Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 2 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 • 26. Document size : 772B The Court of Cassation
  Case no. : 2008 / 16509
  Decision No. : 2011 / 917
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/01/2011
  Preview : …düşünüldü: KARAR : Sanık tarafından kullanılan bahçede kolluk görevlilerinin duyumu üzerine bulunan kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetişip yetişmeyeceği, 1-2 metre boyuna ulaşıp ulaşmayacağı hususunda...bilirkişi görüşü alınıp, tutanak mümzileride tanık olarak dinlenip, Trabzon ili ve ilçelerinin hint keneviri ekim bölgesi olmadığı da gözetilerek, sanığı hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik…
 • 27. Document size : 2.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 15167
  Decision No. : 2016 / 4159
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 22/06/2016
  Preview : …2-)Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükümlerin temyiz incelemesinde; Sanıkların ele geçirilen 40 kök keneviri ekmediklerini beyan etmeleri karşısında; bu kenevirlerin kimin tarafından ekildiğinin... DAVA : Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün temyiz incelemesinde; Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı...ekildiğinin tespiti açısından kenevirlerin ekili bulunduğu yerin tapu kayıtları araştırılarak gerektiğinde olay mahallinde keşif yapılması, sanıkların ev ve tarlalarının yakınlıkları ve bu yerin kim/kimler…
 • 28. Document size : 9.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2000 / 259
  Decision No. : 2001 / 5
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 30/01/2001
  Preview : …2000 gün ve 11355/13786 sayı ile; "Münhasıran esrar yapmak için kenevir eken ve içmek için esrar elde edilebilecek durumda hint kenevirinin dal, sap, yaprak ve tohumunu bulunduran sanık hakkında hem 2313...olduğu belirtilen kenevir bitkisinin dal, sap, yaprak ve tohumundan ibaret bitkisel madde ele geçirilmiş sanık gerek poliste ve gerekse duruşmada alınan ifadesinde ele geçirilen kenevir bitkisini içmek amacıyla...hint keneviri bulundurmak şeklinde anlatılmış ne var ki sevkte 2313 sayılı Yasanın 23 /son maddesinin uygulanması talep edilmiştir. 31.12.1997 tarihinde evinde yapılan aramada ekili hint keneviri ve uyuşturucu…
 • 29. Document size : 9.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2000 / 7-259
  Decision No. : 2001 / 5
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 30/01/2001
  SUMMARY : İDDİANAMEDE, YAPILAN ARAMADA SANIĞIN CEBİNDE İÇİME HAZIR 2 GRAM "HİNT KENEVİRİ BULUNDUĞUNUN" ANLAŞILDIĞI BİLDİRİLDİĞİNE, "İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKTİĞİ" YAZILMADIĞINA GÖRE CYY.NM 257. MADDESİ GÖZÖNÜNE ALINARAK TCY. NIN 404/2. MADDESİNE GÖRE CEZALANDIRILMASI GEREKİR.
  Preview : …2000 gün ve 11355/13786 sayı ile; "Münhasıran esrar yapmak için kenevir eken ve içmek için esrar elde edilebilecek durumda hint kenevirinin dal, sap, yaprak ve tohumunu bulunduran sanık hakkında hem 2313...olduğu belirtilen kenevir bitkisinin dal, sap, yaprak ve tohumundan ibaret bitkisel madde ele geçirilmiş sanık gerek poliste ve gerekse duruşmada alınan ifadesinde ele geçirilen kenevir bitkisini içmek amacıyla...hint keneviri bulundurmak şeklinde anlatılmış ne var ki sevkte 2313 sayılı Yasanın 23/son maddesinin uygulanması talep edilmiştir. 31.12.1997 tarihinde evinde yapılan aramada ekili hint keneviri ve uyuşturucu…
 • 30. Document size : 3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 15695
  Decision No. : 2016 / 291
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/01/2016
  Preview : …hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme, sanık hakkında kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlere yönelik incelemede; Sanıklar hakkında kenevir ekme suçundan; sanıkların kullandığı tarlalarda...yalnızca 5 numaralı tarlayı kullandığı, bu tarlada hasadı yapılmamış kenevir bitkisi bulunduğu anlaşılmakla, sanığın 6 numaralı tarlada kenevir ektiği ve hasadını yapmak suretiyle ticari amaçla esrar maddesi...tarlalarda ele geçen 23469 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi ve değeri ile oluşturduğu tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak, TCK'nın 3. ve 61. maddeleri uyarınca temel cezanın alt sınır daha fazla…
 • 31. Document size : 2.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 10213
  Decision No. : 2009 / 5166
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/04/2009
  SUMMARY : SANIĞIN EVİNDE KENEVİR EKTİĞİNE İLİŞKİN İHBAR ÜZERİNE GİDİLDİĞİNDE, SANIĞIN OLAY YERİNDE BULUNMADIĞI, EŞİ VE OĞLUNUN HAZIR OLDUĞU BELİRTİLEREK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇTİĞİNE İLİŞKİN TUTANAK DÜZENLENMİŞTİR. SANIĞIN NE SIKLIKLA EVİNE GELDİĞİ SAPTANMALI, KURULU DÜZENEĞE GÖRE BİTKİLERİN NE KADAR SÜREDE BU BOYA ULAŞACAĞI DA SAPTANARAK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN DURUMU DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
  Preview : …M.'un evinde kaçak kenevir ekimi yapıldığına ilişkin ihbar üzerine gidildiğinde, sanığın olay yerinde bulunmadığı, eşi R. ve oğlu H.'nin hazır olduğu ve seralarda hint kenevirlerinin ele geçirildiği belirtilerek...kurulan hüküm yönünden temyizine gelince; 1- Seralar içinde toplam 2154 kök hint keneviri ele geçirilmiş olup, bu miktar kenevirin kendisi tarafından kullanılmak üzere yetiştirildiğinin kabul edilemeyeceği ve...etme veya bulundurma suçuna yönelik olması gerektiği ve kullanma amacıyla olsa da, izinsiz hint keneviri yetiştirme fiilinde uygulama yeri bulunmadığı gözetilmeden, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine…
 • 32. Document size : 2.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 9089
  Decision No. : 2016 / 383
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/01/2016
  Preview : …kullanımındaki bahçede hem ekili hem de kurutulmaya bırakılmış vaziyette kenevirlerin ele geçirilmesi ve bu sebeple sanık hakkında kenevir ekme ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçlarından dava...açılması karşısında, mahkemece suç vasfında yanılgıya düşülerek sanığın eyleminin bir bütün halinde kenevir ekme suçunu oluşturduğunun kabulüyle sanık hakkında sadece bu suçtan hüküm kurulması aleyhe temyiz...görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu kenevir ve uyuşturucu maddeden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi…
 • 33. Document size : 2.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 7867
  Decision No. : 2017 / 281
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/01/2017
  Preview : …verilmesinde zorunluluk bulunması, 2-)Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığın, olayda ele geçirilen esrarı yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğine dair beyanının, "suçla ilgili...alacağını sanma" gibi bir amaca dayanmış olabileceği; keneviri ektiğini belirttiği yerde harhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi maddi bulgu elde edilmediği...elde edilmesinin de mümkün olmayacağı; bu durumlar karşısında sanığın, soyut beyanı dışında, atılı kenevir ekme suçunu işlediğine ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden…
 • 34. Document size : 2.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 2065
  Decision No. : 2017 / 2756
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 02/05/2017
  Preview : …açıldığı, sanığın evinde ele geçen esrar maddeleri dışında, bir odanın kenevir yetiştirilmek üzere tahsis edildiği, odaya kenevirlerin kolay yetişebilmesi için ısıtma ve sulama düzeneği kurulmuş olduğu, ayrıca...göz önüne alınarak sanık hakkındaki salıverilme talebinin reddine, B- ) Sanık ... hakkında hint keneviri ekme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından verilen beraat hükümlerinin incelenmesinde ;...ayrıca oda içerisinde saksılara ekilmiş vaziyette 48 kök boyları 1-1,5 metre boylarında değişen kenevir bitkilerinin bulunması karşısında, diğer sanık ... ve sanık ...'in kendisini suçtan kurtarmaya yönelik…
 • 35. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2002 / 23367
  Decision No. : 2003 / 5659
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 02/07/2003
  SUMMARY : 2313 SAYILI YASANIN 23/SON-1.CÜMLESİNDE KENEVİR EKİM BÖLGESİ İÇİNDE KALAN YERLERDE İZİNSİZ KENEVİR EKENLER İÇİN 50.000 LİRADAN 500.000 LİRAYA KADAR AĞIR PARA CEZASI ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP, BU PARA CEZALARININ YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE ARTIRIMLARININ YAPILMASI GEREKİR.
  Preview : …görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1- 2313 sayılı yasanın 23/son-1.cümlesinde kenevir ekim bölgesi içinde kalan yerlerde izinsiz kenevir ekenler için 50.000 liradan 500.000 liraya kadar ağır para cezası öngörüldüğü...yapılan önödeme ihtarına itibarla eksik ceza tayini, 2-Adli emanette kayıtlı suç konusu hint kenevirlerinin TCK 'nun 36.maddesi uyarınca müsaderesi gerekirken, 2313 sayılı kanunun 20/3.maddesine göre müsaderesine…
 • 36. Document size : 1.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2004 / 33547
  Decision No. : 2005 / 578
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 14/02/2005
  SUMMARY : SANIĞIN ANTALYA İLİNE GİDİP GİTMEDİĞİ, GİTTİĞİ SABİT İSE ARADA EVİNE GELİP GELMEDİĞİ, KENEVİR BİTKİSİNİN ELE GEÇTİĞİ, BAHÇEYE SANIĞIN VE EV HALKININ BİLGİSİ DIŞINDA BAŞKALARI TARAFINDAN EKİM VEDE BAKIM İŞLEMLERİNİN YAPILMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI HUSUSLARI ZABITA MARİFETİ İLE GEREKTİĞİNDE SANIĞIN BİRLİKTE OTURDUĞU YAKINLARI DA DİNLENMEK SURETİYLE SAPTANARAK HASIL OLACAK SONUCA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKTİRİ GEREKİRKEN EKSİK SORUŞTURMA SONUCU YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ, HATALIDIR.
  Preview : …düzenlendiği gün döndüğünü kenevirleri kendisinin ekmediğini belirttiği cihetle; sanığın Antalya iline gidip gitmediği, gittiği sabit ise arada evine gelip gelmediği, kenevir bitkisinin ele geçtiği, bahçeye...gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Dava konusu hint kenevirleri sanığa ait bahçede dikili bulunan sebze ve meyveler arasına gizleme amacıyla serpilmiş, çapa ve…
 • 37. Document size : 6.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 95
  Decision No. : 2007 / 107
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 08/05/2007
  Preview : …yetiştirilen kenevir adeti, kastın yoğunluğu, güttüğü amaç ve saik göz önüne alınarak takdiren-tercihen temel ceza dört yıl hapis olarak tayin edilmiştir. İzinsiz Hint keneviri ekmek suçunda, bir kök kenevir ekilmesi...hükmü yer almaktadır. Mahkemece temel ceza tayin edilirken, "sanığın kenevir ekimi yaptığı arazinin büyüklüğü, elde edilen kenevir adeti, sanığın amacı, zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önüne alınarak...ekilmesi halinde uygulanacak ceza miktarı bir yıl olup, somut olayda ise, Hint keneviri ekili arazinin 110 dönüm ve yetiştirilen kenevir bitkisinin 1.650.000-2.200.000 adet olduğu dikkate alındığında, tayin edilecek…
 • 38. Document size : 1.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 14212
  Decision No. : 2005 / 5193
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 31/05/2005
  SUMMARY : SANIĞIN TARLASINDA 8.7.2002 TARİHİNDE JANDARMA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN BİTKİLERİN KENEVİR OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSİ YA DA ZİRAAT TEKNİSYENİNE İNCELEME YAPTIRIP RAPOR ALDIRILMADAN VE İNCELEME YAPMAYA YETECEK MİKTARDA NUMUNE DE ALINMADAN İMHA EDİLMİŞ BULUNDUĞU GÖZETİLİP, BİTKİLERİN NİTELİĞİ HAKKINDAKİ KUŞKU SANIK LEHİNE DEĞERLENDİRİLEREK SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
  Preview : …sayılı yasanın 23/2.maddesinde "Herne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır, izinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat...savunması karşısında; sanığın tarlasında 8.7.2002 tarihinde Jandarma tarafından ele geçirilen bitkilerin kenevir olup olmadığı yönünde ziraat mühendisi yada ziraat teknisyenine inceleme yaptırıp rapor aldırılmadan…
 • 39. Document size : 1.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 2202
  Decision No. : 2003 / 7856
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 02/10/2003
  SUMMARY : BELLİ SAYIDA HİNT KENEVİRİ EKENLE DAHA ÇOK EKENLER ARASINDA AŞAĞI VE YUKARI HADLER ARASINDA HAKÇA, EKİLİ ALANA, SAYIYA, EYLEMİN İŞLENİŞ BİÇİMİNE, ÜRÜNÜN DEĞERİNE GÖRE CEZA BELİRLENMELİDİR.
  Preview : …düşünüldü: KARAR : 1-Ekilen hint kenevirinin miktar ve önemine nazaran cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından suça konu 996 kök hint keneviri ekenle daha çok ekenler arasında...arasında hakça oranda aşağı ve yukarı hadler arasında ceza tayini gerekirken dişi hint keneviri ekili arazinin alanı, tespit edilen kök sayısı, ürünün parasal değeri, eylemin işleniş biçimi ve önemi gözetilmeden…
 • 40. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 3623
  Decision No. : 2003 / 8836
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/10/2003
  SUMMARY : DAVA KONUSU DİŞİ HİNT KENEVİRLERİNİN SAYISI, EKİM ŞEKLİ, ERKEK HİNT KENEVİRLERİNİN SÖKÜLEREK YALNIZCA DİŞİ HİNT KENEVİRLERİNİN BIRAKILARAK BAKIMLARININ YAPILMIŞ OLMASI VE DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE SANIĞIN EYLEMİNİN ESRAR İMALİNE YÖNELİK OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.
  Preview : …görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Dava konusu dişi hint kenevirlerinin sayısı, ekim şekli, erkek hint kenevirlerinin sökülerek yalnızca dişi hint kenevirlerinin bırakılarak bakımlarının yapılmış olması ve dosya…
 • 41. Document size : 6.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 7-95
  Decision No. : 2007 / 107
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 08/05/2007
  SUMMARY : YEREL MAHKEMECE HÜKÜM VERİLDİĞİ TARİHTEN SONRA 19.12.2006 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5560 SAYILI YASANIN 14. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN, 5252 SAYILI TÜRK CEZA YASASININ YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA YASANIN 6. MADDESİNİN 2. FIKRASININ ( B ) BENDİNDE; 01 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ YASALARDA, AKSİNE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE HAPİS CEZALARININ ALT SINIRININ BİR AY, ÜST SINIRININ BEŞ YIL OLARAK UYGULANACAĞI BELİRTİLMİŞTİR. SANIK HAKKINDA BELİRLENEN TEMEL CEZA HER HALDE HAPİS CEZASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ALT SINIRIN ALTINDA KALMAKTADIR. BU NEDENLE YASA DEĞİŞİKLİĞİ SANIK HAKKINDA DOĞRUDAN LEHE BİR HÜKÜM İÇERMEDİĞİNDEN, DAVA VE USUL EKONOMİSİ DE NAZARA ALINARAK, İŞİN ESASINA İLİŞKİN İNCELEME YAPILMALIDIR.
