Türkçe (Türkiye)

HukukTürk

TURKISH LAW DATABASE

Records returned : 4
 • 1. Document size : 19KB Statute
  No. : 2313
  Date of enactment : 12/06/1933
  Official Gazette No. : 2435
  Date of Official Gazette : 24/06/1933
  Preview : …23/5/1990-3652/1 md.) Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini...çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat...ihraç ve satışı memnudur. Madde 3 - (Değişik: 22/5/1979-2236/1 md.) Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır. Madde 4 -…
 • 2. Document size : 79.5KB Statute
  No. : 6545
  Date of enactment : 18/06/2014
  Official Gazette No. : 29044
  Date of Official Gazette : 28/06/2014
  Preview : …etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." "Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi…
 • 3. Document size : 385.6KB Statute
  No. : 5728
  Date of enactment : 23/01/2008
  Official Gazette No. : 26781
  Date of Official Gazette : 08/02/2008
  Preview : …belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." "Münhasıran esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan yedi…
 • 4. Document size : 145.9KB Statute
  No. : 7078
  Date of enactment : 01/02/2018
  Official Gazette No. : 30354 (1. repeating)
  Date of Official Gazette : 08/03/2018
  Preview : …kadar adlî para" ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçu bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinde…