Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 333
Page 10 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
 • 226. Document size : 3.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 7055
  Decision No. : 2015 / 7565
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/12/2015
  Preview : …inceleme yapılmasına yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2-Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemeye gelince; 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin…
 • 227. Document size : 2.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 14850
  Decision No. : 2016 / 510
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/01/2016
  Preview : …inceleme yapılmasına yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine, 2- )Sanık hakkında kenevir ekme suçundan kurulan hükme dair temyize gelince; Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar…
 • 228. Document size : 3.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 422
  Decision No. : 2016 / 985
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/03/2016
  Preview : …fıkrasının müsadereye dair paragrafında yer alan “Adli Emanetin 2015/7362 sırasında kayıtlı 8 gram hint keneviri parçasının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suç konusu…
 • 229. Document size : 3.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 13553
  Decision No. : 2017 / 348
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 16/01/2017
  Preview : …fıkrasının müsadereye dair bölümde yer alan ... Adli Emanet Memurluğunun 2008/1581 sırasında kayıtlı hint keneviri bitkisi ibaresinden sonra “ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde kalan suça konu uyuşturucu…
 • 230. Document size : 3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 10018
  Decision No. : 2018 / 1565
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 22/03/2018
  Preview : … DAVA : Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : 1- )Sanık ... hakkında izinsiz kenevir ekme suçundan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik kanun yolu talebinin incelenmesinde;…
 • 231. Document size : 7.5KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2010 / 5
  Decision No. : 2010 / 5
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 01/02/2010
  Preview : …görevli yedi er ile birlikte, Sugeçti köyünde kaçak hint keneviri ekimi ihbarını araştırmak üzere göreve çıktığı sırada, dörtyüz elli adet hint keneviri bulup, bunları erlerin kucaklarında askeri araca taşırlarken... olay sırasında önleyici kolluk devriyesi olup "Sugeçti köyü Aliler mezrası dere yatağında hint keneviri araştırması yapmak, bölgeyi kontrol etmek" üzere yaya olarak görevlendirildiği, bu görevinin Jandarmanın…
 • 232. Document size : 11.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 1335
  Decision No. : 2013 / 423
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 22/10/2013
  Preview : …etmeye elverişli hint keneviri bitkisi parçaları olduğu, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda; tüm miktarlar dâhil olmak üzere, toplam net ağırlığı 1.335 gram bulunan maddenin kenevir bitkisi olduğu, elemek...değerlendirildiğinde; Bir ihbar üzerine yakalanan sanığın üzerinde taşıdığı poşetin içerisinde ele geçirilen kenevir bitkisi dışında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yolunda teknik ya da fiziki takip, tanık beyanı…
 • 233. Document size : 6.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 1995
  Decision No. : 2016 / 1617
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/05/2016
  Preview : … DAVA : Adalet Bakanlığı'nın, 5.1.2016 tarihli yazısı ile kenevir ekme suçundan sanık R. P. hakkında Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 25.6.2013 tarihinde 2012/1042 esas ve 2013/701 sayı ve...A-) Konuyla İlgili Bilgiler: 1-) Sanık R. P. hakkında, 1.8.2012 tarihinde işlediği iddia olunan kenevir ekme suçundan Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23.8.2012 tarihinde 2012/2435 soruşturma... 2012/1118 esas ve 2012/462 iddianame sayı ile Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ikinci kez kenevir ekme suçundan dava açıldığı, bu Mahkeme tarafından 25.6.2013 tarihinde 2012/1042 esas ve 2013/701…
 • 234. Document size : 12.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 1398
  Decision No. : 2016 / 2591
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/04/2016
  Preview : …görülerek, toplamda 9 paketcik halinde net 1.6 gram esrar maddesi elde edilmesi mümkün net 4 gram kenevir bitkisi parçaları ile 13 adet uyuşturucu nitelikte hapın ele geçirildiği anlaşılmıştır. Ceza Muhakemesinin...aramasında; toplamda 9 paketcik halinde net 1.6 gram esrar maddesi elde edilmesi mümkün net 4 gram kenevir bitkisi parçaları ile 13 adet uyuşturucu nitelikte hapın ele geçirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle...görülerek, toplamda 9 paketcik halinde net 1.6 gram esrar maddesi elde edilmesi mümkün net 4 gram kenevir bitkisi parçaları ile 13 adet uyuşturucu nitelikte hapın ele geçirildiği anlaşılmıştır. Olayda niteliği…
 • 235. Document size : 13.1KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 3033
  Decision No. : 2017 / 4656
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/09/2017
  Preview : …geçirilen kenevir miktarının başlı başına satma veya başkasına verme amacını göstermeyeceği, söz konusu kenevirden elde edilecek esrar miktarı ve sanığın tüm aşamalarda istikrarlı bir şekilde keneviri kullanmak…
 • 236. Document size : 12KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 6711
  Decision No. : 2018 / 2942
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 26/06/2018
  Preview : …uygulanmasına” ibaresinin yazılması, Suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, C- )Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan verilen hükmün incelenmesinde; Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak...görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1.Gerekçeli karar başlığına suç tarihinin, sanık ve kenevir ekme suçu yönünden; "11/06/2013” olarak yazılması yerine “11/06/2013 ve öncesi” olarak yazılması...uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; 1.Gerekçeli karar başlığına suç tarihlerinin sanık ve kenevir ekme suçu yönünden; "11/06/2013” olarak yazılması, 2.TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili…
 • 237. Document size : 4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2009 / 13230
  Decision No. : 2011 / 56307
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/10/2011
  SUMMARY : DİĞER SANIK S.'UN SOYUT BEYANI ÜZERİNE YAKALANDIĞINDA, İKRARIYLA KENDİ SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET EDEN SANIĞIN CEZASINDAN, T.C.K.NIN 192 NCİ MADDESİNİN 3. FIKRASINDA YER ALAN ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜ UYARINCA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.
