Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 313
Page 10 of 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 • 226. Document size : 4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2009 / 13230
  Decision No. : 2011 / 56307
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 21/10/2011
  SUMMARY : DİĞER SANIK S.'UN SOYUT BEYANI ÜZERİNE YAKALANDIĞINDA, İKRARIYLA KENDİ SUÇUNUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET EDEN SANIĞIN CEZASINDAN, T.C.K.NIN 192 NCİ MADDESİNİN 3. FIKRASINDA YER ALAN ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜ UYARINCA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.
  Preview : …bidon içinde toplam 131 gramdan ibaret esrar bulunan sanığın, bunları bahçesinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini söylediği; sanığın bu fiili nedeniyle, T.C.K.nın 3. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen…
 • 227. Document size : 3.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2006 / 3883
  Decision No. : 2007 / 571
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 29/01/2007
  SUMMARY : 5252 SAYILI KANUNUN 5/1. MADDESİ UYARINCA KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN "AĞIR PARA" CEZALARININ, "ADLİ PARA" CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜN GÖZELTİLMEMESİ;
  Preview : …olarak görevlendirilen ziraat teknikerinin, suça konu uyuşturucu maddenin, kurutulmuş dişi hint keneviri ( kubar esrar ) olduğunu tespit edebilecek teknik bilgiye sahip olması ve sanığın da bu maddenin…
 • 228. Document size : 3.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 1998 / 11773
  Decision No. : 1999 / 1788
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/02/1999
  SUMMARY : MUHBİR TARAFINDAN ADLARI KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİLMEYEN VE KENDİLERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLEMEYEN SANIKLARIN KOLLUKTAKİ İKRARLARI İLE SUÇLARININ ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLADIKLARI VE DİĞER SUÇ ORTAKLARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARIYLA SUÇLARININ ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ETTİKLERİNİN ANLAŞILMASINA GÖRE SANIKLAR TCK.NUN 405/2. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR.
  Preview : …ihbar bulunmayan sanığın N. ve M. ....ın kullanmaları için tarla bulmalarına yardımcı olmak dışında kenevir ekilerek teşekkül halinde esrar elde edilmesi ve bulundurulması suçuna katıldığına dair mahkumiyetine…
 • 229. Document size : 4.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 28521
  Decision No. : 2014 / 5252
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 08/07/2014
  Preview : …cümlesinin uygulanmasına...", ibaresinin yazılması, 2- ) Hüküm fıkrasının 16. paragrafında yer alan "hint keneviri bitki kırıntısının" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca suç konusu…
 • 230. Document size : 3.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 3140
  Decision No. : 2015 / 32173
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 07/09/2015
  Preview : …kesin delil bulunmadığı, ayrıca 09.07.2012 tarihinde sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen kenevir tohumunun bulundurulmasının suç teşkil etmeyeceği gözetilmeden; atılı suçların zincirleme olarak…
 • 231. Document size : 4.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 1303
  Decision No. : 2015 / 6964
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 09/11/2015
  Preview : …uygulanmasına” ibaresinin yazılması, hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin bölümüne “428 gram gelen kenevir bitkisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'nca suç konusu…
 • 232. Document size : 4.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 1336
  Decision No. : 2015 / 7457
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 03/12/2015
  Preview : …maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin bölümüne "kenevir bitkisi parçalarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce…
 • 233. Document size : 4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 10043
  Decision No. : 2016 / 632
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/01/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 1-) Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Tekerrüre esas alınan mahkeme ilamı kararda gösterilmemiş ise de; bu hususun infaz…
 • 234. Document size : 4.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 15660
  Decision No. : 2016 / 652
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 28/01/2016
  Preview : … DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü : KARAR : 1-)Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle…
 • 235. Document size : 4.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 13645
  Decision No. : 2017 / 1402
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/02/2017
  Preview : …ibaresinin yazılması, 2- )Hüküm fıkrasının müsadereye dair bölümünde yer alan "... 151 gram hint kenevirinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce suç konusu…
 • 236. Document size : 4.8KB The Court of Cassation
  Case no. : 2018 / 507
  Decision No. : 2019 / 103
  Authority : Assembly of Criminal Chambers
  Date of decision : 12/02/2019
  Preview : …işlemlerinin yapıldığı sırada, yapılan üst aramasında üzerinde 0.6 gram esrar elde edilmesine elverişli kenevir bitkisi kırıntıları ele geçmesi ve savunmasında pantolonunda uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini…
 • 237. Document size : 8.4KB The Court of Cassation
  Case no. : 2012 / 6226
  Decision No. : 2013 / 952
  Authority : 1 - Criminal Chamber
  Date of decision : 13/02/2013
  Preview : …Başsavcılığının, hükümlünün bihakkın tahliye tarihi dolmadan 21/06/2002 tarihinde işlediği izinsiz hint keneviri ekmek suçu nedeniyle Gölcük Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/250-211 sayılı ilamıyla aldığı 1 yıl 3...tahliye tarihi arasında ( deneme süresi içerisinde ) 21/06/2002 tarihinde işlediği izinsiz hint keneviri ekmek suçundan 22/11/2006 tarih ve 2006/250-211 Esas ve karar sayılı ilamıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına…
 • 238. Document size : 7.2KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 4521
  Decision No. : 2016 / 2017
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 27/06/2016
  Preview : … DAVA : Adalet Bakanlığı'nın, 29.6.2015 tarihli yazısı ile kenevir ekme suçundan sanık A. K. hakkında Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16.10.2014 tarihli 2014/324 esas ve 2014/382 kararına yönelik...A-) Konuyla İlgili Bilgiler: 1-) Sanık A. K. hakkında, 11.6.2010 tarihinde işlediği iddia olunan kenevir ekme suçundan Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 27.12.2011 tarihinde 2011/203 esas ve 2011/568…
 • 239. Document size : 4.5KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2008 / 32
  Decision No. : 2008 / 32
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 13/10/2008
  Preview : …üzerinde ele geçirilen ve yapılan kimyasal tahlil sonucu esrar maddesi olarak kullanılan dişi hint keneviri bitkisi ve tohumu olduğu tesbit edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken yakalandığı, böylece, sanığın…
 • 240. Document size : 4.7KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2007 / 33
  Decision No. : 2007 / 33
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/07/2007
  Preview : …Kriminal Polis Laboratuarında yaptırılan inceleme sonucu, esrar elde edilmesinde kullanılan hint keneviri bitki kırıntıları olduğunun anlaşıldığı, böylece, sanığın uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediği…
 • 241. Document size : 4.6KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2007 / 32
  Decision No. : 2007 / 32
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 02/07/2007
  Preview : …İstanbul Kriminal Polis Laboratuarında yaptırılan inceleme sonucu, " esrar elde etmeye elverişli" hint keneviri bitkisi olduğu anlaşılan maddenin çıktığı, böylece, sanığın uyuşturucu madde bulundurmak suçunu…
 • 242. Document size : 4.2KB The Court of Jurisdictional Disputes
  Case no. : 2003 / 15
  Decision No. : 2003 / 15
  Authority : Criminal Chambers
  Dispute Type : Jurisdictional Dispute
  Date of decision : 28/04/2003
  Preview : …tahliye tarihi olan 4.9.2001 gününden önce deneme süresi içinde 2.6.2000 günü, izinsiz dişi hint keneviri ekmek suçunu işlemesi nedeniyle, Lice Asliye Ceza Mahkemesi'nce 22.3.2001 gün ve E:2000/29, K:2001/50…
 • 243. Document size : 4.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2007 / 14187
  Decision No. : 2008 / 1008
  Authority : 7 - Criminal Chamber
  Date of decision : 13/02/2008
  SUMMARY : SUÇ TARİHİNDEN SONRA VE HÜKÜM TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA TEKERRÜR NEDENİYLE HERHANGİ BİR ARTIRIMIN ÖNGÖRÜLMEDİĞİ GÖZETİLMEDEN, YÜRÜRLÜKTE BULUNMAYAN 765 SAYILI KANUN'UN 81. MADDESİ UYARINCA CEZADA ARTIRIM YAPILMASINDA, İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.
