Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 3 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 51. Document size : 1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 19877
  Decision No. : 2003 / 1981
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/04/2003
  SUMMARY : SANIKTAN SUÇA KONU KENEVİRİ NE ZAMAN EKTİĞİ SORULUP TESPİTİYLE SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE 4616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞI ARAŞTIRILARAK HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR.
  Preview : …olarak "evinin bahçesinde yetiştirdiği kenevir bitkilerinden elde ettiğini" beyan edip hükümde sanığın bu ikrarına binaen verildiğine göre sanıktan suça konu keneviri ne zaman ektiği sorulup tespitiyle suç…
 • 52. Document size : 977B The Court of Cassation
  Case no. : 1997 / 17617
  Decision No. : 1998 / 51
  Authority : 8 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/01/1998
  SUMMARY : UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI İLE 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇLARI BİRLİKTE GÖRÜLEMEZ.
  Preview : … DAVA : 6136 Sayılı Kanuna aykırılık ve izinsiz hint keneviri ekmekten sanık F.O.'un yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair (BURHANİYE) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 18.12.1996...maddesi ile 1918 Sayılı Yasanın 58. maddesi hükmü gözönüne alınmadan, esrar elde etmek için hint keneviri ekmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suretiyle 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçlarından açılan davaların…
 • 53. Document size : 998B The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 2899
  Decision No. : 2002 / 2483
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/03/2002
  SUMMARY : 2313 SAYILI YASADA "İZİNSİZ VE YASAK HİLAFINA KENEVİR EKİMİNDEN" SÖZ EDİLİP SUÇ UNSURU AÇISINDAN ERKEK VE DİŞİ KÖK AYIRIMI YAPILMADIĞI GÖZETİLMEDEN 14 KÖK ERKEK KENEVİRİNİN SANIĞA İADESİNE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.
  Preview : …sayılı yasada "izinsiz ve yasak hilafına kenevir ekiminden" söz edilip suç unsuru açısından erkek ve dişi kök ayırımı yapılmadığı gözetilmeden 14 kök erkek kenevirinin sanığa iadesine karar verilmesi, SONUÇ…
 • 54. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2011 / 30
  Decision No. : 2011 / 3986
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 06/04/2011
  SUMMARY : 5271 SAYILI CMK'NUN 5560, 5728 VE 6008 SAYILI YASALAR İLE DEĞİŞİK 231. MADDESİNİN 5, 6 VE 14. FIKRALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER UYARINCA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI UYGULAMASI OLANAKLI HALE GELDİĞİNDEN, 5237 SAYILI TCK.NUN 7. MADDESİ GÖZETİLEREK, YASAL KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ SAPTANMASI VE SONUCUNA GÖRE UYGULAMA YAPILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
  Preview : …göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Sanığın tarlasına 875 kök hint keneviri ektiği, ekilen kök sayısına göre içmek için ektiğinin kabul edilemeyeceği nazara alınarak, 2313...TCK.nun 191 maddesi uygulanarak yazılı şekilde hüküm kurulması, 2-Kabule göre de: İçmek için hint keneviri ekmek eylemine tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanamayacağının gözetilmemesi, 3-5271…
 • 55. Document size : 1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 3992
  Decision No. : 2004 / 1460
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/02/2004
  SUMMARY : KENEVİR EKİLEN YERİN İZİN VERİLEN YERLERDEN OLMADIĞI CİHETLE SANIĞIN FİİLİNİN 2313 SAYILI YASANIN 23/SON MADDESİNE UYACAĞI VE YARGILAMA GÖREVİNİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR.