  Preview : …yetiştirilen kenevir adeti, kastın yoğunluğu, güttüğü amaç ve saik göz önüne alınarak takdiren-tercihen temel ceza dört yıl hapis olarak tayin edilmiştir. İzinsiz Hint keneviri ekmek suçunda, bir kök kenevir ekilmesi...hükmü yer almaktadır. Mahkemece temel ceza tayin edilirken, "sanığın kenevir ekimi yaptığı arazinin büyüklüğü, elde edilen kenevir adeti, sanığın amacı, zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önüne alınarak...ekilmesi halinde uygulanacak ceza miktarı bir yıl olup, somut olayda ise, Hint keneviri ekili arazinin 110 dönüm ve yetiştirilen kenevir bitkisinin 1.650.000-2.200.000 adet olduğu dikkate alındığında, tayin edilecek…
 • 42. Document size : 1.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 15661
  Decision No. : 2016 / 643
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/01/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü : KARAR : A- ) Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle...uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Dikili olarak ele geçirilen 58 kök kenevir bitkisi dışında sanıkta herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmediği, kullandığını belirttiği...maddeleri kullandığına dair tıbbi bir bulgunun da belirlenmediği ve dikili durumda ele geçirilen kenevir bitkilerinden koparıp içtiğine dair herhangi bir iddia ya da kanıtın bulunmadığı, soyut ikrarı dışında…
 • 43. Document size : 1KB The Court of Cassation
  Case no. : 1994 / 8308
  Decision No. : 1994 / 1989
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 17/11/1994
  SUMMARY : ELE GEÇEN HİNT KENEVİRİ MİKTARI NAZARA ALINDIĞINDA DAHA AZ MİKTAR EKİCİLERLE 14315 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKENLER ARASINDA HAKÇA ORANDA CEZA ARTTIRIMI GEREKİRKEN,YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE İLE ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ VE CEZANIN TECİLİNE KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
  Preview : …ve ele geçen hint keneviri miktarı nazara alındığında, cezaların şahsiliği ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından daha az miktar ekicilerle suça konu 14.315 kök dişi hint keneviri ekenler arasında…
 • 44. Document size : 1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2000 / 8587
  Decision No. : 2000 / 12036
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/09/2000
  SUMMARY : JANDARMA GÜÇLERİNİN ARAZİ KONTROLÜNDE; SANIĞIN 21.500 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRİ EKİLİ BULUNAN ÜZÜM BAĞININ İÇİNDEN KAÇARKEN YAKALANDIĞI VE SUÇA KONU KENEVİRLERİ KENDİSİNİN EKTİĞİNİ KABULÜ SUÇÜSTÜ TUTANAĞINDAN ANLAŞILDIĞINA GÖRE SANIĞIN CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ HATALIDIR.
  Preview : …güçlerinin arazi kontrolünde; sanığın 21.500 kök dişi hint keneviri ekili bulunan üzüm bağının içinden kaçarken yakalandığı ve suça konu kenevirleri kendisinin ektiğini kabulüne dair suçüstü tutanağı ve bu…
 • 45. Document size : 1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 2996
  Decision No. : 2003 / 7992
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 07/10/2003
  SUMMARY : SANIĞIN EKTİĞİ KENEVİRE GÖRE ÇOK DAHA FAZLASININ OLABİLECEĞİ DİKKATE ALINARAK HAKKİNEYETE, OLAYIN OLUŞUNA UYGUN ORANDA TAKDİREN CEZA ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK VERİLEN CEZA ADALET VE HAKKANİYET DUYGULARINI ZEDELEMEMELİDİR.
  Preview : …cezanın belirlenmesi gerektiği cihetle, sanık M. 'nın ektiği kabul edilen 6240 kök kenevire göre çok daha fazla kenevir ekim olayları da dikkate alındığında asgari hadden çok uzaklaşılarak verilen 3 yıl…
 • 46. Document size : 26.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2010 / 200
  Decision No. : 2010 / 224
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 09/11/2010
  SUMMARY : 7.8.2007 GÜNÜ KENEVIR EKILI SAHADA YAKALANAN SANIK M. T.'IN, SATMAK IÇIN UYUŞTURUCU IMALINDE KULLANILAN HINT KENEVIRI YETIŞTIRDIĞINDE KUŞKU BULUNMAYAN SOMUT OLAYDA; ÖZEL DAIRE ILE YEREL MAHKEME ARASINDAKI UYUŞMAZLIK, SANIK A. D.'IN BU SUÇUN IŞLENIŞINE IŞTIRAK EDIP ETMEDIĞININ BELIRLENMESINE ILIŞKINDIR.