  Preview : …DAVA : İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan sanık Ş. K.'un, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'un 23/son, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59, 81/1, 647 sayılı Cezaların İnfazı…
 • 244. Document size : 5.5KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 513
  Decision No. : 2016 / 831
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 16/03/2016
  Preview : …ele geçen maddelerin yaklaşık 62 gramı bitki tohumudur. Sadece 51 gramı net 30 gram esrar içeren kenevir bitkisidir ve 9 adet haptır. Yerel mahkeme ve Dairemiz çoğunluk görüşüne göre, kolluğun yaptığı çalışma…
 • 245. Document size : 6.7KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 628
  Decision No. : 2016 / 3532
  Authority : 9 - Criminal Chamber
  Date of decision : 04/04/2016
  Preview : …yönünden; Olay yeri tespit tutanağı, rapor, sanık beyanı ve tüm dosya kapsamına göre; evinin bahçesinde kenevir ele geçirilen kişinin ... ve ... oğlu 1.5.1964 doğumlu ... olduğu, uyuşturucu madde ticareti yapma…
 • 246. Document size : 13.2KB The Constitutional Court Individual Applications
  Application No : 2014 / 4967
  Authority : 2. Section
  Date of decision : 10/03/2015
  Type of Decision : Based on merits (Violation of a right -> To rule compensation)
  SUMMARY : BAŞVURUCU, "TİCARET MAKSADIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVANIN MAKUL SÜREDE SONUÇLANMADIĞINI BELİRTEREK, ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMUŞTUR.
  Preview : …etmek için kenevir ekmek" suçlarından mahkûmiyetine hükmedildiği, temyiz üzerine, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin, 23/9/2014 tarihli ilâmı ile başvurucu hakkında "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek"...etmek ve nakletmek" suçundan 5 yıl hapis ve 154,00 TL adli para, "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. 12. Karar, 10/6/2013 tarihinde...tarih ve E.2014/4518, K.2014/8920 sayılı ilâmı ile başvurucu hakkında "esrar maddesi elde etmek için kenevir ekmek" suçundan verilen hükmün zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle bozulmasına ve kamu davasının…
 • 247. Document size : 5.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2017 / 5092
  Decision No. : 2017 / 5445
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 25/10/2017
  Preview : …dosyanın/ kararların incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 2-)Sanık ... hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde; Gerekçeli karar başlığına; suç tarihinin…
 • 248. Document size : 5.9KB The Court of Cassation
  Case no. : 2016 / 2897
  Decision No. : 2017 / 189
  Authority : 10 - Criminal Chamber
  Date of decision : 23/01/2017
  Preview : …şeffaf kilitli poşetler içine dağıtılmış halde 50 adet toplam ağırlığı 76 gr. Gelen suça konu hint keneviri bitki krıntısı ele geçirilmiştir. Sanık savunmasında kendisin hem içici hem de satıcı olduğunu ikrar…
 • 249. Document size : 5.6KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 16008
  Decision No. : 2016 / 5881
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 14/12/2016
  Preview : …müsaderesine, Adli Emanetinin 2012/458 sırasında kayıtlı, uyuşturucu veya uyarıcı madde içermeyen kenevir tohumunun ise iadesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 5-)Hükümden sonra 24.11.2015 tarih…
 • 250. Document size : 6.3KB The Court of Cassation
  Case no. : 2015 / 8218
  Decision No. : 2017 / 5403
  Authority : 20 - Criminal Chamber
  Date of decision : 24/10/2017
  Preview : …polis memurlarının tuvalete dökülmüş net ağırlığı 444 gr gelen 66,6 gr esrar elde edilebilecek hint kenevir bitkisini çıkarabildikleri , geri kalan maddenin ise kanalizasyona aktığı, ayrıca yatak odasında…
Page 10 of 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>