  Preview : …1990 tarih ve 20672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kenevir ekimi ve kontrölü hakkında yönetmeliğin 5.maddesine göre İstanbul ili Beykoz ilçesinde kenevir ekiminin serbest bırakıldığı yerlerden olmadığı cihetle…
 • 56. Document size : 3.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 5903
  Decision No. : 2016 / 581
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 01/03/2016
  Preview : …Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın ikametinde yapılan aramada saksıda ekili bulunan 4 kök halinde daralı ağırlığı 6 gram olan hint kenevirini münhasıran kendi...sanığın, evinde satışa hazır fişekler halinde 2 paket esrar ve 4 adet dikili kenevir bitkisi elde edilmesi karşısında, bu kenevirleri başkalarına vermek için esrar elde etmek amacı ile ektiğinin kabulü gerekir..."münhasıran kendi kullanımı için esrar elde etmek" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, “ticaret amacıyla kenevir ekme” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları…
 • 57. Document size : 2.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 10480
  Decision No. : 2005 / 1025
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 23/02/2005
  SUMMARY : SANIK Z., OLAY TUTANAĞINDA VE HER AŞAMADAKİ SAVUNMALARINDA KENEVİR BİTKİSİNİN EŞİ F. TARAFINDAN EKİLMİŞ OLDUĞUNU, KENDİSİNİN KENEVİR BİTKİLERİNİN EKİMİNDEN HABERİ OLMADIĞINI BEYAN EDİP; SANIK F. DA BAHÇE İLE YALNIZ KENDİSİNİN İLGİLENDİĞİNİ, KOCASININ HAYVANCILIK YAPTIĞINI SÖYLEYEREK BU SAVUNMALARI DOĞRULADIĞINA VE BAHÇEDEKİ KENEVİRLERİN HER NE KADAR 2534 KÖK OLDUĞU BELİRTİLMİŞSE DE BİTKİLERİN 14 M²LİK KÜÇÜK BİR ALANDA VE HENÜZ 5-10 CM BOYLARINDA OLMALARINA GÖRE SUÇLULUĞUNA İLİŞKİN HER TÜRLÜ KUŞKUDAN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI KANIT BULUNMAYAN SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …edilmiştir. Sanık Z., olay tutanağında ve her aşamadaki savunmalarında kenevir bitkisinin eşi F. tarafından ekilmiş olduğunu, kendisinin kenevir bitkilerinin ekiminden haberi olmadığını beyan edip; sanık F. da...ilgilendiğini, kocasının hayvancılık yaptığını söyleyerek bu savunmaları doğruladığına ve bahçedeki kenevirlerin her ne kadar 2534 kök olduğu belirtilmişse de bitkilerin 14 m²lik küçük bir alanda ve henüz 5-10...mahkumiyet kararı olan sanık Z. B.un geçmişi, ekilen yerin müşterek hanenin bahçesi olması, hint kenevirlerinin adeti itibariyle hakkında verilen mahkumiyet kararının onanması yerine, sanık F. B.un eşini kurtarmaya…
 • 58. Document size : 2.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 10128
  Decision No. : 2016 / 545
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/01/2016
  Preview : …incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 1-) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanıkta ekili halde kenevir ele geçirilemediği gibi, sanığın kenevir ektiğini belirttiği yerde herhangi bir araştırma...araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği, aradan geçen zaman sebebiyle elde edilmesinin de mümkün olamayacağının anlaşılması karşısında…
 • 59. Document size : 2.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 452
  Decision No. : 2016 / 3547
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/04/2016
  Preview : …mahalline İADESİNE, 2-) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Ele geçen 171 kök kenevir bitkisinin sayısı itibariyle, sanığın, esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiği ve 6545 Sayılı...kolaylaştırma suçundan verilen hükme yönelik temyize gelince; Sanığın ele geçirilen ve dikili halde bulunan kenevir bitkilerinden elde ettiği uyuşturucu maddeleri düğünde ve bayramlarda gelen eşe dosta da ikram ettiğini…
 • 60. Document size : 2.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 12736
  Decision No. : 2016 / 2489
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 17/03/2016
