Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 12 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
 • 276. Document size : 8.1KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2003 / 50
  Decision No. : 2003 / 48
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 29/09/2003
  Preview : …tahliye tarihi olan 4.9.2001 gününden önce deneme süresi içinde 2.6.2000 günü, izinsiz dişi hint keneviri ekmek suçunu işlemesi nedeniyle, Lice Asliye Ceza Mahkemesi'nce 22.3.2001 gün ve E:2000/29, K:2001/50…
 • 277. Document size : 6.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 9-8
  Decision No. : 2003 / 30
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 11/03/2003
  SUMMARY : HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ İÇİNDEKİ YANAN OTLAR VE SANAYİDE KULLANILAMAZ NİTELİKTE BULUNAN YAŞLI ARDIÇ AĞAÇLARININ TCY.NIN 369. MADDESİNDE SAYILAN MAHSULAT KAPSAMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR, YANAN YAKACAK VASFINDA ARDIÇ AĞAÇLARININ, YAKACAK OLARAK BELLİ BİR DEĞERİNİN BULUNMASI DA MAHSUL KAPSAMI İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNİ GEREKTİRMEZ. BU İTİBARLA SANIĞIN, TAKSİRLE HAZİNE ARAZİSİNDE BULUNAN KURU AĞAÇLAR, OT VE YABANİ DİKENLERİN YANMASINA NEDEN OLMA EYLEMİNİN TCY.NIN 566. MADDESİ KAPSAMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR.
  Preview : …Kanununda (m.310-a)da vardır. Bu Kanununa göre hububat, yaş veya kuru ot, yataklık saman, keten, kenevir, saman ve sap veya sair zirai veya besin ürünleri de kasten veya taksirle yangın cürmüne konu olabilirler…
 • 278. Document size : 11.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 8-57
  Decision No. : 2007 / 130
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 05/06/2007
  SUMMARY : 2313 SAYILI YASANIN 27. MADDESİNDE YAPILAN ATIF SİLSİLESİ UYLARINCA GEREK YEREL MAHKEMENİN HÜKÜM VERDİĞİ TARİHTE GEREKSE YASA YOLU DENETİMİNİN YAPILDIĞI TARİHTE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU İLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRME SUÇLARINA İLİŞKİN YARGILAMALARIN BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİNE YASAL OLANAK GÖZÜKMEMEKTEDİR.
  Preview : …tarihte gerekse yasa yolu denetiminin yapıldığı tarihte uyuşturucu madde ticareti suçu ile hint keneviri yetiştirme suçlarına ilşikin yargılamaların birlikte yürütülmesine yasal olanak bulunmadığından…
 • 279. Document size : 11.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 57
  Decision No. : 2007 / 130
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 05/06/2007
  Preview : …tarihte gerekse yasa yolu denetiminin yapıldığı tarihte uyuşturucu madde ticareti suçu ile hint keneviri yetiştirme suçlarına ilşikin yargılamaların birlikte yürütülmesine yasal olanak bulunmadığından…
 • 280. Document size : 28.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 266
  Decision No. : 2008 / 13
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 05/02/2008
  Preview : …Zirek'in izinsiz hint keneviri ekmek suçundan 2313 sayılı Yasanın 23 /son. maddesi uyarınca 1 yıl 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, emanette kayıtlı 5 kök hint kenevirinin 765 sayılı TCY.nın 36...2004 gün ve 305-588 sayılı hükmü ile 2313 sayılı Yasanın 23 /son madde son cümlesi uyarınca hint keneviri ekmek suçu nedeniyle 1 yıl 5 ay hapse mahkum edilen ve cezası kesinleşmiş bulunan hükümlü Engin...305-588 sayılı kesinleşmiş hükmü ile 2313 sayılı Yasanın 23 /son maddesi son cümlesi uyarınca hint keneviri ekmekten 1 yıl 5 ay hapse hükümlendirilen Ergin Zirek'in sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY…
 • 281. Document size : 28.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 7-266
  Decision No. : 2008 / 13
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 05/02/2008
  SUMMARY : C. SAVCILARININ YASA YOLU YANILGISINA DÜŞMELERİ HALİNDE BU YANILGIDAN YARARLANAMAYACAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ, 1412 SAYILI CYUY'NİN YÜRÜRLÜĞÜ EVRESİNDE, YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU'NUN 22.01.1962 GÜN VE 2-1 SAYILI KARARINA KONU EDİLMİŞ VE BU KARARLA DİĞER SÜJELERDEN FARKLI OLARAK, "C.SAVCILARININ YASA YOLUNDAKİ YANILGILARININ KORUNAMAYACAĞI" İLKESİ BENİMSENMİŞ, 1412 SAYILI YASA'NIN YÜRÜRLÜĞÜ SÜRECİNDE İBK'NIN GEÇERLİLİĞİ VE UYGULANMA KABİLİYETİ SÜRMÜŞTÜR.