  Preview : …bidon içinde toplam 131 gramdan ibaret esrar bulunan sanığın, bunları bahçesinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini söylediği; sanığın bu fiili nedeniyle, T.C.K.nın 3. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen…
 • 238. Document size : 3.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 3883
  Decision No. : 2007 / 571
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/01/2007
  SUMMARY : 5252 SAYILI KANUNUN 5/1. MADDESİ UYARINCA KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN "AĞIR PARA" CEZALARININ, "ADLİ PARA" CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜN GÖZELTİLMEMESİ;
  Preview : …olarak görevlendirilen ziraat teknikerinin, suça konu uyuşturucu maddenin, kurutulmuş dişi hint keneviri ( kubar esrar ) olduğunu tespit edebilecek teknik bilgiye sahip olması ve sanığın da bu maddenin…
 • 239. Document size : 3.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 1998 / 11773
  Decision No. : 1999 / 1788
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/02/1999
  SUMMARY : MUHBİR TARAFINDAN ADLARI KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİLMEYEN VE KENDİLERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLEMEYEN SANIKLARIN KOLLUKTAKİ İKRARLARI İLE SUÇLARININ ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLADIKLARI VE DİĞER SUÇ ORTAKLARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARIYLA SUÇLARININ ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ETTİKLERİNİN ANLAŞILMASINA GÖRE SANIKLAR TCK.NUN 405/2. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR.
  Preview : …ihbar bulunmayan sanığın N. ve M. ....ın kullanmaları için tarla bulmalarına yardımcı olmak dışında kenevir ekilerek teşekkül halinde esrar elde edilmesi ve bulundurulması suçuna katıldığına dair mahkumiyetine…
 • 240. Document size : 4.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 28521
  Decision No. : 2014 / 5252
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/07/2014
  Preview : …cümlesinin uygulanmasına...", ibaresinin yazılması, 2- ) Hüküm fıkrasının 16. paragrafında yer alan "hint keneviri bitki kırıntısının" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca suç konusu…
 • 241. Document size : 3.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 3140
  Decision No. : 2015 / 32173
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 07/09/2015
  Preview : …kesin delil bulunmadığı, ayrıca 09.07.2012 tarihinde sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen kenevir tohumunun bulundurulmasının suç teşkil etmeyeceği gözetilmeden; atılı suçların zincirleme olarak…
 • 242. Document size : 4.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 1303
  Decision No. : 2015 / 6964
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 09/11/2015
  Preview : …uygulanmasına” ibaresinin yazılması, hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin bölümüne “428 gram gelen kenevir bitkisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'nca suç konusu…
 • 243. Document size : 4.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 1336
  Decision No. : 2015 / 7457
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/12/2015
  Preview : …maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin bölümüne "kenevir bitkisi parçalarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce…
 • 244. Document size : 4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 10043
  Decision No. : 2016 / 632
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/01/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 1-) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Tekerrüre esas alınan mahkeme ilamı kararda gösterilmemiş ise de; bu hususun infaz…
 • 245. Document size : 4.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 15660
  Decision No. : 2016 / 652
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/01/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü : KARAR : 1-)Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle…
 • 246. Document size : 4.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 13645
  Decision No. : 2017 / 1402
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/02/2017
  Preview : …ibaresinin yazılması, 2- )Hüküm fıkrasının müsadereye dair bölümünde yer alan "... 151 gram hint kenevirinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce suç konusu…
 • 247. Document size : 4.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2018 / 507
  Decision No. : 2019 / 103
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 12/02/2019
  Preview : …işlemlerinin yapıldığı sırada, yapılan üst aramasında üzerinde 0.6 gram esrar elde edilmesine elverişli kenevir bitkisi kırıntıları ele geçmesi ve savunmasında pantolonunda uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini…
 • 248. Document size : 4.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2018 / 2712
  Decision No. : 2018 / 3307
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 11/07/2018
  Preview : …yapılmıştır. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : A- )Sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekmek suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde; Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya…
 • 249. Document size : 8.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 6226
  Decision No. : 2013 / 952
  Authority : 1 - Criminal Chamber
  Date of decision : 13/02/2013
  Preview : …Başsavcılığının, hükümlünün bihakkın tahliye tarihi dolmadan 21/06/2002 tarihinde işlediği izinsiz hint keneviri ekmek suçu nedeniyle Gölcük Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/250-211 sayılı ilamıyla aldığı 1 yıl 3...tahliye tarihi arasında ( deneme süresi içerisinde ) 21/06/2002 tarihinde işlediği izinsiz hint keneviri ekmek suçundan 22/11/2006 tarih ve 2006/250-211 Esas ve karar sayılı ilamıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına…
 • 250. Document size : 7.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 4521
  Decision No. : 2016 / 2017
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/06/2016
  Preview : … DAVA : Adalet Bakanlığı'nın, 29.6.2015 tarihli yazısı ile kenevir ekme suçundan sanık A. K. hakkında Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16.10.2014 tarihli 2014/324 esas ve 2014/382 kararına yönelik...A-) Konuyla İlgili Bilgiler: 1-) Sanık A. K. hakkında, 11.6.2010 tarihinde işlediği iddia olunan kenevir ekme suçundan Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 27.12.2011 tarihinde 2011/203 esas ve 2011/568…
Page 10 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>