  Preview : …kesinleşen M. T.'ın tek başına sanığın köyünde hint keneviri yetiştirmesi, bu hint kenevirlerinin bakımı için 500 metrelik hortum döşemesi, hint kenevirlerini sulaması ve bunun diğer köylüler tarafından görülüp...Köyü'nde kenevir yetiştiriyorsun" diye sorulması üzerine, "kenevir bitkilerine A. D. ile ortak olduklarını ve kendisini buraya A.'in getirdiğini" söylediği, M. ve aynı bölgede başka bir alanda kenevir bitkisi...savunmasında; "Bu kenevir bitkileri bana ve benim ortak olduğum A. D.'a aittir. Biz bu kenevir bitkilerini birlikte ektik. Bunların bulunduğu yere ben yaklaşık 2-3 ay önce geldim. Burada yatıyor ve kenevir bitkilerini…
 • 47. Document size : 1018B The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 373
  Decision No. : 2003 / 4035
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/06/2003
  SUMMARY : DAVA KONUSU KENEVİRLERİN SAYISI, EKİM ŞEKLİ VE TÜM DOSYA KAPSAMINA GÖRE, SANIĞIN KAYISI AĞAÇLARI ALTINDA BULUNAN SEBZE EKİLİ BAHÇESİNDE DİKİLİ BULUNAN 2956 KÖK KENEVİR BİTKİSİNİN KENDİLİĞİNDEN YETİŞEMİYECEĞİ VE EYLEMİNİN ESRAR İMALİNE YÖNELİK OLDUĞU GÖZETİLEREK HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLE MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR
  Preview : …düşünüldü: KARAR : Dava konusu kenevirlerin sayısı, ekim şekli ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın kayısı ağaçları altında bulunan sebze ekili bahçesinde dikili bulunan 2956 kök kenevir bitkisinin kendiliğinden…
 • 48. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 8757
  Decision No. : 2008 / 726
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 05/02/2008
  SUMMARY : SANIĞIN BAHÇESİNDE 250 KÖK KENEVİR YAKALANDIĞI, KÖK SAYISI, EKİM VE YETİŞME SÜRESİ NAZARA ALINDIĞINDA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEMEYECEĞİ ANLAŞILDIĞINDAN İZİNSİZ KENEVİR EKİMİ SUÇU OLUŞMUŞTUR.
  Preview : …KARAR : Ağrı ili ve ilçelerinde her ne maksatla olursa olsun kenevir ekiminin yasaklandığı, tespit tutanağına göre bahçesinde 250 kök kenevir bitkisi yakalandığı gözönünde bulundurularak kök sayısı, ekim…
 • 49. Document size : 1.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 12120
  Decision No. : 2009 / 7390
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 10/06/2009
  Preview : …ile ziraat mühendisi ve köy muhtarı tanık olarak dinlenip ele geçen hint kenevirlerinin boy ve gelişimi sorularak, bu kenevirlerin boy ve gelişimleri itibariyle devir tarihinden önce mi yoksa sonra mı ekildiği…
 • 50. Document size : 1.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 445
  Decision No. : 2003 / 5174
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 19/06/2003
  SUMMARY : DAVA KONUSU 150.000 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRLERİNİN SAYISI, EKİM SAHASI, EKİM ŞEKLİ VE SANIĞIN İZİNSİZ KENEVİR EKİLMEYECEĞİNİ BİLDİĞİ HALDE HERHANGİ BİR MÜRACAATTA BULUNMADAN EKİMİNİN ESRAR İMALİNE YÖNELİK OLDUĞU GÖZETİLMEDEN SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLEREK EYLEMİN İZİNSİZ EKİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI YASAYA AYKIRIDIR.
  Preview : …görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Dava konusu 150.000 kök dişi hint kenevirlerinin sayısı, ekim sahası, ekim şekli ve sanığın izinsiz kenevir ekilmeyeceğini bildiği halde herhangi bir müracaatta bulunmadan…
Page 2 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>