  Preview : …DAVA : E.'in izinsiz hint keneviri ekmek suçundan 2313 sayılı Yasa'nın 23/son maddesi uyarınca 1 yıl 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, emanette kayıtlı 5 kök hint kenevirinin 765 sayılı TCY'nin 36...2004 gün ve 305-588 sayılı hükmü ile 2313 sayılı Yasa'nın 23/son madde son cümlesi uyarınca hint keneviri ekmek suçu nedeniyle 1 yıl 5 ay hapse mahkum edilen ve cezası kesinleşmiş bulunan hükümlü E.'in...305-588 sayılı kesinleşmiş hükmü ile 2313 sayılı Yasa'nın 23/son maddesi son cümlesi uyarınca hint keneviri ekmekten 1 yıl 5 ay hapse hükümlendirilen E.'in sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY'nin 191/1-C-2…
 • 282. Document size : 6.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2003 / 8
  Decision No. : 2003 / 30
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 11/03/2003
  Preview : …Kanununda ( m.310-a )da vardır. Bu Kanununa göre hububat, yaş veya kuru ot, yataklık saman, keten, kenevir, saman ve sap veya sair zirai veya besin ürünleri de kasten veya taksirle yangın cürmüne konu olabilirler…
 • 283. Document size : 7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 1259
  Decision No. : 2016 / 839
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 16/03/2016
  Preview : …2013 tarihinde net 0,84 gram olmak üzere 20'şer TL karşılığında iki kez esrar elde etmeye elverişli kenevir bitsiki parçaları satın alınmıştır. Gizli soruşturmacının sanıktan ilk uyuşturucu madde satın almasıyla…
 • 284. Document size : 9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 337
  Decision No. : 2017 / 354
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 04/07/2017
  Preview : …ekspertiz raporuna göre THC ihtiva eden ve esrar elde etmeye elverişli tohumlu kurumuş yeşil renkli hint keneviri bitki parçaları olduğu, net ayrı ayrı 48,5 ve 3 gram esrar elde edilebileceği, söz konusu maddelerin…
 • 285. Document size : 7.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 749
  Decision No. : 2017 / 2740
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 02/05/2017
  Preview : …2015/664 karar sayılı ile "Dosya kapsamından 21/08/2014 günü sanığın üst aramasında 4.8 gr hint keneviri bitki parçacığı ele geçirilmiş, soruşturma sonunda 05/12/2014 tarihinde kamu davasının açılmasının…
 • 286. Document size : 6.4KB Bylaw
  Official Gazette No. : 26893
  Date of Official Gazette : 01/06/2008
  Preview : …numaralı bendi aşağıdaki şekilde, "2- Yün (1), hayvan kılı (2 ve 3), ipek (4), pamuk (5), keten (7), kenevir (8), jüt (9), abaka (10), alfa (11), hindistan cevizi (kokos) (12), broom (13), rami (14), sisal…
 • 287. Document size : 7.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 5161
  Decision No. : 2017 / 6137
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 20/11/2017
  Preview : …14/12/2010 tarih 2010/7290 sırasında kayıtlı bağlı mühürlü bez torba içinde net 11.886, 0- gr hint keneviri bitki parçaları ile suçun işlenmesinde haberleşme amaçlı kullanıldığı anlaşılan adli emanetin 10/12/2010…
 • 288. Document size : 10.6KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2009 / 35
  Decision No. : 2009 / 35
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/12/2009
  Preview : …üzerinde ele geçirilen ve yapılan kimyasal tahlil sonucu esrar maddesi olarak kullanılan dişi hint keneviri bitkisi ve tohumu olduğu tesbit edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken yakalandığı, böylece, sanığın…
 • 289. Document size : 10.9KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2009 / 31
  Decision No. : 2009 / 31
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 07/12/2009
  Preview : …İstanbul Kriminal Polis Laboratuarında yaptırılan inceleme sonucu, " esrar elde etmeye elverişli" hint keneviri bitkisi olduğu anlaşılan maddenin çıktığı, böylece, sanığın uyuşturucu madde bulundurmak suçunu…
 • 290. Document size : 9.5KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2008 / 25
  Decision No. : 2008 / 25
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 07/07/2008
  Preview : …Kriminal Polis Laboratuarında yaptırılan inceleme sonucu, esrar elde edilmesinde kullanılan hint keneviri bitki kırıntıları olduğunun anlaşıldığı, böylece, sanığın uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediği…
 • 291. Document size : 10.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2014 / 5100
  Decision No. : 2016 / 493
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 22/02/2016
  Preview : …yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, C-) Sanık R. hakkında “kenevir ekme” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: 1-) 01.08.2011 olan suç tarihinin gerekçeli…