  Preview : …reddiyle hükmün ONANMASINA, 3- Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince; Sanığın elindeki poşetlerde ele geçirilen esrar maddesini, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine ilişkin beyanının...az ceza alacağını sanma" gibi bir amaca dayanmış olabileceği; kenevir ektiği yerde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde edilemediği ve aradan…
 • 61. Document size : 2.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 8674
  Decision No. : 2017 / 6115
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 20/11/2017
  Preview : …4 gram esrar ele geçirildiği; dosya kapsamı itibariyle sanığın yasa dışı hint keneviri ektiğine/yetiştirdiğine dair kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği ve aradan geçen zaman...uygulanmasına” ibaresinin eklenmesi, b-)Hüküm fıkrasının müsadereye dair bölümlerde yer alan "hint kenevir bitkisinin” ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce suç konusu...alınan şahit numunelerin de" ibaresinin eklenmesi suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 2-)Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: 23.08.2011 tarihinde sanığın aracında yapalan arama…
 • 62. Document size : 1.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 7
  Decision No. : 2017 / 3077
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 30/06/2017
  Preview : …plastik bardak içerisinde ekilmiş ve gübrelenmiş vaziyette 16 adet kenevir tohumu ele geçirilmesinden dolayı 2313 Sayılı Kanun uyarınca kenevir ekme suçundan Gerze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yapılması...evinde plastik kasa ve bardaklar içinde yeni ekilmiş 16 adet kenevir tohumu dışında herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı, kenevir tohumlarının uyuşturucu veya uyarıcı madde içermemesi sebebiyle…
 • 63. Document size : 2.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2013 / 11562
  Decision No. : 2018 / 2411
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 09/03/2018
  Preview : …DÜŞÜNÜLDÜ : KARAR : A- ) Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı, yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının, “suçla...“ daha az ceza alacağını sanma” gibi bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde yapılan araştırmada, kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde edilmediği ve aradan geçen…
 • 64. Document size : 4.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 9335
  Decision No. : 2009 / 997
  Authority : 1 - Criminal Chamber
  Date of decision : 02/03/2009
  Preview : …İzinsiz hint keneviri ekmenin suç teşkil ettiği cihetle, sanığın, konusu suç olan ekili hint kenevirini bekleme ve koruma görevi yaptığı, maktul ve yanındakilerin bir miktar hint keneviri çalma girişiminden...incelenmesinde; A.'e ait portakal bahçesine sanıklar S. ve R.'ın izin almaksızın hint keneviri ektiği, kenevirlerin sulamasını, bakımını sanık R.'ın yaptığı ve aynı zamanda elinde tüfekle burayı koruduğu...M.'un, sanık R.'m koruduğu bahçeden hint keneviri çalmak istediği, tanık M. M.'un yolun kenarında beklediği, maktul ve diğer tanıkların bahçe içine girip kenevir çalmak isterken sanık R.'ın, eşi F.'nin…
 • 65. Document size : 3.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 4978
  Decision No. : 2008 / 1717
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/02/2008
  SUMMARY : İZİNSİZ KENEVİR EKMEK VE KULLANMAK İÇİN ESRAR BULUNDURMAK FİİLLERİNİN İKİ AYRI SUÇ OLUŞTURDUĞU, SANIKLARIN YETİŞTİRDİĞİ KENEVİR MİKTARININ KULLANMA SINIRLARININ ÜZERİNDE BULUNDUĞU, SANIKLARIN İŞLEDİKLERİ EYLEMLER İLE İLGİLİ DAVALARIN; GEREK SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN 2313 SAYILI YASA'NIN 27, GEREK HÜKÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN 4926 SAYILI YASA'NIN 30 VE GEÇİCİ 1. MADDELERİ, GEREKSE SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN 5607 SAYILI YASA'NIN 17 VE GEÇİCİ 1. MADDELERİ GEREĞİNCE BİRLİKTE KOVUŞTURULUP KARARA BAĞLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR.
