ve bunu M. 'in verdiğini belirttiği...emniyete geldiğini, sormuş oldukları hint kenevirini, mahalleden tanıdığı M. Ardaç 'a kesinlikle kendisinin satmadığını, o gün hiç görmediğini, hint keneviri satmak gibi bir olayının hiç olmadığını, suçlamaları...sıralarında mahalleden tanıdığı K. B. ile hint keneviri içmeyi karalaştırdıklarını ve K. 'ın kendisine 20 milyon lira verdiğini, mahallede hint keneviri satan soyadını bilmediği T. adlı kişiyi K. sokak…
Page 4 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>