 • 292. Document size : 13.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 13334
  Decision No. : 2015 / 9520
  Authority : 19 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/12/2015
  Preview : …dahi beklenen faydayı vermemesi söz konusu olmalıdır. Somut olayda zanlının, evinin damında hint keneviri yetiştirdiği yolunda duyum alınması üzerine, 24 Mayıs 2001 günü 11.00 sıralarında, eşinin rızasıyla…
 • 293. Document size : 12.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 16015
  Decision No. : 2016 / 5865
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 13/12/2016
  Preview : …suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde; Sanığın evinde yapılan aramada 195 kök dikili kenevir bitkisinin ele geçirildiği bu bitkileri ...'ın ekmesi sebebiyle ... hakkında ... adli makamlarınca…
 • 294. Document size : 12KB The Court of Cassation
  Case no. : 2018 / 1276
  Decision No. : 2018 / 4857
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 01/11/2018
  Preview : …hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma"; sanık hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "kenevir ekme" suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde: Dosya kapsamından, sanığın CMK'nın…
 • 295. Document size : 13.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2018 / 4521
  Decision No. : 2018 / 4841
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 01/11/2018
  Preview : …sanıkların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 3- )Sanık hakkındaki kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde; TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile…
 • 296. Document size : 31.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 15
  Decision No. : 2005 / 29
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 15/03/2005
  Preview : …bildirilen 1.01 gram bitkisel maddenin esrar ham maddesi olan kenevir bitkisinin ufalanmış yaprakçıklarından ibaret olduğu, bu miktar kenevir bitkisinin elenmesi suretiyle 0.93 gram toz esrar elde edilebileceği...suçunda da benzer biçimde yakalandığı, o eylemde de Saadettin Nar'ın üzerinde yapılan aramada hint keneviri bulunması üzerine Saadettin Nar ve Çelebi Ateş'in çadırlarında arama yapıldığı, Saadettin'in çadırında…
 • 297. Document size : 31.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2005 / 10-15
  Decision No. : 2005 / 29
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 15/03/2005
  SUMMARY : SANIĞIN, ÜZERİNDEKİ ESRARI ATMAK VEYA SAKLAMAK BİÇİMİNDE KABUL EDİLEBİLECEK DAVRANIŞLARDA BULUNMAK SURETİYLE KUŞKU UYANDIRMASI, OLAYIN PAZARYERİ GİBİ KALABALIK BİR ORTAMDA GELİŞMESİ NEDENİYLE DELİLLERİN YOK EDİLEBİLMESİ OLASILIĞININ YÜKSEK OLMASI KARŞISINDA CYUY'NIN 97. MADDESİNDE BELİRTİLEN "GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN" HALİN SOMUT OLAYDA GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. ÖTE YANDAN, AYNI YASA MADDESİ UYARINCA, EMNİYET AMİR VEKİLİNİN DE ARAMA KARARI VERME YETKİSİ BULUNMAKTADIR.
  Preview : …bildirilen 1.01 gram bitkisel maddenin esrar ham maddesi olan kenevir bitkisinin ufalanmış yaprakçıklarından ibaret olduğu, bu miktar kenevir bitkisinin elenmesi suretiyle 0.93 gram toz esrar elde edilebileceği...bulundurmak suçunda da benzer biçimde yakalandığı, o eylemde de S. Nar 'ın üzerinde yapılan aramada hint keneviri bulunması üzerine S. Nar ve Çelebi A. 'in çadırlarında arama yapıldığı, S. 'in çadırında tabanca…
 • 298. Document size : 16.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2013 / 5397
  Decision No. : 2013 / 15729
  Authority : 8 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/05/2013
  Preview : …Kurulunun 04.06.1990 gün, 134/161 sayılı kararında ise, parkta tanıştığı görevlilerin isteği üzerine, kenevir bitkisi temin eden sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk görüşüne katılmayan başkan…
 • 299. Document size : 16.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 1501
  Decision No. : 2013 / 52
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 12/02/2013
  Preview : …Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü?nün ekspertiz raporunda; ele geçen maddenin net 4 gram hint keneviri bitkisi parçaları olduğunun ve bu parçalardan net 1,2 gram esrar elde edilebileceğinin, Adana Emniyet…
 • 300. Document size : 17.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 1319
  Decision No. : 2013 / 98
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 26/03/2013
  Preview : …verildiği, Ekspertiz raporunda; olay mahallinde bulunan maddenin esrar elde etmede kullanılan hint keneviri bitkisinin uç kısımları olduğu ve net 46,140 gram esrar içerdiğinin belirtildiği, Adli sicil kayıtlarına…
Page 12 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>