  Preview : …itirazların reddine, ancak; 1- İzinsiz kenevir ekmek ve kullanmak için esrar bulundurmak fiillerinin iki ayrı suçu oluşturduğu; sanıkların yetiştirdikleri kenevirlerin 81 kök olması, 9 kökünü söküp kurumaya...düzenlenen raporda kenevirlerin tamamından net 1344 gram esrar elde edileceğinin belirtilmesi, bu miktar esrarın kullanma sınırlarının üzerinde bulunması nedeniyle, sanıkların kenevirleri, elde edecekleri...DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından sanıklar A. ve C. hakkında (Bayındır Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda; 28.10.2005 tarihinde…
 • 66. Document size : 4.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 780
  Decision No. : 2016 / 1103
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 05/04/2016
  Preview : …Sanık R. hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: 1- ) Olay tutanağı içeriği ve sanığın savunması da dikkate alınarak, dosya içerisinde bulunan ve kenevirlerin ele geçirilmesi...olduğu halde izlenmesi, ele geçirilen kenevirlerin yaş halde mi yoksa kurutulmaya bırakılmış halde mi ele geçirildiği ya da sanığın ektiğini beyan ettiği tarlada kenevirlerin yeni toplandığını gösteren hasat...BOZULMASINA, C- ) Sanık E. hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Sanığın savunmasının aksine, ele geçirilen suç konusu kenevirlerle ilgisi olduğuna ve diğer sanık R.'in…
 • 67. Document size : 6.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 15256
  Decision No. : 2015 / 4832
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/11/2015
  Preview : …)İzinsiz kenevir ekilen tarlanın sahibinin sanık Sami olması ve kenevir yetiştirme fiilini oğlu olan diğer sanık Mehmet ile birlikte gerçekleştirmesi, ayrıca ticaret amacıyla ektiği kenevirlerden elde edilen...10500 kök kenevir bitkisini toplayan diğer sanıklar Cem, Haşim, Tunç, Sefa ve Recep'in bulunduğu yere 5 adet boş çuvalla gittikleri, ayrıca tarlada sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış 3866 gram kenevir bitkisinin...duruşmalı inceleme isteminin CMUK'nın 318. maddesi gereğince REDDİNE, 1- )Sanık Mehmet hakkında kenevir ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde; 5237 sayılı…
 • 68. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 8762
  Decision No. : 2008 / 647
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 31/01/2008
  SUMMARY : TANIKLARIN GEREKİRSE KEŞİF MAHALLİNDE DİNLENDİKTEN SONRA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YERİNE, NOKSAN SORUŞTURMA SONUCU BERAAT KARARI VERİLMESİ YASAYA UYGUN DEĞİLDİR.
  Preview : …üzerine ormanlık alanda açılan sahaya 1407 kök kenevir bitkisinin ekildiğinin tespit edildiği ve aynı tutanağa göre haber elemanının verdiği bilgiden kenevirin sanık tarafından ekildiğinin köy halkından H…
 • 69. Document size : 1.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 8347
  Decision No. : 2006 / 10627
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/09/2006
  SUMMARY : 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN 27. MADDESİ İLE 4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 30. VE GEÇİCİ 1. MADDELERİ UYARINCA, İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMEK İLE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇLARINDAN AÇILAN KAMU DAVALARININ BİRLİKTE GÖRÜLEMEYECEĞİ GÖZETİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI USUL VE KANUNA UYGUN DEĞİLDİR.
  Preview : …DAVA : İzinsiz hint keneviri yetiştirmek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından sanık Y.'nin yapılan yargılanması sonucunda, A. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.12.2005 tarih ve 2005/282 Esas...ile 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun geçici 1. ve 30. maddeleri uyarınca, izinsiz hint keneviri yetiştirmek ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından açılan kamu davalarının birlikte görülemeyeceği…
 • 70. Document size : 1.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 3894
  Decision No. : 2007 / 573
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/01/2007
  SUMMARY : GÖREVLİLERCE YAPILAN İSTİHBARİ ÇALIŞMALARDA, SANIĞIN BAHÇESİNDE DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKTİĞİ, KISA BİR SÜRE ÖNCE TOPLADIĞI VE SATMA GAYRETİ İÇERİSİNDE OLDUĞU YÖNÜNDE EDİNİLEN BİLGİ ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA SIRASINDA, SANIĞIN EVİNDE YAPILAN ARAMADA KURUMAYA BIRAKILMIŞ 2.164 GR ( 1.500 GR TOZ ESRAR ELDE EDİLEBİLİR ) DİŞİ HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ELE GEÇİRİLMİŞ OLUP, SANIK TARAFINDAN BU MADDEYİ KULLANMAK AMACIYLA BULUNDURDUĞU BELİRTİLMİŞ İSE DE, ELE GEÇEN MADDE MİKTARININ BİR YILLIK KİŞİSEL KULLANIM İHTİYACININ ÇOK ÜZERİNDE OLMASI KARŞISINDA, SANIĞIN BU MADDEYİ SATMAK AMACIYLA BULUNDURDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİNDEN, SATMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI YERİNE, YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI, YASAYA UYGUN DEĞİLDİR.
  Preview : …Dosya kapsamına göre; görevlilerce yapılan istihbari çalışmalarda, sanığın bahçesinde dişi hint keneviri ektiği, kısa bir süre önce topladığı ve satma gayreti içerisinde olduğu yönünde edinilen bilgi üzerine...evinde yapılan aramada kurumaya bırakılmış 2.164 gr ( 1.500 gr toz esrar elde edilebilir ) dişi hint keneviri bitkisi ele geçirilmiş olup, sanık tarafından bu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurduğu belirtilmiş…
 • 71. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 23891
  Decision No. : 2008 / 8882
  Authority : 11 - Criminal Chamber
  Date of decision : 11/05/2009
  Preview : …aramada uyuşturucu madde ele geçirilemeyip, bahçesinde 6 kök dişi hint keneviri ele geçirildiği; sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekmek suçundan kamu davası açılıp, Sarıkaya Asliye Ceza Mahkemesi'nin…
 • 72. Document size : 1.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 5711
  Decision No. : 2004 / 3877
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 18/03/2004
  SUMMARY : SANIĞIN KENEVİR BİTKİSİNİ ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA EKTİĞİNİ GÖSTEREN DELİLLERİN NELER OLDUĞU KARAR YERİNDE AÇIKLANIP TARTIŞILMADAN KENEVİR EKİM BÖLGESİNDE KENEVİR EKMEK İÇİN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA HÜKMEDİLEMEZ.
  Preview : …kısıtlanması, Kabule göre; 2-Sanığın kenevir bitkisini esrar elde etmek amacıyla ektiğini gösteren delillerin neler olduğu karar yerinde açıklanmadan ve tartışılmadan, kenevir ekim bölgesi içinde gerçekleşen…
 • 73. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 19930
  Decision No. : 2003 / 903
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 07/04/2003
  SUMMARY : 6380 KÖK KENEVİRE GÖRE ÇOK DAHA FAZLA KENEVİR EKİMİ OLAYLARI DA DİKKATE ALINDIĞINDA ASGARİ HADDEN ÇOK UZAKLAŞILARAK VERİLEN 3 YIL HAPİS CEZASI ADALET VE HAKKANİYET DUYGULARINI ZEDELER NİTELİKTEDİR.
  Preview : …cezanın belirlenmesi gerektiği cihetle, sanık H. 'in ektiği kabul edilen 6380 kök kenevire göre çok daha fazla kenevir ekimi olayları da dikkate alındığında asgari hadden çok uzaklaşılarak verilen 3 yıl…
 • 74. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 1998 / 6525
  Decision No. : 1998 / 6954
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 15/09/1998
  SUMMARY : EKİM BÖLGESİ DIŞINDA İZİNSİZ KENEVİR EKMEK EYLEMİ SADECE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYI GEREKTİRİR.
  Preview : …1990 günlü 20672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kenevir ekimi ve kontrolü hakkındaki yönetmelikle, belirlenen ekim bölgesi dışında izinsiz kenevir ekmekten ibaret olup sadece hürriyeti bağlayıcı cezayı…
 • 75. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 8565
  Decision No. : 2002 / 13412
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/03/2002
  SUMMARY : GÖREVLİLERİN BİLGİSİ OLMADIĞI AŞAMADA UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI BELİRTEREK, BU SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINI KENDİ İKRARI İLE SAĞLAYAN SANIĞIN, TCK.NUN 405/1. MADDESİNİN UYGULANMASI SURETİYLE CEZA VERİLEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.
  Preview : …KARAR : Sanık hakkında evinde kenevir bitkisi olduğu şeklindeki ihbar üzerine 2313 sayılı Yasa hükümlerine göre yürütülen soruşturma sırasında bahçesinde ekili 745 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği,…
Page 3 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>